Podrška za investitore u slobodnoj zoni

Podrška za investitore u slobodnoj zoni
Podrška za investitore u slobodnoj zoni

Ministar trgovine Ruhsar Pekcan izjavio je da su implementirali model specijaliziranih slobodnih zona i naveo da će pružati podršku kamata ili udjela u dobiti operativnim kompanijama koje će te zone uspostaviti najviše 50 godina pod uvjetom da ne presegnu 10 posto fiksnog iznosa ulaganja koji su počinile tokom investicione faze.


Ministri Pekcan, dijeleći svoj Twitter račun, tursko istraživanje i istraživanje i tehnološki sadržajni sadržaji koji imaju za cilj povećanje proizvodnje i izvoza roba i usluga s visokom dodanom vrijednošću i modela „Specijalizirane slobodne zone“ pokazali su da su one implementirane.

Službeni glasnik predsjedničkim dekretom objavljen danas u Turskoj, R&D intenzivno, kompanije za iznajmljivanje doprinijet će izvoznoj destinaciji visoke tehnologije i dodane vrijednosti, kao i podršci kao kvalificiranom prihodu od zaposlenja, korporativnim i nude brojne oslobađanja od poreza, poput carina na koje se izražava Pekcan, napomenuto:

„Mi ćemo pružiti podršku kamata ili udjela u dobiti operativnim kompanijama koje će uspostaviti ove regije najviše 50 godina, pod uslovom da ne pređu 10 posto fiksnog iznosa ulaganja koji su počinile tokom investicione faze. Cilj nam je da se poticaji i podrške pruže u specijalizovanim slobodnim zonama kako bismo dali važan doprinos u privlačenju međunarodnih investitora mladom i kvalifikovanom radnom snagom naše zemlje, odgovarajućom infrastrukturnom i logističkom prednošću. Odredili smo prvi sektor na koji se ciljaju naše specijalizirane slobodne zone, gdje je birokratija smanjena i opremljena mogućnostima pružanja usluga na jednom mjestu, kao IT sektor, te smo u tu svrhu osnovali Istanbulsku specijaliziranu slobodnu zonu. Naš je cilj dodatno ubrzati dinamiku u sektoru s modelom specijalnih slobodnih zona ovih dana kada su uslužni sektori u našoj zemlji stekli značajan zamah, posebno s razvojem softvera i igara. “


Budite prvi koji će komentirati

Komentari