TÜBİTAK će zaposliti 9 stalnih radnika

Tubitak će kontinuirano raditi za radnike
Tubitak će kontinuirano raditi za radnike

TÜBİTAK zapošljava 9 stalno zaposlenih radnika u Kocaeliju. Za aplikante su potrebni neki posebni uslovi. Prijave se moraju prijaviti najkasnije do 27. maja, 17.00 sati. Prijave se ne prihvaćaju, osim aplikacija podnesenih putem "sistema prijave za posao".

OPĆI UVJETI KOJE SE MOGU PRETRAŽITI U KANDIDATIMA


a) Biti zabranjen javnim pravima.

b) Nemate pravo sudjelovati u intervjuu u okviru objava s brojevima TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 i TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.

c) Nema bolest ili zaraznu bolest koja ga može spriječiti da stalno obavlja svoju dužnost.

d) Osim zločina iz nepažnje, zločini prevedeni u alternativne sankcije za kratkotrajno zatvaranje i odložene odredbe koje nisu dolje navedene; Čak i ako su u zatvoru duže od šest mjeseci ili oproštenja, suočavaju se sa zloupotrebom, prijevarom, podmićivanjem, krađom, kvalificiranom krađom, prijevarom, prijevarom, zloupotrebom povjerenja, lažnim bankrotom ili prevarom i dostojanstvom, da nisu osuđeni za zločin ili krijumčarenje, lažno predstavljanje službenih tendera i zanata, otkrivanje tajne zadatka, zločini protiv državne tajne. Nema članstvo, pripadnost ili kontakt sa strukturom, formacijama ili grupama u okviru Dekreta br. 667 ili sa strukturama, formacijama ili grupama za koje je Vijeće za nacionalnu sigurnost odlučilo da djeluju protiv nacionalne sigurnosti države.

e) Kandidati moraju imati prosjek diplome najmanje 4,00 od 2,50. (Pri pretvaranju prosjeka ocjena kandidata koji imaju sveučilišne ocjene u sustavu 100 u sustav 4, koristit će se tablica odredbi ocjena u sustavu 4 u sustavu 100).

PROCES PRIMENE

a) Da biste se prijavili na oglas „www.bilgem.tubitak.gov.t je„Morate se registrovati u sistem prijava za posao. (Prilikom stvaranja životopisa za aplikaciju, svi potrebni dokumenti moraju se dodati elektroničkom sustavu i aplikacija se mora podnijeti odabirom referentnog koda). Prijave se neće prihvaćati osim aplikacija prijavljenih kroz sistem prijava za posao.

b) Prijave se moraju podnijeti najkasnije do 27 / 05 / 2020: 17: 00.

c) Prijave se vrednuju putem referentnog koda oglasa. Kandidati će se moći prijaviti odabirom referentnog koda iz sustava prijave za posao. Aplikacije bez odabira referentnog koda neće se razmatrati.

d) Prema članku (e) „Općih uvjeta za traženje kandidata“, na razgovor će biti pozvan 10 puta veći broj osoblja koje će se zaposliti iz najviše bodova. Ako postoje i drugi kandidati s istim rezultatom kao i posljednji kandidat, oni će biti pozvani na intervju.

e) Kandidati će se ocjenjivati ​​u skladu s deklaracijom koju su unijeli u sustav prijave za posao tijekom svojih prijava i ako su unesene informacije netočne ili nedostaje bilo koji od sljedećih dokumenata, prijava će se smatrati nevažećom.

  • Trenutni CV (Vaš CV treba pripremiti sa fotografijama u boji, uključujući turski, turski ID i brojeve telefona).
  • Pridruženi stupanj ili potvrda o izlasku.
  • YÖK Alumni certifikat (internetski ispis sa e-vladom i kontrolnim kodom).
  • Transkript saradnika
  • Radna isprava i dokument o osiguranju kandidata koji imaju iskustva.
  • Dokument koji pokazuje vojno stanje.

Napomena: Sva kretanja i najave u vezi s procesom mogu se naći na web stranici naše Institucije (www.bilgem.tubitak.gov.tr ​​/ http://www.tubitak.gov.tr), biće saopšteno.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJEBudite prvi koji će komentirati

Komentari