OGM će zaposliti najmanje 122 maturanta.

ogm će učiniti najmanje srednjoškolsko diplomirano javno osoblje
ogm će učiniti najmanje srednjoškolsko diplomirano javno osoblje

Oglas je objavila Generalna direkcija za šumarstvo. Najava objavljena pod naslovom „Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Generalna direkcija za šumarstvo, najava o angažovanju ugovorenih kadrova za 2020. godinu“ obuhvatila je 122 javnog osoblja među najmanje srednjoškolskim kandidatima.

USLOVI PRIJAVE

  • Da bi ispunili opće uvjete iz člana 657. Zakona br. 48,
  • Dok radi u statusu ugovorenog osoblja u skladu sa stavom (B) člana 657. Zakona br. 4; Ugovoreno osoblje stupilo na snagu u stavu (B) članka 1. Zakona br. 657 i Odlukom Vijeća ministara od 4. I o onima kojima su istekli ugovori o uslugama ili koji su se prijavili za smještaj na ugovorno osoblje u Prilogu-6.6.1978. Treba uzeti u obzir da se primjenjuju odredbe trećeg i četvrtog stavka Aneksa 7 Načela koja se odnose na operaciju. Oni koji budu postavljeni na ove položaje neće biti imenovani za one koji ne spadaju u područje izuzeća navedenih u trećem i četvrtom stavku Priloga, članku 15754. načela o zapošljavanju ugovornog osoblja.
  • Prijave onih koji nemaju navedene kvalifikacije i ne mogu dokumentovati neće se uvažiti. Osim toga, ugovori onih za koje se podrazumijeva da imaju lažne / nevažeće dokumente koje su im izdali bilo kada i da su pripremili lažnu ispravu, podliježu pravnim postupcima protiv njih, čak i ako je ugovor potpisan i dužnost plaćena, a ta naknada nadoknadit će se zakonskom kamatom.

POSEBNI UVJETI PRIJAVE

  • Da biste primili najmanje 2018 bodova u grupi KPSS (B) 3., KPSSP94 i KPSSP60 bodova,
  • Ne mora biti stariji od 36 godina od zadnjeg datuma prijave,
  • Za one koji su diplomirali na bilo kojem polju srednjoškolskih ustanova i prijavili se na radno mjesto Pomoćnog osoblja (vozača);
  • Imati licencu C klase,
  • Biti muškarac,
  • Za one koji se prijave na mjesto odvjetnika;
  • Da imam advokatsku dozvolu

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJEBudite prvi koji će komentirati

Komentari