Plaćanja za prekovremeni rad uključuju se u DHMI uz povećanje 3 puta

Naknade za rad DHMI-a
Naknade za rad DHMI-a

U DHMI-u, koji je među dobitcima saobraćajnog službenika-Sena, među petim sporazumima o kolektivnom ugovoru, prekovremene zarade su utrostručene. Prve četveromjesečne prekovremene plaće za 5. godinu deponovane su na račune u trostrukim uvećanjima.


Jedan od zahtjeva saobraćajnog službenika u pregovorima o kolektivnom pregovaranju bila je isplata prekovremenih plaća u DHMI tri puta. Prve četveromjesečne prekovremene plaće osoblja za 3. godinu izračunate su na bruto 2020 TL-a uz trostruko povećanje.Budite prvi koji će komentirati

Komentari