Naredba obalske straže da kupi sitnog oficira

zapovjedništvo obalne sigurnosti za potporunika
zapovjedništvo obalne sigurnosti za potporunika

Prijave se podnose putem interneta između datuma 04. do 21. veljače 2020. kako bi se zadovoljile potrebe aktivnog / ugovaranog policijskog časnika Glavne zapovjedništva žandarmerije i mađarskog policajca Zapovjedništva obalne straže. Detalji o opskrbi; www.jandarma.gov.t je, www.sg.gov.t je, www.jsga.edu.t je ve www.dpb.gov.t je Navedeno je u „Općem zapovjedništvu zapovjedništva žandarmerije / Vodič za primjenu ugovarajućih policajaca 2020.“ i „Vodiču za primjenu zapovjedništva obalne straže / intervenciji za pomoćnike sitnih časnika“.

1. ZAHTJEVI ZA PRIJAVU:


a. Prijave su samo https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Napravit će se putem portala e-Vlade putem internetske adrese, kroz sustav za opskrbu kadrovima Akademije žandarmerije i obalske straže. Prijave podnesene putem pošte ili lično izvan internetskog okruženja neće se razmatrati.

b. Podnosioci prijava moraju se prijaviti nakon ispunjavanja potpunih „Smjernica za aplikante“.

c. Prijave počinju 04. veljače 2020. i završavaju se 21. veljače 2020. u 16 sati.

d. U sustav za regrutovanje kadrova za žandarmeriju i obalnu stražu ući će se putem prolaza za e-Vladu s lozinkom za e-vladu, mobilnim potpisom, e-potpisom, turskom ličnom karticom ili mogućnostima Internet bankarstva.

2. KVALIFIKACIJE KANDIDATA:

a. Biti državljanin Republike Turske.

b. Da biste diplomirali na obrazovnim programima navedenim u Smjernicama o prijavi, trebate diplomirati na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu čije ekvivalenciju prihvaća Vijeće visokog obrazovanja ili će moći diplomirati do 04. avgusta 2020. godine, što je određeno kao privremeni datum registracije.

c. Za one koji su diplomirali na odsjecima za preddiplomski ili pridruženi studij navedenima u vodiču za Glavnu zapovjedništvo žandarmerije ili koji mogu diplomirati do 04. kolovoza 2020. godine nisu navršili dvadeset sedam (01) godina od 2020. siječnja 27. (oni rođeni nakon 01. siječnja 1993.), postdiplomski studij Prema neispravljenoj registraciji stanovništva za one koji su završili školovanje, a ne da imaju trideset dvije (32) godine (rođeni 01. januara 1988. ili poslije),

d. Diplomirao na odsecima za pridružene diplome za komandu obalske straže ili 04. avgusta 2020. godine
Prema neispravljenoj registraciji stanovništva za one koji mogu diplomirati do 01. januara
Da neće biti dvadeset sedam (2020) godina do 27. godine (rođen 01. januara 1993. ili kasnije),

d. Sigurnosna istraga i istraživanje arhiva pozitivno,

e. Da ne budem trudna,

f. Da se ne razdvajaju ili uklanjaju iz oružanih snaga Turske, Generalštaba žandarmerije i Zapovjedništva obalne straže kao oficiri, nastsubay, stručna žandarmerija, stručnjak ili šef ili oficir po ugovoru,

g. www.jandarma.gov.t je, www.sg.gov.t je, www.jsga.edu.t je ve www.dpb.gov.t je U skladu s uvjetima prijave navedenim u „Vodiču za prijavu za zajedničku odbranu / ugovoreni policajac 2020.“ objavljenom na internetskim adresama i „Vodiču za prijavu redovnih / ugovorenih službenika za 2020. SSI“.

3. MESTO, VRIJEME I OBLIK PRIJAVE:

a. reference https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Lozinka za e-vladu, mobilni potpis, e-potpis, TR osobna iskaznica ili internetsko bankarstvo unosit će se između 04. i 21. veljače 2020. putem portala e-Vlade putem sustava za opskrbu osobama žandarmerijom i obalskom stražom.

b. Spisak kandidata čija prijava je prihvaćena i ima pravo da učestvuje u izbornim ispitima i principima prijave, najava najave kotizacije za ispit, centar za ispit, datum ispita i sve ostale najave https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris će biti objavljeno sa internet adresa.

c. Prijave se ne smiju podnijeti bez čitanja smjernica za aplikaciju. Kandidat je odgovoran za pogrešno kodiranje i zablude koje mogu nastati tijekom prijave i negativne posljedice nepridržavanja najava.

4. KONTAKT INFORMACIJE:

a. Podaci za kontakt: Akademija žandarmerije i obalne straže (JSGA) Kampus JSGA Predsjedništvo zapovjedništva centra za opskrbu osoblja Beytepe / Çankaya / ANKARA TEL: (0312) 464 4836

b. Službene adrese interneta:
(1) Žandarmerijska generalna komanda: www.jandarma.gov.t je
(2) Predsjedništvo akademije žandarmerije i obalske straže: www.jsga.edu.t je
(3) Zapovjedništvo obalne straže: www.sg.gov.t je

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJETraži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari