Univerzitet Manisa Celal Bayar zaposlit će akademsko osoblje

univerzitet manisa celal bayar zaposlit će akademsko osoblje
univerzitet manisa celal bayar zaposlit će akademsko osoblje

Univerzitet Manisa Celal Bayar zaposlit će akademsko osoblje; Akademsko osoblje Rektorata Univerziteta Manisa Celal Bayar, 2547 broji Zakon o visokom obrazovanju i Uredbu o napredovanju i imenovanju akademskog osoblja, imenovanje i ukidanje akademskog osoblja Univerziteta Manisa Celal Bayar u skladu s odredbama Direktive. (PROFESOR, PRIDRUŽENI PROFESOR, ČLAN FAKULTETA DOKTORA)

ZAHTJEVI ZA PRIJAVU

ZA PROFESIONALE

- 2547 Zakona br. 26. da ispune uslove navedene u
- Profesori su u stalnom statusu.
- 1 (jedna) prijavna datoteka (molba za prijavu, životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, odobreni dokument potvrde vanrednog profesora, kopija studijskog dokumenta, kopija lične karte, fotografija 2-a)
- 6 (šest) dosjea tima (životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, odobrena kopija potvrde o vanrednom profesoru, lista publikacija, naučnih studija i publikacija)

ZA PRIDRUŽIVAČE

- 2547 Zakona br. 24. da ispune uslove navedene u
- stekao zvanje vanrednog profesora uz usmeni ispit Međuuniverzitetnog odbora
- Najmanje 65 (šezdeset i pet) sa centralnog ispita stranog jezika koji je prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje ili ekvivalentne ocjene,
- Vanredni profesori su u stalnom statusu.
- 1 (jedna) prijavna datoteka (molba za prijavu, životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, odobrena kopija potvrde o vanrednom profesoru, potvrda o studiranju, potvrda o stranom jeziku, kopija lične karte, fotografija 2)
- 4 (četiri) dosje tima (životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, odobrena kopija potvrde o vanrednom profesoru, potvrda o stranom jeziku, lista publikacija, naučne studije i publikacije)

ZA ČLANOVE DOKTORSKOG FAKULTETA

- 2547 Zakona br. 23. da ispune uslove navedene u
- 1 (Jedna) prijavna datoteka (obrazac prijave, životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, potvrda o ličnoj karti, odobrena potvrda o doktoratu, dokumenti o obrazovanju, fotografije 2)
- 4 (Četiri) dosjea tima (životopis, obrazac za evaluaciju akademske aktivnosti, odobrena kopija potvrde o doktoratima, lista publikacija, naučnih studija i publikacija)

ISPITNI RASPORED

Datum objavljivanja: 11.12.2019
Rok za prijavu: 25.12.2019
Datum pred-evaluacije: 03.01.2020
Datum prijave na ispitu: 10.01.2020
Datum opisa datuma: 17.01.2020

** „Rezultati preliminarne procene i ispita od gore navedenih datuma www.mcbu.edu.t je bit će objavljeni na internetu.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Traži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari