Odjeljenje za prijevoz Sakarya, vatrogasna obuka za vozače javnog prijevoza

sakarya odjel prijevoza javni prijevoz za obuku vatre
sakarya odjel prijevoza javni prijevoz za obuku vatre

Vatrogasna obuka za vozače javnog prevoza odeljenja za saobraćaj Sakarya; Osigurana je vatrena obuka za vozače autobusa koji služe u Odjelu za saobraćaj. Teorijski dio događaja na kojem su predstavljene mjere koje treba poduzeti protiv požara i obuka o tome što se radi za vrijeme požara održao se u zgradi SG Adapazarı SGM, a praktični dio izveo je nadzornik grupe Dörtyol koji služi u sklopu Odjeljenja vatrogasne brigade.

Odjeljenje za promet gradske općine Sakarya, dodijeljeno je vozačima autobusa koji pružaju usluge u okviru vatrogasne obuke. U treninzima koje su proveli timovi priključeni na Vatrogasnu službu vozačima su pružene teoretske i praktične obuke o tome kako poduzeti mjere predostrožnosti protiv požara, šta treba učiniti u slučaju požara, kako prvo intervenirati i gdje biti obaviješteni.

Svijest i sposobnost povećat će se

U izjavi Ministarstva saobraćaja, „Cilj je povećati svest i sposobnost vozača javnog prevoza koji rade u Metropolitanskoj opštini sa programima obuke koji se održavaju periodično i efikasno intervenisati protiv mogućih situacija. U okviru ovog područja održana je i vatrogasna obuka za vozače javnog prevoza. Teorijska i praktična obuka s mogućim požarima na vozilima moći će odmah reagirati. U narednom periodu nastavit ćemo sa aktivnostima obuke za naše vozače javnog gradskog prevoza

Traži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari