Ministarstvo zdravlja za nabavku pomoćnika specijaliste

ministarstvo zdravlja
ministarstvo zdravlja

Ukupno 24 (dvadeset i četiri) pomoćnika zdravstvenih stručnjaka bit će zaposlena kroz posebne konkursne ispite koji će biti zaposleni na upražnjenim radnim mjestima u klasi općih administrativnih usluga u servisnim jedinicama središnje organizacije Ministarstva zdravstva.


II. DATUM PRIJAVE:

a) Prijave počinju u srijedu, 15. januara 2020. i završavaju u 27 u ponedjeljak, 2020. januara 18.00.

III - DATUM ISPITA I MESTO

a) Datum ispita: Između 17. februara 2020. i 28. februara 2020

b) Lokacija ispitivanja: Ministarstvo zdravlja Republike Turske Bilkent Campus Üniversiteler Mah. 6001. Cad. Br: 9 Çankaya / ANKARA / TURSKA

Nakon utvrđivanja kandidata za polaganje ispita, Generalna uprava službi za upravljanje http://www.yhgm.saglik.gov.tr Objašnjenje će biti napravljeno na internetskoj adresi. Kandidati testiranje u trajanju od najmanje pola sata prije identifikacije ispita fotografija na mjestima na raspolaganju i kako ulaze (rodni list, Republika Turska Identity Card, vozačku dozvolu ili trajanje trenutnog pasoša), moraju biti. Kandidati koji u ličnom dokumentu nemaju fotografiju i matični broj neće biti primljeni na ispit.

IV - UVJETI ZA ISPIT

a) da imaju opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

b) da je diplomirao na nekoj od visokoškolskih ustanova u Turskoj ili inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje.

c) da će dobiti najmanje 2018 bodova za svaku grupu na ispitima za izbor javnog osoblja (KPSS) koje je ÖSYM dao 2019. ili 70. za kadrove grupe A,

d) Da nisu navršili 35 godina od prvog dana januara u godini u kojoj se održava takmičarski ispit (oni koji su rođeni 01. januara 1985. i kasnije).

V- METODA PRIJAVE

Prijave za ispitivanje Generalne direkcije službi za upravljanje Ministarstvom zdravlja www.yhgm.saglik.gov.t je Kadrovski informativni sistem (PBS) dostupan na Internet adresi.

VI- DOKUMENTI ZAHTEVNI ZA PRIJAVU

a) www.yhgm.saglik.gov.t je Obrazac prijave za pomoćnika u zdravstvu (potpisan) ispunjava se u elektroničkom obliku.

b) 2 fotografije pasoša (1 fotografija bit će pričvršćena na mjesto određeno u prijavnici)

c) Ovjerena ili odobrena od Ministarstva odobrena kopija diplome / ispisa o završenoj diplomi ili ispisa diplome sa verifikacijskim kodom preuzetom kapijom e-uprave.

d) Kompjuterizirani dokument s rezultatima KPSS-a, uključujući šifru za provjeru rezultata OSYM ispita.

Kandidati koji podnesu prijavu moraju predati prijavnu dokumentaciju do kraja radnog vremena u četvrtak, 30. januara 2020 .; “Ministarstvo zdravlja Republike Turske Bilkent Campus Üniversiteler Mah. 6001. Cad. Br: 9 06800 Çankaya / ANKARA ”putem kurirske kompanije ili Acele Postal Service (APS) ili ručno. Oni koji svoje dokumente žele dostaviti ručno, mogu ih predati lično ili putem javnog punomoćja. U suprotnom, dokumenti neće biti primljeni. Ako dokumenti koje je teretna kompanija ili APS poslao ili su dostavljeni ručno ne stignu na vrijeme u Jedinicu za opće dokumente Ministarstva, prijave kandidata neće biti prihvaćene i odgovornost pripada podnosiocu zahtjeva.

Prijave za koje prijava nije potpisana neće se prihvaćati.

VII - NAJAVA SAVEZNIH UČESNIKA

Kandidati će biti pozvani na ispit za takmičenje prema ocjeni KPSS navedenoj u saopćenju. Kao rezultat rangiranja počev od kandidata s najvišom ocjenom KPSS, svi kandidati s istim rangom kao i posljednje rangirani kandidat bit će pozvani na usmeni ispit.

Kandidati će se rangirati prema višoj od tipova bodova KPSS-a navedenih u polju za koje se prijavljuju.

Kao rezultat ispitivanja prijavnica i priloženih dokumenata; Lista kandidata koji imaju uslove navedene u najavi i koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita http://www.yhgm.saglik.gov.tr O kandidatima neće biti zasebno obaviješteno.

VIII- OBRAZAC KONKURSAČKOG ISPITA

Takmičarski ispit je jednostepen i polagat će se u obliku usmenog ispita.

IX- TEME ORALNOG ISPITA

Na usmenom ispitu kandidati će se ocjenjivati ​​u smislu sljedećih karakteristika navedenih u Aneksu 657 Zakona o državnim službenicima br. 41: a) Ispitni predmeti (predmet terenskog znanja utvrđen uzimajući u obzir nastavni plan i program diplomiranih odsjeka i područje rada Ministarstva; 657

Zakon o državnim službenicima br. 3359, Osnovni zakon o zdravstvenim uslugama, Dekret predsednika br. 1 (Dvanaesto poglavlje pod nazivom Ministarstvo zdravlja) (50 bodova),

b) sposobnost razumijevanja i rezimiranja predmeta, sposobnost izražavanja i obrazloženja (10 bodova),

c) podobnost zasluga, reprezentacije, ponašanja i reakcija na profesiju (10 bodova),

d) Samopouzdanje, uvjerljivost i uvjerljivost (10 bodova),

e) Opšti talent i opšta kultura (10 bodova),

f) Otvorenost za naučna i tehnološka dostignuća (10 bodova).

X- OCJENA REZULTATA ISPITIVANJA

Da bi se usmeni ispit pokazao uspješnim, aritmetički prosjek bodova koje su dali predsjednik i članovi Povjerenstva za nadmetanje preko 100 (sto) punih bodova mora biti najmanje 70 (sedamdeset).

Konačna ocjena uspjeha ispitivača na konkursu vrši se prema ocjeni kandidata na usmenom ispitu. Ako su ocjene utvrđene na ovaj način jednake, prednost ima kandidat s visokom ocjenom KPSS. Kao rezultat ovog rangiranja, rezervna lista utvrđuje se pod uvjetom da maksimalni broj osoblja naveden u najavi ne prelazi polovinu broja prvobitnog kandidata koji će položiti ispit i broja pomoćnika specijalista.

Ako se na natjecateljskom ispitu postigne 70 (sedamdeset) ili više bodova, ne osigurava se pravo kandidatima koji se ne kvalificiraju na originalne liste niti bilo koji prioritet za naredne prijemne ispite.

XI - NAJAVA REZULTATA ISPITA

Rezultat ispita www.yhgm.saglik.gov.t je O kandidatima neće biti zasebno obaviješteno.

XII - PRIGOVOR REZULTATIMA ISPITA

Kandidati mogu protivno rezultatima ispitivanja pismeno prigovoriti u roku od 5 (pet) dana od dana objave rezultata ispitivanja. Prigovore ocjenjuje i finalizira Komisija za ispit za takmičenje u roku od 5 (pet) dana i o njima pismeno obaviještava zainteresirane.

XIII- POSTUPCI O IMENOVANJU

Postupke imenovanja kandidata koji budu uspješni na konkursnom ispitu za pomoćno stručno osoblje obavit će odgovarajuća zadaća jedinice središnje organizacije Ministarstva na temelju pismenog zahtjeva koji će se podnijeti u roku koji je naveden u obavijesti koja im se dostavi.

Za one koji budu uspješni u natjecateljskom ispitu i čije se imenovanje ne može izvršiti zbog nedostatka dovoljnog broja osoblja u skladu s pravnom stečevinom, izvršit će se potpune ili upražnjene promjene osoblja u okviru odredbi članka 2. Odluke predsjednika br. 7 o Generalštabu i postupku, a imenovanja će se obaviti nakon što osoblje bude dostupno. U tom roku zadržavaju se sva prava navedenih osoba koja će biti raspoređena prema rezultatu ispitivanja.

Imenovanja onih koji nisu imenovani ili su se odrekli prava na imenovanje bez valjanog izgovora će se poništavati.

XIV- INFORMACIJE O KONTAKTU:

Ministarstvo zdravlja Republike Turske

Generalna direkcija za usluge upravljanja

Odjel za obrazovne usluge / Jedinica za usluge ispitivanja

Kamp Bilkent Campus Universiteler Mah. 6001. Cad. Br: 9 Çankaya / ANKARA / TURSKA

Telefon: 0 (312) 585 17 42 - 43 - 44 - 45

To je najavljeno javnosti.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi