KPSS 2019-2 Pažnja kandidatima imenovanim u Ministarstvu prometa

ministarstvo saobraćaja i infrastrukture
ministarstvo saobraćaja i infrastrukture

Rezultati plasmana KPSS 2019/2 prema najavi kandidatima koji ispunjavaju uvjete za imenovanje u kadrove Ministarstva prometa i infrastrukture;


Prema rezultatima postavljanja KPSS 20/2019, koje je u petak 2019. decembra 2. godine objavilo Predsjedništvo OSYM, kako bi se izvršili zaredi kandidati koji su otvoreno imenovani na radna mjesta našeg Ministarstva; Oni koji budu smješteni na kadrovima našeg Ministarstva pripremiće sljedeće dokumente do kraja radnog vremena u petak, 3. januara 2020. god.Ministarstvo prometa i infrastrukture, Odjel za osoblje i obuku, Hakkı Turayliç Caddesi br: 5 Emek Çankaya / ANKARA”Lično ili pošiljkom (APS / Cargo / Mail aplikacije koje je dostavilo Ministarstvo neće biti odgovorni za kašnjenja koja mogu nastati).

POTREBNI DOKUMENTI
1- Obrazac prijave za imenovanje ( www.uab.gov.t je dostupno sa web stranice ili odjela za osoblje i obuku),
2- Originalna ili overena kopija diplome ili potvrde o završenom diplomi (Originalna ili odobrena kopija potvrde o ekvivalentnosti diplome za maturante obrazovnih institucija u inostranstvu koju prihvata Savet za visoko obrazovanje, www.turkiye.gov.t je Diploma sa diplomskim brojem ispisanim na vratima e-Uprave),
3- KPSS 2019/2 dokument s rezultatima i plasmanom, informatiziran s verifikacijskim kodom,
4- Potvrda koja pokazuje da rok valjanosti nije istekao, barem (C) nivo na ispitu poznavanja stranog jezika (YDS) ili koji ima međunarodnu valjanost i koji je prihvaćen kao ekvivalent od strane Uprave za mjerenje, izborni i smještajni centar (arhitekt, inženjer i inženjer pomorske ankete) osoblje),
5- Fotokopija lične karte / lične karte koja sadrži turski matični broj,
6- Originalnu ili ovjerenu kopiju potvrde „Operater računara“ koju je odobrilo Ministarstvo za nacionalno obrazovanje, ili originalnu ili ovjerenu kopiju transkripta koji pokazuje da je škola u kojoj je škola završila najmanje jedan semestar kurseva u vezi s računarom (za one smještene u osoblje Operatora za pripremu i kontrolu podataka),
7- Potvrda o statusu barkoda koju su izdale ovlaštene vojne jedinice za muške podnositelje zahtjeva ili je štampana putem kapija e-uprave (potvrda o demobilizaciji za kandidate koji su završili vojnu službu),
8- Dokument iz javnog tužilaštva u kojem se navodi da nema krivične evidencije u posljednja tri mjeseca ili dokument forenzičke evidencije s barkodom ispisanim kroz kapiju e-uprave,
9- 4 fotografije pasoša (veličine 4,5 × 6, snimljene u posljednjih 6 mjeseci u skladu s odredbama Uredbe o odijevanju i odijevanju osoblja koje radi u javnim institucijama i organizacijama),
10- 3628 i deklaraciju robe koju treba popuniti odredbama Uredbe o deklaraciji robe (naše Ministarstvo) www.uab.gov.t je može se dobiti s internetske adrese ili odjela za osoblje i obuku i ispuniti u zatvorenoj koverti s dupleksom i stražnjom stranom koverte, a na koverti će se navesti ime i prezime TC),
11- Etički ugovor javnih službenika (Ministarstvo zdravlja) www.uab.gov.t je dostupno sa web stranice ili odjela za osoblje i obuku),
12- Izjava o zdravlju (Peticija u kojoj se navodi da ne postoji bolest ili invaliditet koji bi ga mogli spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost u bilo kojim klimatskim uvjetima, www.uab.gov.t je dostupno sa web stranice ili odjela za osoblje i obuku),
13- Izjava o adresi (Ministarstvo zdravlja) www.uab.gov.t je dostupno sa web stranice ili odjela za osoblje i obuku),
14- Kandidati koji su radili ili su radili u javnim institucijama i organizacijama dobit će odobreno službeno uvjerenje od svojih institucija ili peticiju u kojoj su navedena javna ustanova, stupanj / nivo, naziv i matični broj,
    Inženjer pomorske ankete Uz ove dokumente, kandidati koji budu imenovani na kadrove trebali bi se prijaviti pripremajući sljedeće dokumente.
1- Od posljednjeg dana postupka preferenciranja, službenik zamjenske straže, inženjer / mehaničar smjene ili jedan od gore spomenutih vozačkih dozvola morao je raditi u pomorskom polju dvije godine ili kao inženjer brodogradnje s najmanje dvije godine zanimanja (evidencija o radu, terenski i radni staž) dokument ili najmanje tri godine služenja u pomorskim jedinicama Ministarstva prometa i infrastrukture, kao i rok, i potvrdu da je Ministarstvo učestvovalo u programima obuke organiziranim za inspekciju i certificiranje brodova,
2- Izvještaj Medicinskog odbora pokazuje da ne postoji prepreka veća od 40% zbog sljepoće boje,
    pravnik Uz ove dokumente, kandidati koji budu imenovani na kadrove trebali bi se prijaviti pripremajući sljedeće dokumente.
1- Od zadnjeg dana preferencijalnih transakcija; Originalna ili overena kopija Licence, pod uslovom da ima advokatsku dozvolu;
    Kandidati koji ispunjavaju uvjete za imenovanje moraju se prijaviti dobijanjem gore spomenutih dokumenata u cijelosti i u cijelosti, a postupci u vezi s imenovanjem i imenovanjem kandidata provode se u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima br. 657.
    Vaš oglas je najavljen.
    Napomena: Kandidati koji ne ispunjavaju uslove za imenovanje izgubit će sva prava koja proizlaze iz smještaja. 
PRILOZI:

Obrazac prijave za imenovanje

Etički kodeks državnih službenika

Address Statement

Zdravstvena deklaracija

Izjava o proizvodu (duplex-backfill se popunjava i stavlja u zatvorenu kovertu, a na koverti će se navesti broj TC i ime / prezime)


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi