Zapošljavanje pomoćnika Instituta za tehnološko istraživanje Izmir

izmir visokotehnološki institut
izmir visokotehnološki institut

Uredba Predsjedništva br. 10.07.2018 o Generalštabu i postupcima objavljena u Službenom glasniku od 2., Pripadajući članci Zakona br. 2547 i „Obrazovne girene“ stupile su na snagu objavom u Službenom glasniku od 09.11.2018. 7 Istraživački asistenti (u skladu s člankom 2547 / D od 50. SK) bit će zaposljeni prema odgovarajućim člancima Uredbe o postupcima i načelima koji se odnose na centralne ispite i prijemne ispite koji će se primijeniti na sastanke na ostale članove fakulteta, a ne na člana.


OPŠTI USLOVI

1- Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete iz članka 657. Zakona br.
2- Da biste se prijavili na osoblje asistenta, potrebno je magistrirati ili doktorirati s tezom.
3- Da su dobili najmanje 70 bodova od ALES-a na kojem su studenti na terenu primljeni u dodiplomsko obrazovanje programa koji će im biti dodijeljen. Ako podnositelji zahtjeva koji žele iskoristiti izuzeće od centralnog ispita dokazuju svoj status izuzeća u aneksu dokumenata za prijavu, ALES-ova ocjena smatra se 70 u fazi prethodne i završne evaluacije.
4- Prijave kadrova znanstvenih novaka studenata koji su završili maksimalne periode obrazovanja definirane Pravilnikom o postdiplomskom obrazovanju objavljenim u Službenom glasniku od 06.02.2013., Ali čija su maksimalna razdoblja obrazovanja nastavljena nakon jesenskog semestra 2016-2017., Ne uzimaju se u obzir u skladu s odlukom Vijeća za visoko obrazovanje.
Certifikat o ispitivanju stranog jezika (ispiti stranog jezika (YDS ili YÖKDİL)) ili ekvivalencija prihvaćen od strane Vijeća za visoko obrazovanje (YDS ili YÖKDİL) mora imati najmanje 5 bodova od ispita koje je ÖSYM prihvatio (70) 17.12.2019/35)
6 - Mora se odobriti ekvivalentnost diploma iz stranih zemalja.
7- Ekvivalentnost sistema ocjenjivanja 4 i 5 koji će se koristiti za izračunavanje diplome preddiplomskog diplomiranja u fazi predodređenja i završnog ocjenjivanja utvrđuje se odlukom Vijeća za visoko obrazovanje. Senat visokoškolskih ustanova odlučuje o ekvivalentnosti ostalih sistema ocjenjivanja prema sistemu 100 razreda.
8- Prijave putem pošte moraju stići u našu ustanovu do kraja radnog vremena. Prijave koje ne udovoljavaju navedenim uvjetima, prijave koje nisu podnesene u roku, prijave sa nedostajućim dokumentima, aplikacije sa odobrenim dokumentima iako su tražene da budu odobrene i kašnjenja u pošti neće biti prihvaćene.
9-odobreni traženi dokumenti; Ovjerene kopije kopija koje je odobrilo Sveučilište ili prijavni dokumenti predaju se ručno, pod uvjetom da se prihvati izvorna kopija izvornog stanja (kao izvorna). Certifikati o diplomi koji se dobivaju od e-uprave mogu se koristiti za prijave, ali podnositelji zahtjeva koji su kvalificirani za imenovanje podnijeti će odobrene dokumente.
10- U najavama u našem institutu kandidati se mogu prijaviti na samo jednu od najavljenih pozicija. Kandidati koji se prijave za više od jednog osoblja istovremeno smatrat će se nevažećim.
11- Ispitivanje onih za koje je utvrđeno da su u potrebnim dokumentima dali lažne izjave smatraće se nevažećim i njihova imenovanja se ne moraju obavljati. Čak i ako budu imenovani, bit će otkazani i ne mogu zahtijevati nikakva prava.
12- Prijave se mogu podnijeti lično ili poštom. naše oglasa http://www.iyte.edu.tr/ može se doći na. Institut zadržava pravo izmjene rasporeda ispitivanja u slučaju potrebe. Obaviještene su sve najave na web stranici našeg instituta i pojedincima neće biti pismena obaveštenja. Internet adresa za objavljivanje rezultata: http://www.iyte.edu.tr/ d.

POTREBNI DOKUMENTI

1- Zahtev i obrazac prijave ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ Molimo vas da koristite obrazac za prijavu i istraživačkog suradnika na ()
2- Nastavi,
3- ALES certifikat (potvrda o ispitivanju ne starija od 5 godina)
4 - Certifikat stranog jezika
5- dodiplomsko i diplomsko diplome (ako su odobreni)
6- Službeni transkript dodiplomskog obrazovanja (odobren dokument)
7- Certifikat o ekvivalentnosti diplome diplomiranih diploma stranih visokih učilišta (odobren dokument)
8- Odobreni dokument o studentu (2019.-2020. Mora se uzeti jesenski nastavni semestar i navesti naziv odsjeka na kojem student studira. Odjel s kojim student studira mora biti isti kao što je navedeno u posebnom uvjetu najave.
9 - Odobreni transkript diplomskog programa (transkript mora biti primljen u jesenskom semestru akademske godine 2019-2020).
Apsolutno je potrebno za sve programe u kojima se obrazovanje nastavlja uključujući i prvi semestar, a trenutni semestar nije potrebno ocjenjivati.
U slučaju da se u transkriptu ne pojavi tekući semestar, uzima se u obzir dokument koji navodi broj semestra, uzimajući u obzir prvi semestar u kojem je program registriran. (Kandidati koji su završili maksimalno razdoblje studija od datuma upisa neće biti prihvaćeni.)
10 - fotokopija lične karte,
11- Zaposleni u bilo kojoj javnoj ustanovi (čak i ako su radili i odlazili ranije), moraju podnijeti detaljan certifikat o usluzi od institucije u kojoj rade.
Fotografije sa 12 pasoša (snimljene u poslednjih 6 meseci)

OSLOBAĐANJE
Centralni ispiti nisu potrebni za one koji su završili doktorat ili medicinu, stomatologiju, farmaciju i specijalitet veterine ili stručnost u umjetničkom obrazovanju, a koji će biti raspoređeni u specijalizirana područja strukovnih škola koje utvrđuje Vijeće visokog obrazovanja i koji su radili ili radili u akademskom osoblju u visokoškolskim ustanovama.

ISPITNI RASPORED

DATUM PRVE PRIJAVE: 20
DATUM PRIJAVE: 03
DATUM predhodnog ocjenjivanja: 13
DATUM ISPITA: 17
DATUM OPISA REZULTATA: 24

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJEsohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari