Univerzitet u Istanbulu zaposlit će akademsko osoblje

Univerzitet u Istanbulu zaposlit će akademsko osoblje
Univerzitet u Istanbulu zaposlit će akademsko osoblje

Univerzitet u Istanbulu zaposlit će akademsko osoblje; U skladu s relevantnim člancima N Uredbe o napredovanju i imenovanju u žirenima akademskog osoblja objavljenom u Službenom listu na 2547 i srodnim člancima Zakona pod brojem 12.06.2018, profesor, vanr. Za svoje članove zaposlit će se osoblje 9-a.

Kandidati koji se prijave profesorskom osoblju: njihovi životopisi, molbe za prijavu u kojima se spominju i naziv glavnog istraživačkog rada u PDF formatu (potpisano), vanredni profesori dokumenata, lista publikacija, znanstvene publikacije (jednu od svojih publikacija prikazuju kao glavni istraživački rad), kongresne i konferencijske radove radovi, performansi i srodni dokumenti, obrazovne aktivnosti, koje su u toku i dovršene na doktoratima iz menadžmenta, poznavanje umjetničkih ili magistarskih radova, uključujući dokumente i informacije o prilozima Univerzitetskoj administraciji 6 pripremljeni u PDF formatu sa CD-om ili prijenosnim sjećanjem predsjedništva Rektorata za osoblje moraju se prijaviti lično.

Da biste se prijavili profesorima:

1- Aplikacijske peticije u kojima također navode naziv glavnog istraživačkog rada,

2- Prijavnica za 1 akademsko osoblje s biometrijskim fotografijama na web stranici Odjela za kadrove Univerziteta (koristi se za profesore i vanredne profesore),

3- 2 obrazac za istraživanje sigurnosti i arhivskog broja (biometrijska fotografija),

4- Kazneni spis,

5- Životopis i lista publikacija, Certifikat vanrednog profesora, Uvjerenje stranog jezika, Diplome (prvostupnik, magistar, doktorat, umjetnost, stručnost),

6- 1 biometrijske fotografije (snimljene u poslednjih šest meseci),

7- Kopija identiteta

8- Oni bi također trebali biti prisutni uz njih kao glavni istraživački rad.
Kandidati koji se prijave za vanjsko profesorsko osoblje: Lično bi se trebali prijaviti na Odjeljenje za osoblje Rektorata zajedno s CD-om ili prijenosnim memorijom pripremljenim u 4 PDF formatu, uključujući njihove životopise, dokumente izvanrednog profesora, publikacijske liste i naučne studije i publikacije.

Vanredni profesori

1- Prijavnica za 1 akademsko osoblje s biometrijskim fotografijama na web stranici Odjela za kadrove Univerziteta (koristi se za profesore i vanredne profesore),

2- 2 obrazac za istraživanje sigurnosti i arhivskog broja (biometrijska fotografija),

3- Kazneni spis,

4- Životopis i lista publikacija, Certifikat vanrednog profesora, Uvjerenje stranog jezika, Diplome (prvostupnik, magistar, doktorat, umjetnost, stručnost),

5- 1 biometrijske fotografije (snimljene u poslednjih šest meseci)

6- Potrebna je i fotokopija lične karte.
Kandidati za prijavu na fakultetsko osoblje doktora: Životopisi, Aplikacija za osoblje, Obrazac za istraživanje i arhivsko istraživanje brojeva 2 (Biometrijska fotografija), Pravni zapisi, Doktorski dokumenti, Liste za publikaciju, Naučni rad i Publikacije na web stranici Odjela za osoblje Univerziteta. 4 CD ili Prijenosna memorija koja je pripremljena u PDF formatu trebaju se osobno odnositi na povezane jedinice.

NAPOMENE:

1- Za sve najavljene titule, međuuniverzitetski odbor mora odobriti i ovjeriti ekvivalenciju diploma dobijenih iz stranih zemalja.

2- 657 Zakona br. 48. Moraju ispunjavati sve zahtjeve.

3- Kandidati ne bi trebali imati nikakve obaveze prema državnoj službi.

4- Muški kandidati koji će se prijaviti na ove položaje ne bi trebali biti u statusu Suda ili u smislu vojnog roka.

5- Prijave se podnose odgovarajućim jedinicama u roku od 15 dana nakon objave oglasa u Službenom glasniku.

6- Rok za prijavu: 15. Dan.

7- Prijave se podnose lično. Prijave putem pošte neće biti prihvaćene.

8- Kandidati koji će se prijaviti na kadrove moraju obavezno uključiti ocjenjivane tablice svojih znanstvenih publikacija prema kriterijima akademske promocije i imenovanja na Sveučilištu u Istanbulu na web stranici Univerziteta i Odbora za visoko obrazovanje.

9- Prilog 2547 Zakona br. 38. (2547 Zakon br. 50 Članak 1. prvog stavka (d)) o zapošljavanju doktorata ili stjecanju umjetnosti na sveučilištu koji nemaju pravo aplicirati.

10- Kandidati koji se prijave za profesore i / ili vanredne profesore koji nisu položili usmeni ispit za izvanredne profesore dužni su ispuniti obrazac za prijavu za usmeni ispit na profesoru na stranici Odjela za kadrove i dostaviti ga u Odjeljenje za stručno osoblje Odjeljenja za profesore.

11- naše oglasa http://www.istanbul.edu.tr/ može se doći na.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Traži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari