Ministarstvo pravde angažuje ugovoreno osoblje

ministarstvo pravde
ministarstvo pravde

Objavljena je najava za zapošljavanje 50 inženjera državnih službenika koji će biti imenovani u Ministarstvo pravde. Izvor: Ministarstvo pravde regrutovalo 50 državnih službenika! KPSS 60 - Nabavka zaposlenih po ugovoru

Stav (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4 koji će se zaposliti prema nalogu Centralne organizacije Ministarstva pravde, Generalne direkcije za informacione tehnologije, "Principi u pogledu zapošljavanja ugovorenog osoblja, stupili na snagu Odlukom Vijeća ministara br. 06/06 od 1978/7/15754. 2 puta upražnjeno radno mjesto za svaku grupu, pod uslovom da su smješteni u redoslijed bodova za 8-KPSS (B grupa), u skladu s 2018. stavkom članaka Aneksa 5 pod naslovom "Uslovi za polaganje ispita" i odredbama Propisa o državnom službenici Ministarstva pravde, dodjeli i premještaju Između kandidata, ugovorno osoblje će se zaposliti za 50 inženjerskih mjesta, a raspored će se izvršiti prema redoslijedu uspješnosti usmenog ispita koje je provelo naše Ministarstvo.

UVJETI ZA PRIJAVU OPĆI UVJETI
a) Zakon o 657 br. Državni službenici 48 članak za ispunjavanje zahtjeva,
b) 2018. - položiti grupni ispit KPSS (B) i imati najmanje 3 bodova iz vrste rezultata KPSSP60,
c) Da biste diplomirali na najmanje dodiplomskom nivou. (Povezani odjeljci su navedeni u nastavku)

Application Group Diplomirani odsjek Osoblje
1. grupa grupe Java
programiranje
 Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Softverski inženjering
10
Testiranje softvera grupe 2  Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Softverski inženjering
 Industrijsko inženjerstvo
 Industrijsko i sistemsko inženjerstvo
 Matematičko inženjerstvo
3
Grupa 3 Upravljanje bazama podataka  Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Softverski inženjering
4
Mreža i sistem grupe 4
upravljanje
 Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Industrijsko inženjerstvo
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Softverski inženjering
 Matematičko inženjerstvo
8
5. Grupno upravljanje pardusom  Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Matematičko inženjerstvo
 Softverski inženjering
2
6. grupa
Upravljanje energijom
 Elektrotehnika
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
3
7. Grupirajte audio i video zapise
sistemi
 Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Matematičko inženjerstvo
 Softverski inženjering
 Industrijsko inženjerstvo
4
8. grupa
Sigurnost informacija
 Računarstvo
 Inženjering računarskih sistema
 Računarstvo i softverski inženjering
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Elektronski inženjering
 Softverski inženjering
 Inženjering informacionih sistema
 Forenzičko informatičko inženjerstvo
7
9. Proces grupnog kvaliteta
upravljanje
 Industrijsko inženjerstvo
 Industrijsko i sistemsko inženjerstvo
 Računarstvo
 Softverski inženjering
 Matematičko inženjerstvo
4
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Forenzičko informatičko inženjerstvo
 Elektrotehnika
 Inženjering energetskih sistema
10. Grup.Net Programiranje  Računarstvo
 Računarstvo i softverski inženjering
 Inženjering računarskih sistema
 Inženjering informacionih sistema
 Elektrotehnika i inženjerstvo elektronike
 Elektronski inženjering
 Elektronika i inženjering komunikacija
 Matematičko inženjerstvo
 Industrijsko inženjerstvo
 Industrijsko i sistemsko inženjerstvo
 Softverski inženjering
5
UKUPNO 50

B-POSEBNI UVJETI
1. GRUPA
1. Diplomirani četverogodišnji inženjerstvo računara, računarskog i softverskog inženjerstva, inženjerstvo računarskih sistema, inženjerstvo informacionih sistema, inženjerstvo elektrotehnike, inženjerstvo elektronike, inženjerstvo elektronike i komunikacije ili softverski inženjering fakulteta, ili ekvivalentno tim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće
2. dokazati da ima najmanje 6 mjeseci iskustva u softveru, dizajnu i razvoju softvera (od datuma prijave),
3. Da dokumentiraju da ima znanje / iskustvo za razvoj aplikacija na JAVA platformi,
4. Poželjno;
a. Da biste imali znanje o objektno orijentisanoj analizi i dizajnu,
b. Da biste imali nivo znanja i osnovno SQL znanje za razvoj aplikacija sa RDBMS bazama podataka,
c. Imati nivo znanja za realizaciju projekta korištenjem ORM alata,
d. Da biste imali znanje o programskom sučelju sa Java Swingom,
e. Posjedovanje znanja o bar jednom od alata za izvještavanje (Izvještaj o stilu, Jasper izvještaj, itd.),
f. Imajući znanje o SOAP i REST Web Service arhitekturama,
g. Da biste imali znanje o web okvirima (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF itd.),
h. Da biste imali znanje o JavaScript okvirima (Angular, React, itd.).

2. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, inženjerstvo računara i softvera, Inženjering računarskih sistema, inženjerstvo informacionih sistema, elektrotehnika, elektronsko inženjerstvo, elektronika i inženjering komunikacija, softversko inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo, industrijsko i sistemsko inženjerstvo ili matematičko odeljenje fakulteta diplomirao na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu čija ekvivalencija prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,
2. Dokažite da imate najmanje godinu dana iskustva u upravljanju bazama podataka (od datuma prijave) za Oracle 10g / 11g / 12c ili bazu podataka trenutnih verzija i IBM DB2 Verzija 8 ili baze podataka trenutnih verzija,
3. Poželjno;
a. Da biste imali znanje o arhitekturi baze podataka, dizajnu i optimizaciji,
b. Da biste imali SQL znanje,
c. Da biste imali znanje o PostgreSQL bazi podataka,
d. Imajući znanje o SQL Tuningu,
e. PL / SQL znanje koje treba imati.

3. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, inženjerstvo računara i softvera, Inženjering računarskih sistema, inženjering informacionih sistema, inženjerstvo elektronike, elektronike, inženjerstvo elektronike i komunikacije ili softver
Diplomirani inženjerski odjeli ili visokoškolske ustanove čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće visokog obrazovanja,
2. dokazati da ima najmanje godinu dana iskustva u tehnikama i metodologijama testiranja softvera (od datuma prijave),
3. Poželjno;
a. Da biste imali nivo znanja za razvoj aplikacija u JAVA platformi,
b. Da biste imali znanje o objektno orijentisanoj analizi i dizajnu,
c. Da biste stekli znanje o bazi podataka i programiranju na osnovnom nivou,
d. Da biste imali osnovno znanje o SQL-u,
e. Da biste imali znanje o interfejsu, performansama, regresiji i testu opterećenja,
f. Da biste imali znanje o alatima Selen, Krastavac, Silktest,
g. Sposobnost prepoznavanja i rješavanja problema.

4. GRUPA
1. Četvorogodišnje računarsko inženjerstvo, Computer Va. Upravljanje operativnim sistemima UNIX / AIX / LINUX ili sistemima za pohranu / izradu sigurnosnih kopija (disk, vrpca, virtualizacija diska, SAN itd.),
b. Administracija baze podataka u verziji 2 DB DB8 baze podataka ili verzije Oracle baze podataka 10g posta
c. Operativni sistemi i upravljanje domenom velikih razmjera u verzijama nakon Microsoftovog poslužitelja 2012,
d. Upravljanje informacionim mrežama (ruter i preklopnik) u sistemu s najmanje 10.000 internih korisnika,
3. Poželjno;
a. Iskustvo u upravljanju poslužiteljima koji pružaju usluge DHCP, DNS, IIS (Internet Information Services) u najmanje velikim informacijskim sistemima,
b. Da biste dobili certifikat za bilo koji UNIX / AIX / LINUX OS,
c. Da biste imali MCSA ili MCSE certifikat ili barem 2012 sati obuke za post-verzije sa Windows Server 50,
d. Iskustvo u upravljanju sistemima za virtualizaciju velikih razmjera servera (VMware ili Red Hat virtualizacija),
e. VMware i Red Hat certifikat za virtualizaciju,
f. Iskustvo u jeziku skripte.

5. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, inženjerstvo računara i softvera, Inženjering računarskih sistema, inženjerstvo informacionih sistema, inženjerstvo elektronike, elektronike, inženjerstvo elektronike i komunikacija, matematika
Diplomirani inženjerski ili softverski inženjerski odjeli ili visokoškolske ustanove u inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,
2. dokazati da ima najmanje godinu dana iskustva u upravljanju bilo kojim Linux operativnim sistemom (od datuma prijave),
3. Poželjno;
a. Da biste imali znanje o Pardus OS-u,
b. Da biste imali znanje o sistemima sa Debian-om,
c. Poznavanje Enterprise Management Services upravljanja (DNS, DHCP, LDAP),
d. Da biste imali znanje o kodiranju skripte (Bash, Python),
e. Da biste imali znanje o upravljanju mrežom i sigurnosti.

6. GRUPA
1. Diplomirani četverogodišnji odseci Elektrotehnika ili Elektrotehnika na fakultetima ili visokoškolskim ustanovama u inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Savet za visoko obrazovanje,
2. Na formalnom univerzitetu u Turskoj povezanom sa YÖK; Da ste pohađali najmanje jedan od kurseva "Uzemljenje", "Tehnika visokog napona", "Visokonaponski prekidači" i "Harmonika u električnim instalacijama" ili ekvivalentnost ovih kurseva koje je odobrio / prijavio / prihvatio YÖK ili je univerzitet završio,
3. Poželjno;
a. Da biste imali iskustva u područjima za održavanje, popravku ili rad postrojenja niskog napona / visokog napona,
b. Da posedujem potvrdu o zaštiti na radu.

7. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, računarski i softverski inženjering, inženjerstvo računarskih sistema, inženjerstvo informacionih sistema, inženjerstvo elektronike, elektrotehnike, inženjerstvo elektronike i komunikacija, matematičko inženjerstvo, softversko inženjerstvo ili industrijsko inženjerstvo odsjeka fakulteta prihvaća Vijeće za visoko obrazovanje. diplomirao na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,
2. dokazati da ima najmanje godinu dana iskustva u oblasti audio i video (videokonferencija) sistema (od datuma prijave),
3. Poželjno; imati bilo kakvu certifikaciju za audio, video ili sisteme video konferencija.

8. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, inženjerstvo računarskih sistema, inženjerstvo računara i softvera, elektrotehnika, elektronika i inženjerstvo komunikacija, inženjerstvo elektronike, inženjerstvo softvera, inženjering informacionih sistema
ili odeljenja za forenzičko informatičko inženjerstvo ili visokoškolske ustanove u inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,
2. CCNA Sigurnost, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 revizor itd. dokazati da su učestvovali u međunarodnim treninzima o sigurnosti (uključujući online obuke),
3. Dokazati da ima najmanje godinu dana znanja / iskustva (na dan prijave) u najmanje jednom od sljedećih polja,
a. Provjera infiltracije i ranjivosti,
b. Sigurnost softvera i sistema,
c. Upravljanje dnevnikom,
d. Sistemi upravljanja identitetom,
e. Osnovna mreža, TCP / IP, mrežne informacije, portovi i protokoli,
f. Sigurnosni sistemi poput vatrozida, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM i PAM,
g. Windows, Linux i Unix operativni sistemi,
h. Eliminacija cyber inteligencije i ranjivosti,
i. Revizija mrežne sigurnosti,
j. Web serveri kao što su Microsoft IIS, Apache, Tomcat i Nginx,
k. Cloud, Internet Security, Intranet sigurnost i WiFi sigurnost,
l. Otkrivanje i procjena cyber rizika.
4. Poželjno;
a. Dobro poznavanje engleskog jezika,
b. Dominira u upravljačkoj, fizičkoj i tehničkoj perspektivi cyber sigurnosti.

9. GRUPA
1. Četverogodišnje industrijsko inženjerstvo, industrijsko i sistemsko inženjerstvo, računarsko inženjerstvo, softversko inženjerstvo, matematičko inženjerstvo, računarsko i softversko inženjerstvo, računarski sistem inženjering, inženjerstvo informacionih sistema, elektrotehnika, elektronsko inženjerstvo, elektronika i komunikaciono inženjerstvo, forenzičko informatičko inženjerstvo, Odseci za inženjerstvo elektrotehnike ili energetskih sistema ili visoko obrazovanje u inostranstvu čije ekvivalenciju prihvata Savet za visoko obrazovanje
2. Potvrditi da ima aktivnu ulogu u postupcima certifikacije sistema upravljanja ISO 9001 ili 27001,
3. imati najmanje godinu dana iskustva u oblasti sistema upravljanja kvalitetom (od datuma prijave),
4. Poželjno;
a. Da biste imali znanje o poboljšanju poslovnih procesa i upravljanju projektima poslovnih aplikacija,
b. Da biste imali znanje o identifikaciji, analizi i modeliranju poslovnih procesa,
c. Da biste ovladali upravljanjem kvalitetom i standardima kvaliteta,
d. Da biste imali iskustva u određivanju i razvrstavanju poslovnih potreba prema strategijama i projektima,
e. Imati sposobnost i znanje za mjerenje utjecaja poslovnih procesa na projekte,
f. Da biste imali znanje o ISO 20000 sistemu upravljanja informacionom tehnologijom i procesima životnog ciklusa softvera,
g. Da biste imali informacije o fazama sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom,
h. Da bi stekli znanje interne revizije za obavljanje revizija kvaliteta.

10. GRUPA
1. Četverogodišnje računarsko inženjerstvo, inženjerstvo računara i softvera, Inženjering računarskih sistema, inženjerstvo informacionih sistema, inženjerstvo elektronike, elektronike, inženjerstvo elektronike i komunikacija, matematika
Diplomirali na odsjecima za inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo, industrijsko i sistemsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo, ili visokoškolskih ustanova u inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,
2. dokazati da ima najmanje 2 godine iskustva u dizajnu i razvoju softvera, softvera (od datuma prijave),
3. Da biste imali znanje / iskustvo o .NET Framework i C # programiranju,
4. Poželjno;
a. Da biste imali znanje o ASP.NET WebForms i ASP.NET, MVC,
b. Da biste imali znanje o objektno orijentisanoj analizi i dizajnu,
c. Da biste imali nivo znanja i osnovno SQL znanje za razvoj aplikacija sa RDBMS bazama podataka,
d. Da biste imali znanje o HTML5, CSS, Bootstrap,
e. Da biste imali znanje o WCF, SOAP i REST arhitekturi veb usluga,
f. Da biste imali znanje o JSON, XML, JavaScript, jQuery,
g. SVN, TFS itd. imati znanje o aplikacijama za verzije.

II ZAHTEVNI DOKUMENTI
1) ANEKS-1 obrazac prijave,
2) Preferencijalni obrazac Aneks-2, (U preferencijalnom obrascu obavezno je odrediti primijenjenu grupu, a ako nije navedena, aplikacija će se smatrati nevažećom. Može se odabrati više grupa pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za prijavu. )
3) Rezultat dokumenta 2018-KPSS,
4) originalnu kopiju dokumenta o obrazovnom statusu ili odobreni uzorak od strane nadležne obrazovne ustanove, original ili odobreni uzorak od strane nadležne obrazovne institucije, ako je potvrda o obrazovanju uzet iz inostranstva, kopija dokumenta je dovoljna, a ako imaju pravo na usmeni ispit, originali dokumenta će se usporediti s primjercima.
5) potvrdu i druga dokumenta koja ukazuju na nivo znanja i iskustva kandidata,
6) Fotografski životopis, (biće pripremljen i potpisan rukopisom)
7) potvrda o vojnom statusu za muške kandidate (može se dobiti izradom crtičnog koda iz e-Uprave),
8) Prilog-3 Obrazac istrage sigurnosti, (popunjavanje obrasca Aneksa-3 u skladu s odjeljkom za upozorenje o UPOZORAVANJU, priprema 3 komada, ispunjavanje računarom, lijepljenje fotografija, potpisivanje odgovarajućeg odjeljka i ne korištenje bilo kojeg drugog oblika osim obrasca ANEKS-3
potrebno).
9) pismena izjava da ne postoji zdravstvena barijera (Prilog-4),
10) SSI kvar ili certifikat o servisu koji pokazuje profesionalno iskustvo kandidata. Protiv onih koji predaju neistinite isprave ili daju izjave poduzimaju se pravni postupci. Ako se dodijele dodijele, njihovi se zadatci poništavaju. Platila im je naknada administracije
Ova naknada naplatit će se zakonskim kamatama.

III-OBLIK PRIJAVE-MJESTO-ISTORIJA
Nakon što se u potpunosti i ispravno popuni obrazac za prijavu i preferencije na računalu i potpiše podnositelj prijave, dokumenti navedeni u najavi i prijavama od 27. Do kraja radnog vremena 01., Ministarstvo pravde, Generalna direkcija za kadrove, Centralna organizacija Direkcije podružnica Ministarstva / ANKARA adresa mora biti dostavljena lično ili poštom da biste stigli u naše Ministarstvo na rok.
Prijave za aplikante koji predaju nedostajuće dokumente nakon ovog datuma zbog kašnjenja poštara i drugih razloga i one koji koriste drugi obrazac za prijavu neće biti prihvaćeni.

IV - NAJAVA REZULTATA PRIJAVE, MESTO I DATUM ORALNOG ISPITA
Oni koji imaju pravo na usmeni ispit te mjesto i datum ispita bit će objavljeni na web stranici našeg Ministarstva.

V- BRUTA NAKNADA
Bruto iznos naveden u cirkularnom br. 04 Ministarstva trezora i finansija od 07. Je 2019 turskih lira. Isplata se može izvršiti do 205248 puta bruto plata koju odredi Agencija. Povećanja plata koje izvršava Jedinica za koju je zaposlen u skladu sa zakonodavstvom za tekuću fiskalnu godinu dodaju se njegovoj sadašnjoj plati.

VAŽNA NAPOMENA:
Informacije i pozivi koji se trebaju uputiti kandidatima u svim fazama ovog ispita od prijave do zapošljavanja objavljuju se na web stranici Ministarstva (www.adalet.gov.t je) putem oglašavanja. Objavljuje se kandidatima i javnosti.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari