Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva angažirat će ugovoreno osoblje

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na ugovorno osoblje
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na ugovorno osoblje
Pretplatite se  


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavilo je novu najavu zapošljavanja. Prema najavi objavljenoj putem DPB-a, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva zaposliti će osoblje 25 iz 09-a do novembra, a 2019 do decembra 9.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, zaposliti u Odjelu za informacione tehnologije, Aneks 375 Uredbe br. 6 i „Velike jedinice za obradu informacija javnih institucija i organizacija, objavljene u Službenom glasniku br. 31.12.2008 od 27097., Na osnovu ovog člana. U skladu sa članom 8. Uredbe o principima i postupcima za zapošljavanje ugovornog informatičara, zaposlit će se 9 (devet) ugovorenih informatičara po rasporedu koji će se izvršiti radi uspješnosti na pismenom ispitu koji će izvesti naše Ministarstvo.

USLOVI PRIJAVE

a) Da ispuni uvjete navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

b) Diplomirani četverogodišnji informatički, softverski inženjering, elektro inženjering, elektronski inženjering, elektro-elektronski inženjering i odjeli industrijskog inženjerstva fakulteta ili visokih učilišta čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,

c) (b) osim onih navedenih u četvorogodišnjim obrazovnim fakultetima inženjerskih odsjeka, fakultetima nauke i književnosti, obrazovanja i obrazovnih nauka, odjelima za računarsku i tehnološku nastavu, statistikama, odjelima za matematiku i fiziku, ili ekvivalentnosti tom visokom obrazovanju koje je prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje u inostranstvu (Završioci ovog odeljenja mogu se prijaviti za 2 kat mesečne granice bruto ugovorene naknade)

d) Imati najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u softveru, dizajnu softvera i razvoju i upravljanju ovim procesom ili u instaliranju i upravljanju mrežnim sistemima velikih razmjera, najmanje 5 (tri) godine, a za ostale najmanje 657 (pet) godina profesionalnog iskustva. U određivanju iskustva, kao IT osoblje, uzimaju se u obzir usluge koje podliježu Zakonu br. 4 ili ugovorene usluge podložne Uredbi 399 s pododredbom (B) članka XNUMX istog zakona i razdoblja usluge dokumentiranim kao IT osoblje u privatnom sektoru podložnom Zavodu socijalnog osiguranja).

d) Davanje znanja o hardveru računalnih perifernih uređaja i uspostavljeno upravljanje i sigurnost mreže, dokumentirajući da poznaju barem dva od trenutnih programskih jezika,

e) Za muške kandidate, ako nisu navršili dob aktivne vojne službe ili su navršili dob vojnog roka, moraju biti odsluženi kao aktivna vojna služba ili su oslobođeni ili odgođeni ili su prebačeni u rezervnu klasu.

PRIJAVNI OBRAZAC I ISTORIJA

1- reference; Između 25.11.2019 - 09.12.2019, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu će biti obavljeno elektronskim putem preko adrese. Budući da će se prijave primati elektronskim putem, prijave se neće primati poštom ili lično.

2- Priznanja će biti učinjeno sa lozinkom e-uprave kandidata (u www.turkiye.gov.t) račun je obavezno. Kandidati moraju dobiti lozinku za e-Vladu kako bi mogli koristiti ovaj račun. Kandidati mogu osobno dobiti kovertu koja sadrži lozinku za e-Vladu od središnjih direkcija PTT-a dostavljanjem lične karte sa turskim matičnim brojem na sebi.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU;

a) Životopis (kratki životopis kandidata bit će pripremljen kao jedna stranica i bit će poslan u odjeljak 'Ostale informacije' tijekom prijave podnesene putem e-uprave.)

b) Dokument o servisu SSI, (stranica za registraciju i uslužni dokument e-uprave, barkodirani dokumenti, aplikacije za e-upravu tijekom odjeljka „Ostale informacije“ biće učitane.)

c) Dokument koji ukazuje na profesionalno iskustvo navedeno u članku (3) Općih uvjeta (Potrebno je potvrditi da se profesionalno iskustvo prenosi kao informacijsko osoblje, bit će prenošen u odjeljak 'Ostale informacije' tijekom prijave podnesene putem e-uprave.)

d) Dokument u kojem se navodi da poznaje najmanje dva trenutna programska jezika navedena u (d) naslova općih uvjeta (transkript na kojem je prikazan najmanje semestralni programski program 2, certifikat o sudjelovanju / ispiti itd.) (Prijava pripremljena od strane e-uprave s jedne stranice) bit će učitana u odjeljak 'Ostale informacije'.)
e) Potvrde i dokumenti koji ukazuju na profesionalno iskustvo ili iskustvo potrebno za svako radno mjesto u POSEBNIM UVJETIMA (Potvrde i detaljan popis specificiranih dokumenata pripremaju se kao jedinstveni dokument i prenose u odjeljak „Ostale informacije“ tijekom prijave koja se vrši putem e-uprave.)

EVALUACIJA APLIKACIJA

Kao rezultat pregleda prijava, ukupno sedamdeset posto KPSS-ovog rezultata (KPSS-ova kandidatkinja koja ne predaje KPSS-ocjenu smatra se 70) i trideset posto rezultata stranog jezika (ocjena onih koji ne predaju ocjenu na stranom jeziku bit će ocijenjena kao nula) Maksimalni broj 10 (deset) puta za svaki naslov bit će pozvan na pisani ispit, počevši od najvišeg rezultata prema rangiranju.

Ako je na jednom mjestu na posljednjem mjestu više kandidata s istim rezultatom, svi ovi kandidati bit će prihvaćeni za ispit.

Pravo na polaganje pismenog ispita kazanlista kandidata https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB biće objavljeni na web lokaciji. Pored toga, neće biti pisanog obaveštenja ili obaveštenja.

Kandidati se mogu prijaviti na samo jednu od najavljenih pozicija.

ISTRAŽITE PREDMETE, MESTO I ISTORIJU

Ispitna pitanja obuhvatit će sve predmete navedene u tehničkim i posebnim uvjetima na poziciju na koju se prijavljuju. 10 (deset) pitanja bit će podijeljeno među najavljenim pozicijama. Uobičajena pitanja pokrivat će trenutne IT teme.

Vrijeme i mjesto polaganja ispita kazanzajedno sa listom kandidata https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB biće objavljeni na web lokaciji.

Pravo na polaganje pismenog ispita kazanoni koji nemaju pravo da polažu pismeni ispit kazanU roku od 3 (tri) radna dana, uključujući i datum objavljivanja, nakon objavljivanja spiska momenata, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva će moći da uloži prigovor pisanom prijavom Sektoru za obradu informacija. Prigovori koji nisu dostavljeni u roku neće biti prihvaćeni. Unesene primjedbe ispitna komisija će finalizirati u roku od 3 (tri) radna dana. Zainteresovane strane će o rezultatima biti pisanim putem obaviještene.

PREGLED

Kandidati koji postignu 100 i više od 70 punu ocjenu na kraju pismenog ispita https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (devet) direktora i 9 (devet) zamjenskih kandidata objavljenih u kazanbit će objavljeno odmah.

Prigovori na rezultate pisanih ispita predaju se IT odjelu u roku od tri dana 3 (tri) dana od datuma objavljivanja rezultata i ocjenjivat će ih ispitna komisija i s njima povezana sveučilišna institucija ili organizacija.

Ako su rezultati jednaki na pismenom ispitu; Ako je trajanje profesionalnog iskustva duže i trajanje profesionalnog iskustva izjednačeno, proučit će se noviji datum diplomiranja na sveučilištu.

NAJAVA REZULTATA ISPITA

Rezultati pismenog ispita https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB stranice. Pored toga, neće biti pisanog obaveštenja ili obaveštenja.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari