Ministarstvo energije i prirodnih resursa za nabavku pomoćnika stručnjaka

Ministarstvo energije i prirodnih resursa za nabavku pomoćnika stručnjaka
Ministarstvo energije i prirodnih resursa za nabavku pomoćnika stručnjaka

Iz Ministarstva energije i prirodnih resursa:


POMOĆNIK ENERGETSKIH I TABU REZERVA

NAJAVA PRIJEMNOG ISPITA I - INFORMACIJE O ISPITU

- Da bi bio raspoređen u centralnu organizaciju našeg Ministarstva (ANKARA);

Zapošljavat će se 8 stručnjaka za pomoć u području energije i prirodnih resursa iz 9. i 30. stupnja.

- Ministarstvo energetike i prirodnih resursa ovlašteno je utvrđivati ​​i vršiti promjene među obrazovnim granama u skladu sa osobljem i potrebama, u slučaju da ne postoji prijava za prijemni ispit koliko je potreban broj pomoćnih stručnjaka koje će obrazovne grane primiti.

- Ako je broj kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita i uredno se prijavljuju veći od broja kandidata za polaganje ispita navedenog u tabeli, gore navedeni broj kandidata odvest će se na prijemni ispit, počev od kandidata sa najvišom ocjenom KPSS Ako je broj kandidata u posljednjem rangu veći od jednog zbog njihovih jednakih rezultata, svi će ti kandidati biti pozvani na ispit.

II- USLOVI PRIJAVE

- Da imaju ocjenu 2018 ili više od vrsta bodova navedenih u tabeli na ispitu za odabir javnog osoblja koji je ÖSYM proveo za pozicije u (A) grupi u 2019. ili 75. godini,

- da diplomiraju na odsjecima fakulteta koji pružaju najmanje 4 godine obrazovanja, od roka za prijavu, ili na nekom od četverogodišnjih fakulteta čiju ekvivalenciju njima prihvaća Vijeće visokog obrazovanja

- da imaju opšte uslove navedene u podtački (A) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48,

- mlađi od 01 godina od 01 (rođeni 2020. januara 35. ili kasnije),

- nemaju vojni rok za muške kandidate,

- nema mentalnu bolest koja bi ga mogla spriječiti u kontinuiranom obavljanju svoje dužnosti

- Da se prijave u roku.

III - PRIMENA ISPITA

Prijave počinju 20. januara 01. i završavaju u 2020:31 01. februara 2020. godine.

kandidati,

a) Obrazac prijave Ministarstva energetike i prirodnih resursa na internet adresi "www.enerji.gov.tr" (može se popuniti sopstvenim rukom ili u računarskom okruženju.)

b) Računarski izlaz KPSS rezultata dokumenta,

c) Originalnu ili odobrenu kopiju potvrde o završenom fakultetu (Ako se prijava podnese lično s originalnom kopijom, kopiju izvorne potvrde vratit će Ministarstvo.)

d) Životopis kandidata (može se urediti vlastitim rukopisom ili u računarskom okruženju, u skladu sa uzorkom dostupan na internet adresi Ministarstva energetike i prirodnih resursa na "www.enerji.gov.tr".)

I lično ili mailom Glavnoj direkciji za upravljanje uslugama MENR-a Nasuh Akar Susjedstvo Türk Ocağı Caddesi br. 2 Bahçelievler / Çankaya / ANKARA.

- Kašnjenja na radnom mjestu, prijave koje nisu podnesene u roku navedenom u najavi i obrasci za prijavu koji sadrže nedostajuće dokumente ili nepotpisane neće se uzimati u obzir.

IV DATUM I MJESTO

- Prijemni ispit će se održati između 24. februara i 06. marta 2020. u Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi br: 2 Bahçelievler / Çankaya / ANKARA u sjedištu našeg Ministarstva, 1. sprat A, Generalna direkcija za upravljanje blokovima.

- Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje prijemnog ispita i ispitni kalendar biće objavljeni na veb lokaciji Ministarstva energetike i prirodnih resursa na „www.enerji.gov.tr“.

V - OBLIK ISPITA - TEME I OCJENA

- Prijemni ispit će se obavljati usmeno.

- kandidati za usmeni ispit;

a) Nivo znanja o profesionalnim pitanjima, Zakon o tržištu električne energije br. 6446, Zakon o tržištu prirodnog gasa br. 4646 (o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije i Zakona o tržištu prirodnog gasa), Zakon o tržištu naftnog tržišta br. 5015, Zakon o ukapljenom naftnom gasu (LPG), br. 5307 i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije i drugi podzakonski akti koji se odnose na njih,

b) Shvatanje i sumiranje subjekta, sposobnost izražavanja i rasuđivanja moći,

c) Zasluge, sposobnost predstavljanja, prikladnost ponašanja i reakcija na profesiju ç) Samopouzdanje, uvjerljivost i uvjerljivost,

d) Opšte sposobnosti i opšta kultura,

e) Otvorenost za znanstveni, tehnološki i tekući razvoj postiže se ocjenom pedeset bodova za podstav (a) i deset bodova za svaku od karakteristika spomenutih u stavcima (b) do (e) i davanjem zasebnih bodova.

Da bi se usmeni ispit pokazao uspješnim, aritmetički prosjek bodova koji su dali predsjednik i članovi odbora preko sto punih bodova mora biti najmanje sedamdeset.

VI - OBJAVA REZULTATA ISPITA

- Ispitna komisija donosi konačni poredak prema poljima mature u okviru najavljenih kvota.

- Polazeći od kandidata s najvišom ocjenom uspjeha, utvrđuju se glavni kandidati koliko i broj osoblja naveden u oglasu. Utvrđuje se rezervni spisak, pod uslovom da ne prelazi polovinu broja pomoćnika stručnjaka koji će se regrutovati.

Na kraju ispita, ako se u najavljenoj kvoti ne može pronaći broj uspješnih kandidata, kandidati se mogu prihvatiti onoliko koliko se može promijeniti broj uspješnih kandidata ili broj kvota za gore navedene fakultete ili odsjeke.

- Prava kandidata na rezervnoj listi vrijede do sljedećeg datuma ispita (najkasnije dvije godine) i ne predstavljaju stečeno pravo niti bilo kakav prioritet za naredne ispite.

- Imati ocjenu 70 ili više na prijemnom ispitu ne predstavlja stečeno pravo za kandidate koji ne mogu ući na glavnu i rezervnu listu.

- Glavna i rezervna lista koja sadrži imena i prezimena i brojeve kandidata koji su uspješni na prijemnom ispitu, kao i oglasna ploča centralne službene zgrade Ministarstva.http://www.enerji.gov.tr” će biti objavljeno na internet adresi.

VII - OSTALA PITANJA

Oni koji se ne prijave čak i ako nemaju valjan izgovor u roku od kojeg su obaviješteni i koji ne ispunjavaju tražene uvjete, neće biti imenovani. Kandidati koji se ne prijave za imenovanje bez izgovora u roku o kojem su im obaviješteni ili koji ne počnu raditi u roku koji im je određen, ne smatraju se podobnim.

- Oni koji se ne prijave u roku navedenom u obavještenju koje treba izvršiti, oni koji odbace imenovanje, oni kojima su imenovanja otkazana i oni koji nisu imenovani nakon što se shvati da ne ispunjavaju nijedan od uslova za boravak u državnoj službi, bit će imenovani sa rezervne liste

- Među onima čije su prijave prihvaćene i čija su imena među onima koji mogu polagati prijemni ispit, ispiti onih za koje se utvrdi da su dali lažne izjave smatraju se nevažećim i ne zakazuju se. Njihovi zadaci se otkazuju čak i ako su izvršeni. Oni ne mogu polagati nikakva prava i podnosi se krivična prijava Uredu glavnog javnog tužioca kako bi se primijenile relevantne odredbe turskog Kaznenog zakona br. 26, od 9. septembra 2004. godine. Na taj način, ako su oni koji Ministarstvo zavaraju javni službenici, njihova se situacija obavještava institucijama u kojima rade.

- Kandidati su dužni sa sobom ponijeti bilo koji od svojih posebnih ličnih dokumenata (ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš) prilikom polaganja ispita.

VIII- Prigovor:

- Kandidati daju primjedbe na rezultat ispita od strane Ministarstva "http://www.enerji.gov.tr” Oni će stići do MENR-a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana nakon objavljivanja na internet adresi.

- Peticija bez TR ID broja, imena, prezimena, potpisa i adrese ili prigovora podnetih nakon isteka roka neće biti uzeta u razmatranje.

IX - POVRATAK INFORMACIJA

Sve informacije o ispitu možete pronaći na nižim brojevima telefona, na web stranici Ministarstva (http://www.enerji.gov.tr) ili iz Generalne uprave za usluge upravljanja Ministarstvom energetike i prirodnih resursa (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler-Çankaya / ANKARA).

Telefonski brojevi:

(0312) 212 64 20 / 7501-7306 / (0312) 222 41 59

11350 / 1-1

Budi najavljen.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi