Nezaštićen nivo prelaska s električnim rezultatom tendera sa automatskom barijerom

deblokiranje nivoa prelaska s rezultatom tendera za električnu automatsku barijeru
deblokiranje nivoa prelaska s rezultatom tendera za električnu automatsku barijeru

TCDD 3 10 Broj Nezaštićen nivo prelaska u električnoj zoni sa električnom automatskom barijerom

Turske državne željeznice. 3 / 2019 s graničnom vrijednošću 305853 TL i približnom cijenom 321.084,34 TL regionalne Uprave za kontrolu kupovine i zaliha (TCDD) 420.734,42 Broj 3 nezaštićenog nivoa prijelaza s električnom automatskom barijerom na tenderu za nadmetanje Prema rezultatu, DORUK ENERJİ- ALİ ŞEVKET SÖNMEZ pobijedio je na tenderu sa svojom ponudom 10 TL. Kompanija 5, koja je učestvovala na tenderu, dostavila je ponudu ispod granične vrijednosti.

Tender obuhvaća približnu ugradnju 2500m kabla, isporuku i polaganje cijevi 3700 metra, izradu temelja od armiranog betona, ugradnju signalnih ormara i stupova i izradu električnih priključaka. Trajanje rada je 150 (sto pedeset) kalendarskih dana od datuma isporuke.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari