Ministarstvo saobraćaja Ankara BB dobiva 226 milion TL 'Metro novac'

Ministarstvo prometa Ankara bbden milion TL novca podzemne željeznice
Ministarstvo prometa Ankara bbden milion TL novca podzemne željeznice

Gradska općina Ankara, na osnovu promjene pravila plaćanja troškova gradnje podzemne željeznice, najavila je da će ministarstvu biti plaćeno 2019 milijuna funti za godinu 226. Ako bi ostala praksa ostala na snazi, općina bi platila oko 35 miliona.


Gradska općina Ankara (ABB), koja je danas objavljena uz izvještaj, nadoknadila troškove izgradnje podzemne željeznice u prijavi tvrdila je da je nepravda. Prema podacima u izvještaju opštine; Troškove podzemne železnice, koji su sa opštine preneseni na Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, opština plaća Ministarstvo trezora i finansija. Nakon završetka podzemne željeznice, općine su ovu naknadu prenijele ministarstvu u ratama koje ne prelaze 15 posto prihoda tog metroa.

Uz amandman napravljen u maju 2019, odlučeno je da se ti troškovi prikupljaju iz opšteg opšteg poreznog prihoda od budžeta, a ne više iz prihoda metroa. Ministarstvo će sada pokriti troškove metroa uzimajući 5 kao procenat opšteg poreznog prihoda opština. Izvještaj gradske općine Ankara objavljen danas, ta praksa je u suprotnosti s pravom i pravdom, rekao je. ABB, troškovi podzemne željeznice trebaju se odbiti od prihoda te podzemne željeznice, a trošak 'općeg prihoda od poreza na proračun' otežavat će općinama da smanje smanjene vrijednosti.

Prema izvještaju, opći proračunski prihodi ABB-a predstavljaju 69 posto svih općinskih prihoda. Tvrdi se da je opći prihod od poreza na grad Metropolitan Metropolitan City of Ankara u 2018-u 4 milijardi 191 milion 619 hiljada 836 funti, taj je novac ABB-ov 69 posto od ukupnog proračuna, a tvrdi se da primanje troškova podzemne željeznice od općina i dalje ne funkcionira.

Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture dalo je saopštenje o navodima da će zakonodavstvo opštine učiniti neefikasnim. Novim propisom prihodi od podzemne željeznice u potpunosti se prepuštaju općinama, olakšavaju se postupci plaćanja duga, produžuje se rok otplate dugova i promjena doprinosi lokalnim samoupravama.

ABB NE UGOVORILA NEMA UGOVORA

U izvještaju ABB-a, zanemaren je i protokol potpisan između Ministarstva i Gradske općine Ankara prema odredbama privatnog prava 25 travanj 2011. Gradska općina Ankara izjavila je da je ometana sloboda ugovora, ugovori su jednostrano izmjenjeni, stečena prava zanemarena i uspostavljeni su teški uvjeti koji se nisu mogli prihvatiti tijekom regulacije protokola i sklopljen protivpravni aranžman.

NOVAC OD OPĆINE NOVAC 34 MILION DO 226 MILIONA

ABB će prema ovoj odluci biti oslobođena od opštinskog sefa 2019'da 226 miliona funti.

Ako bi se plaćanja troškova podzemne željeznice u 2018 godini prikupila od 15 posto prihoda od metroa, ABB bi platio 34 milijuna funti. Međutim, prema implementaciji koja je stupila na snagu u maju 2019, ABB će taj novac platiti davanjem 5 posto općeg prihoda od poreza na proračun. Tako će novac od ABB 2018'da 210 milijuna funti, 2019'da 226 milijuna funti. Očekuje se da će ovaj iznos biti 2020 milijuna funti u 249-u i 2021 milijuna funti u 274-u.

Naglašena je izjava, primjena opština prema teretu duga, nepravedno stupila na snagu. Izvještaj ABB-a završio je sljedećim rečenicama:

„Stoga se vidi da odbitak od 5% nema obrambeni aspekt, tako da je centralna vlada sve svoje obaveze koje proizlaze iz javnog prevoza ostavila općinama, i jasno je da je odgovornost javnih usluga prevoza očigledno željena. Očigledno je da će se ova praksa negativno odraziti i na opštinske službe, a opštine će imati problema sa plaćanjem zbog ovih neočekivanih dešavanja.

Neizbrojne su koristi od prekida aplikacije za ispadanje od 5-a, za koju se smatra da je moguće braniti i nemoguće je održavati iz objašnjenih razloga.Gazteduv je)

DO REACH IZVEŠTAJA KLIKNITE OVDJEBudite prvi koji će komentirati

Komentari