karavani su se divili vojsci
52 Army

Karavani su se divili Orduu

Svake godine, u posjeti raznim provincijama Turske "Strast je karavan Udruženja" je i ove godine je zaustavljanje pripadnika vojske. Povećavanje šanka u turizmu sa svakim danom Metropolitanska općina Ordu, djeluje u punom jeku [Više ...]