Hurriyet je donio beskrajni tramvaj Izmita u parlament

Hürriyet je doveo beskrajni tramvaj Izmita u parlament: CHP Kocaeli zamjenik Hürriyet je govorio u Skupštini i dotakao se tramvajskih radova koji su postali problem u Izmitu.

Govoreći u Parlamentu, službenik Vijeća predsjednika Velike narodne skupštine Turske i zamjenik CHP-a Fatma Kaplan Hürriyet dotakli su se šteta uzrokovanih tramvajskim radovima koji se vraćaju priči o zmijama u Izmitu. Zamenik Hürriyet je rekao: „Projekat tramvaja, koji se ne može završiti u centru Izmita, koji se sada vraća u priču o zmiji, kaže, da ćemo otvoriti ovaj dan, danas ćemo ga otvoriti. Kako projekat nije završen, obrtnici su morali zatvoriti kapke. Mnogi naši ljudi su stalno viktimizirani zbog ovih projekata, zbog pogrešnih projekata, pogrešnih projekata, projekata koji se ne mogu završiti. Mislim da je važno da gradski menadžeri posluju sa kompanijama koje su osetljivije, obrazovanije, i koje poznaju grad, i posluju sa jedinicama koje poznaju teksturu grada.

Traži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari