Rešenja na UTİKAD-Turskoj radionici za teret su bila u Gündemu

Rešenja na UTIADAD-Turskoj radionici za teret su bila u Agendi: Zajednička radionica je organizovana od strane Udruženja proizvođača turskih tereta i logističkih usluga i 4-a u maju. Na radionici je diskutovano o članovima UTIKAD-ovih avio-transportnih agencija na kojima su razmatrani problemi i rješenja koja nudi član UTIKAD-a.

Nakon radionice, na kojoj su raspravljani problemi sa problemima 27 artikala koje je pripremio UTIKAD, zajedno sa prijedlozima rješenja, napravljene su dvije prezentacije o investicijama u avio-teret, postrojenja i infrastrukturu na novom aerodromu Turkish Airlines. Članovi UTİKAD-a su takođe imali priliku da pažljivo ispitaju objekat i teretni prostor turskog tereta. Na kraju produktivne radionice odlučeno je da se nastavi tražiti zajednička rješenja.

UTİKAD i Turkish Cargo, Udruženje proizvođača međunarodnih transportnih i logističkih usluga, potpisali su zajedničku radionicu. Izvršni potpredsjednik Turkish Airlinesa Turhan Özen i turski Cargo bili su domaćini viših rukovoditelja 4 Architect Sinan na turskom teretnom objektu u maju Član Odbora i predsjednik Radne grupe zrakoplovnih kompanija Mehmet Özal, članovi Upravnog odbora UTİKAD İbrahim Dölen, Serkan Eren, Ridvan Haliloğlu, UTİKAD Generalni direktor Cavit Uğur i UTİKAD agencije za zračni prijevoz tereta

Članovi Upravnog odbora UTİKAD-a posjetili su generalnog direktora THY-a Bilal Ekşi u svojoj kancelariji u 6-u, 2016-u, izrazili želje za uspjehom i objasnili probleme agencija za zračni prijevoz putnika UTIKAD-a. Generalni direktor Eksi'nina je na zahtjev avioprijevoznika zatražio pismenu prijavu za Turkish Airlines. Nakon generalnog direktora Ekşi, delegacija UICKAD-a je posjetila i Turhana Özena, koji je imenovan za izvršnog potpredsjednika zaduženog za Turkish Airlines u 5-u.

Upravni odbor UTIKAD-a, Emre Eldener, predstavio je Turhanu Ozenu želje UTIKAD-a, kao i probleme sa kojima se suočavaju UTIKAD-ove agencije za zračni prijevoz tereta i njihove prijedloge rješenja. Na kraju sastanka, odlučeno je da se organizuje zajednička radionica UTİKAD-a i THY Cargo-a.

Radionica, koja je održana u maju u 4-u i privukla pažnju UTIKAD-ovih agencija za teretni prevoz, počela je govorom zamjenika generalnog direktora Turhana Ozena. Zamjenik generalnog direktora Özen je naglasio da su agenti zračnog tereta od velike važnosti za THY; Which Ova radionica koju smo realizovali u saradnji sa UTİKAD-om je od velike važnosti za nas. Radili smo na rješavanju identificiranih problema neko vrijeme. Danas ćemo podijeliti faze rješavanja koje smo pokrili kao turski teret za listu pitanja pripremljenih u konsultaciji s agencijama članicama UTİKAD İK.

Nakon što je zamjenik generalnog direktora Özen'dan UTİKAD predsjednik Emre Eldener, naglasio važnost radionice prvi. Predsjednik UTİKAD-a Eldener je naglasio da se taj proces ubrzao nakon što se Turhan Özen pridružio THY Kargo-u kako bi riješio tehničke i operativne probleme koje su iskusili članovi UTİKAD-a i rekao ü želim mu se zahvaliti i cijelom timu na podršci. Značaj koji danas postavljaju temi podrazumijeva se i činjenica da imaju puno osoblje kao menadžment. Štaviše, činjenica da su agenti UTIADAD-a za zastupanje tereta prisutni ovde sa veoma širokim učešćem jasno otkriva značaj koji se daje predmetu.

U UTIKAD-ovoj Radnoj grupi za avio-kompaniju, sa sugestijama rukovodilaca avio-tereta kako firmi članica tako i osoblja aerodroma, Xener X. je pripremio listu problema. Na tim sastancima smo bili svedoci koliko je proaktivno THY Cargo u rešavanju problema. Na ovom sastanku će dati detaljne informacije o problemima koje smo prenijeli i njihovim rješenjima. Opet na kraju 27-a, imaćemo priliku da razgovaramo o teretnim agencijama i THY Cargo-u sa prelaskom na novi aerodrom.

THY Eldener ukazuje na to da je veliki značaj air cargo agenata UTIKAD član za teret, "o članovima u naš račun UTIKAD 95% od ukupnog air cargo u Turskoj, koja je i organizator agencija. U ovom trenutku, smatramo da i kao nacionalni prevoznik i kao prevoznik tereta, i slobodna konkurencija treba da bude osigurana pod poštenim uslovima, a međuagencijska neutralnost mora biti zaštićena THY Cargo-om. U ovom procesu smatramo da treba poštovati funkcije agencija za prevoz tereta. Spremni smo da sarađujemo sa THY Kargo kao UTIKAD na eliminaciji svih vrsta upitnika o ovim pitanjima.

Nakon izlaganja predsjednika UTIKAD-a Emre Eldener-a, potpredsjednik turskog teretnog tereta Halit Anlatan održao je prezentaciju na osnovu principa rada i godišnjih podataka turskog Cargo-a. Napominjući da će se broj teretnih aviona povećati u narednom periodu, Anlatan je podijelio informacije da će nove destinacije biti otvorene posebno u Africi.

Nakon uvodnih govora, radionicu je vodio menadžer za kontrolu operacija turskog tereta Cargo Ahmet Kaya. Na radionici, UTİKAD član Upravnog odbora i predsjednik Radne grupe zrakoplovnih kompanija Mehmet Özal, direktor marketinga i prodaje turskog tereta Cargo Ömer Faruk Kılıç, direktor za specijalne poslove Bahadır Büyükkaymaz, koordinator za koordinaciju projekta Volkan Solmaz, upravitelj u Istanbulu Murat Yalçın Pridružio se Furkan Özüdoğru.

Predlozi rešenja za probleme navedene u problemima 27 artikala koje je pripremio UTIKAD najavili su viši rukovodioci kompanije Turkish Cargo. Objašnjeni su akcioni planovi Turkish Cargo-a za rješavanje problema i date su detaljne informacije o marketinškim, privatnim teretnim i teretnim operacijama kompanije Turkish Cargo. U interaktivnoj radionici, predstavnici UTIKAD-ovih agencija za zračni prijevoz tereta odgovorili su na pitanja o procesima i problemima.

Na kraju radionice, član UTIKAD-a, član Odbora direktora i predsjednik Radne grupe zrakoplovnih kompanija Mehmet Ozal, rekao bih, želio bih definirati ovu radionicu kao majku radionica koje će se održati i želio bih podržati Turhan Bejev sastanak najmanje jednom godišnje. Ova saradnja i rad između THY-a i UTIKAD-a je veoma važna jer nismo samo politička promjena u našem regionu, već i sektor u našoj zemlji. Mi ćemo pratiti mnoga pitanja koja će oblikovati naše poslovne modele u narednom periodu kao UTİKAD i predstavljamo naš sektor u nacionalnim i međunarodnim platformama Ön.

Mehmet Özal se dotakao i pitanja koja su na dnevnom redu UTIKAD-a i rekao da su procesi 4.0-a, e-Freight, e-AWB-a vezani za digitalizaciju, e-AWB procesi, pažljivo pratimo pitanja opterećenja i dokumenata za pružanje digitalnog protoka informacija. Novi aerodrom će uticati na tursku avioindustriju i njene procese, gdje IGA i sve zainteresirane strane, zemaljske službe, aviokompanije, IATA itd. U konsultacijama nastavljamo naše kontakte kako bismo povećali efikasnost procesa tereta. Sa kineskim projektom Single Belt Single Belt, kineski 14 vozovi stižu u Evropu na dnevnoj bazi, a to je planirano za 11. To će neminovno uticati na vazduhoplovnu industriju i trebat ćemo razviti brže, fleksibilnije, pouzdanije i konkurentnije usluge.

G. Özal je izjavio da nastavlja s radom kao punopravni član i stalni član Odbora za trgovinske olakšice UTİKAD-a. Sürdur Također, aktivno sudjelujemo u studijama koje se odnose na regulaciju novog Carinskog zakona i svjedodžbi o odobrenju Ministarstva prometa. Mi sarađujemo sa THY na formiranju zajedničkog mišljenja o razvoju carinskih procesa. SHGM i SHT 17.6 i drugi propisi koji se odnose na ovaj sektor učestvuju u studijama. Na sastanku sa predstavnicima sektora ACC, IATA i UTIKAD-a o E-AWB-u, prihvaćen je Istanbulski SOP. Pozivamo sve naše članove da sklapaju multiliteralne sporazume sa IATA-om i da budu uključeni u sistem. Informativni sastanci E-AWB-a će se održati narednih dana, rekao je on.

Nakon radionice, rukovodilac Turkish Cargo Carine, g. Seyfullah Topal, održao je prezentaciju o carinskim pitanjima vazdušnog saobraćaja. Topal, "UTİKAD radi sa nama je od velike važnosti", rekao je on. Turski rukovodilac operacije teretnog tereta Adnan Karaismailo ,lu, koji je uzeo reč nakon Topala, podelio je poslednju tačku u kojoj je turski teret stigao u objekat i infrastrukturni radovi na Novom aerodromu.

Nakon efikasne radionice, učesnici koji su ručali u prostorijama Turskog tereta imali su priliku posjetiti objekat i teren.

Traži vijesti o željeznici

Budite prvi koji će komentirati

Komentari