Seminar o kombinovanom transportu i prevozu željeznice i opasnih tereta

Kombinovani transport i transport opasnih materija železnicom Seminar: Kombinovani prevoz i prevoz opasnih materija železnicom Seminar 21 održaće se u Istanbulu u junu 2014.


Prva i jedina nevladina organizacija u željezničkom sektoru, Udruženje za željeznički saobraćaj (DTD) je drugi seminar obuke Akademije izvršnih i izvršnih kandidata. “Kombinovani transport i prevoz željeznicom i opasnim robama”

Ova serija obuka, koja će pružiti kognitivne dobitke na konceptualnom i funkcionalnom nivou komponenti željeznice, odvest će učesnike korak dalje u željezničkom sektoru i instituciji u kojoj rade.

Ove godine ćemo razviti prvi na DTD akademiji i održat će se sedam uzastopnih seminara.

Učesnici mogu učestvovati na svim seminarima i učestvovati u pojedinačnim temama od interesa. U tom okviru, njen UČESNIČKI CERTIFIKAT će biti dat učesnicima nakon svakog seminara.

Na kraju sedam seminara u Programu obuke, polaznici će imati pravo na “IZVRŠNU AKADEMIJU DIPLOMSKOG CERTIFIKATA ..

21 Detaljne informacije i prijavni obrazac nalaze se na seminaru “Kombinovani transport i transport opasnih materija željeznicom Haziran koji će se održati u junu 2014.

Kontaktirajte Nükhet direktno
Pomoćnik generalnog direktora

Paşalimanı Cad. No: 48 Işık Apt. Kat: 1 / 1USkudar - ISTANBUL
T: 0216 495 29 65 - 69
F: 0216 495 29 24
www.dtd.org.t je

Objava DTD obuke i obrazac za prijavuBudite prvi koji će komentirati

Komentari