GENERAL

Traverse Mice Uhvaćen u Isparti

Isparta Travers Miševi uhvaćeni u komandi Žandarmerije Isparta prilikom utovara drvenih pragova koji se koriste u željezničkim vozilima 6 ljudi su poslani sudskim vlastima. Provincijalna komanda Žandarmerije u Isparti, Državne željeznice na tragovima rada drvenih incidenata [Više ...]

GENERAL

Ray Thieves Caught | Erzurum

Kradljivci željeznica uhvaćeni su 43-om, koja je pripadala Državnim željeznicama, zaplijenjena je u aplikaciji na putu u okrugu Pasinler u Erzurumu. Prema dobijenim informacijama, policija je zaustavila prijavu puta od strane policijskih timova u pretresu države koja je zaustavljena u kamionu [Više ...]