16 Bursa

Bursa vagon će biti odbačen

İlhan Demiröz, zamjenik CHP Bursa i član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ruralna pitanja, koji će biti odlagalište vagona iz Burse, iznesen je na javni dnevni red podružnice Burse Komore mašinskih inženjera. [Više ...]