Najava tendera: Poboljšanje tendera i kompenzacija nagiba za različite kilometraže između stanica Narlı-Akçagöze

Aukcije TC DRŽAVNIH ŽELJEZNICA
6.Bölge Direkcija za izgradnju nekretnina-građevinski radovi-građevinski radovi
Tender Odgovoran: Hasan Mutluay
Auction Manager Telefon: 03224575354
Tender Manager Fax: 03224592354
Datum objave: 14.08.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:10.09.2012 00:00:00-14.00
Specifikacija Cijena: 150 TRY
Tenderska procedura: Građevinski radovi
Predmet tendera: Građevinski radovi
Matični broj: 2012 / 105888
Mail: I xnumxbolgeemlakveinsaat@gmail.co
POTREBNO OPLEMENJIVANJE I KOLO ŽELJEZNIČKE REKE
TCDD 6. REGIONALNA DIREKCIJA
Narlı-Akçagöze Postaje izgradnje nagiba i uređenja padina u različitim kilometrima između Km.11 + 270-38 + 230 će biti raspisane putem otvorene tenderske procedure u skladu sa članom 4734 Zakona o javnim nabavkama 19. Detaljnije informacije o tenderu date su u nastavku.
Registarski broj tendera: 2012 / 105888
1 uprave
a) Adresa: Kurtuluş Mahallesi Atatürk ulica 01240 SEYHAN / ADANA
b) Broj telefona i faksa: 3224575354 - 3225475807
c) Adresa e-pošte: 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) Internet adresa na kojoj se može pogledati tenderski dokument:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Građevinski radovi
a) Kvalitet, vrsta i količina: Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini tendera mogu se dobiti iz administrativne specifikacije sadržane u dokumentaciji za nadmetanje sadržanoj u EKAP-u (Elektronska platforma za javne nabavke).
b) Mjesto: Narlı-Akçagöze İst. Cross / GAZIANTEP
c) Datum početka: u toku 10 dana od dana potpisivanja ugovora
isporuka radnog mjesta će početi.
d) Trajanje rada: 150 (Sto pedeset) kalendarskih dana od isporuke mjesta.
3- Tender
a) Mjesto: TCDD 6. Sala za sastanke regionalne uprave (1. Sprat)
b) Datum i vrijeme: 10.09.2012 - 14: 00
4. Uslovi koji se moraju uzeti u ponudu i potrebni dokumenti i kriterijumi koji se primenjuju u ocenjivanju nadležnosti:
4.1. Uslovi i uslovi za učešće na tenderu:
4.1.1. Komora za trgovinu i / ili industriju ili Obrtnička komora ili odgovarajuća strukovna komora.
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, potvrda o registraciji, registrovana u Trgovačkoj komori ili industriji, ili Privrednoj komori ili Privrednoj komori, koja je zabilježena u godini prvog objavljivanja ili datuma tendera,
4.1.1.2. U slučaju da je pravno lice, dokument koji ukazuje da je pravno lice registrovano u prostoriji od Privredne komore, \ t
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkular potpisa u kojem se navodi da je ovlašćen da daje ponudu.
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, potpisana je notarska deklaracija.
4.1.2.2. U slučaju da je pravno lice, on pokazuje posljednji status koji označava lica, članove ili osnivače pravnog lica i službenike koji su odgovorni za pravno lice prema njegovom / njenom interesu. ovjereni potpis cirkulara pravne osobnosti sa dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremeno obezbjeđenje definisano u Administrativnoj specifikaciji.
Podizvođač se može voditi uz odobrenje uprave. Međutim, cijeli posao se ne može dati podizvođačima.
4.1.6 dokument dostavljen pokaže radno iskustvo pravno lice, ako pripadaju partner entitet više od polovine akcija, trgovine i industrije komora / dionicama u prostoriji u trgovini matičnih ureda ili Certified Public Accountants ili javnog računovođe održanoj nakon prvog dana objavljivanja finansijskih savjetnika i dokument koji ukazuje na to da se ovaj uslov neprekidno zadržava u proteklih godinu dana.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i finansijsku kvalifikaciju i kriterijume koje ova dokumenta treba da nose:
Kriterijumi za ekonomsku i finansijsku adekvatnost nisu definisani od strane Uprave.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke kompetencije i kriterijume koje ova dokumenta moraju da nose:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano za rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 50 od obećane i predložene cijene u posljednjih petnaest godina,
4.3.2. Dokumenti o organizacijskoj strukturi i statusu osoblja:
a) Ključno tehničko osoblje nije potrebno.
b) Tehničko osoblje:
broj
pozicije
Professional Title
Professional Features
1
Građevinski nadzornik
Civil Engineer
Iskustvo 5 godina
1
Field Engineer
Inženjer istraživanja
Iskustvo 5 godina
1
Pomoćno osoblje
Građevinski tehničar
Iskustvo 3 godina
1
Pomoćno osoblje
Map Technician
Iskustvo 3 godina
Radovi će biti prihvaćeni kao slični radovi u ovom tenderu i inženjerski i arhitektonski odjeli koji će se smatrati ekvivalentnim sličnim radovima:
4.4.1. Poslovi se smatraju sličnim radom na ovom tenderu:
(A) XVIII Grupne terenske radove uključene u Komunike o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima smatraju se sličnim radom.
4.4.2. Inženjerski ili arhitektonski odjeli koji se smatraju ekvivalentnim sličnom radu:
Građevinarstvo
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu biće određena na osnovu cene.
6. Na tenderu mogu učestvovati samo domaći ponuđači.
7. Pregled i otkup tenderske dokumentacije:
7.1. Tendersku dokumentaciju možete pogledati na adresi uprave i TNCD 150 za 6 TRY (turska lira). Regionalna direkcija za imovinu i izgradnju (6. Kat 611 Number Room) može se kupiti od.
7.2. Ponuđači su dužni kupiti dokument tendera ili ga preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. TCDD 6 do ponuda, datuma i vremena aukcije. Regionalna direkcija za nekretnine i izgradnju (6. Floor 611 Number Room) može se dostaviti ručno ili poslati na istu adresu preporučenom poštom.
9. Ponude ponuđača dostavljaju se u obliku cijene po jediničnoj ponudi na ukupnu cijenu koja se izračunava množenjem količine svake stavke i ponuđenih jediničnih cijena za te stavke. Kao rezultat tendera, ugovor sa jediničnom cijenom će biti potpisan sa ponuđačem.
Na ovom tenderu, tender će biti dostavljen za ceo rad.
10. Ponuđači su dužni da podnesu garanciju za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Period važenja ponuda je 90 (devedeset) kalendarskih dana od datuma tendera.
12. Tender se ne može podneti kao konzorcijum.
13. Ostala pitanja:
Faktor granične vrijednosti koji se primjenjuje na aukciji (N): 1,20
Obveznice učinka će se uzeti na neodređeno vrijeme.
POTREBNO OPLEMENJIVANJE I KOLO ŽELJEZNIČKE REKE
TCDD 6. REGIONALNA DIREKCIJA
Narlı-Akçagöze Postaje izgradnje nagiba i uređenja padina u različitim kilometrima između Km.11 + 270-38 + 230 će biti raspisane putem otvorene tenderske procedure u skladu sa članom 4734 Zakona o javnim nabavkama 19. Detaljnije informacije o tenderu date su u nastavku.
Registracioni broj tendera
:
2012 / 105888
1 uprave
a) Adresa
:
Kurtulus Susjedstvo Atatürk Ulica 01240 SEYHAN / ADANA
b) Broj telefona i faksa
:
3224575354 - 3225475807
c) E-mail adresa
:
xnumxbolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.t je
ç) Internet adresa na kojoj se može vidjeti tenderski dokument
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Građevinski radovi
a) Kvalitet, vrsta i količina
:
Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini tendera mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u tenderskom dokumentu u EKAP-u (Elektronska platforma za javne nabavke).
b) Mesto
:
Narlı-Akçagöze İst. Cross / GAZIANTEP
c) Datum početka rada
:
U roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora
isporuka radnog mjesta će početi.
d) Trajanje rada
:
150 (Sto pedeset) kalendarskih dana od datuma isporuke.
3- Tender
a) Mjesto
:
TCDD 6. Sala za sastanke regionalne uprave (1. Sprat)
b) Datum i vreme
:
10.09.2012 - 14: 00
4. Uslovi koji se moraju uzeti u ponudu i potrebni dokumenti i kriterijumi koji se primenjuju u ocenjivanju nadležnosti:
4.1. Uslovi i uslovi za učešće na tenderu:
4.1.1. Komora za trgovinu i / ili industriju ili Obrtnička komora ili odgovarajuća strukovna komora.
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, potvrda o registraciji, registrovana u Trgovačkoj komori ili industriji, ili Privrednoj komori ili Privrednoj komori, koja je zabilježena u godini prvog objavljivanja ili datuma tendera,
4.1.1.2. U slučaju da je pravno lice, dokument koji ukazuje da je pravno lice registrovano u prostoriji od Privredne komore, \ t
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkular potpisa u kojem se navodi da je ovlašćen da daje ponudu.
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, potpisana je notarska deklaracija.
4.1.2.2. U slučaju da je pravno lice, on pokazuje posljednji status koji označava lica, članove ili osnivače pravnog lica i službenike koji su odgovorni za pravno lice prema njegovom / njenom interesu. ovjereni potpis cirkulara pravne osobnosti sa dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremeno obezbjeđenje definisano u Administrativnoj specifikaciji.
Podizvođač se može voditi uz odobrenje uprave. Međutim, cijeli posao se ne može dati podizvođačima.
4.1.6 dokument dostavljen pokaže radno iskustvo pravno lice, ako pripadaju partner entitet više od polovine akcija, trgovine i industrije komora / dionicama u prostoriji u trgovini matičnih ureda ili Certified Public Accountants ili javnog računovođe održanoj nakon prvog dana objavljivanja finansijskih savjetnika i dokument koji ukazuje na to da se ovaj uslov neprekidno zadržava u proteklih godinu dana.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i finansijsku kvalifikaciju i kriterijume koje ova dokumenta treba da nose:
Kriterijumi za ekonomsku i finansijsku adekvatnost nisu definisani od strane Uprave.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke kompetencije i kriterijume koje ova dokumenta moraju da nose:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano za rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 50 od obećane i predložene cijene u posljednjih petnaest godina,
4.3.2. Dokumenti o organizacijskoj strukturi i statusu osoblja:
a) Ključno tehničko osoblje nije potrebno.
b) Tehničko osoblje:
broj
pozicije
Professional Title
Professional Features
1
Građevinski nadzornik
Civil Engineer
Iskustvo 5 godina
1
Field Engineer
Inženjer istraživanja
Iskustvo 5 godina
1
Pomoćno osoblje
Građevinski tehničar
Iskustvo 3 godina
1
Pomoćno osoblje
Map Technician
Iskustvo 3 godina
Radovi će biti prihvaćeni kao slični radovi u ovom tenderu i inženjerski i arhitektonski odjeli koji će se smatrati ekvivalentnim sličnim radovima:
4.4.1. Poslovi se smatraju sličnim radom na ovom tenderu:
(A) XVIII Grupne terenske radove uključene u Komunike o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima smatraju se sličnim radom.
4.4.2. Inženjerski ili arhitektonski odjeli koji se smatraju ekvivalentnim sličnom radu:
Građevinarstvo
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu biće određena na osnovu cene.
6. Na tenderu mogu učestvovati samo domaći ponuđači.
7. Pregled i otkup tenderske dokumentacije:
7.1. Tendersku dokumentaciju možete pogledati na adresi uprave i TNCD 150 za 6 TRY (turska lira). Regionalna direkcija za imovinu i izgradnju (6. Kat 611 Number Room) može se kupiti od.
7.2. Ponuđači su dužni kupiti dokument tendera ili ga preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. TCDD 6 do ponuda, datuma i vremena aukcije. Regionalna direkcija za nekretnine i izgradnju (6. Floor 611 Number Room) može se dostaviti ručno ili poslati na istu adresu preporučenom poštom.
9. Ponude ponuđača dostavljaju se u obliku cijene po jediničnoj ponudi na ukupnu cijenu koja se izračunava množenjem količine svake stavke i ponuđenih jediničnih cijena za te stavke. Kao rezultat tendera, ugovor sa jediničnom cijenom će biti potpisan sa ponuđačem.
Na ovom tenderu, tender će biti dostavljen za ceo rad.
10. Ponuđači su dužni da podnesu garanciju za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Period važenja ponuda je 90 (devedeset) kalendarskih dana od datuma tendera.
12. Tender se ne može podneti kao konzorcijum.
13. Ostala pitanja:
Faktor granične vrijednosti koji se primjenjuje na aukciji (N): 1,20
Obveznice učinka će se uzeti na neodređeno vrijeme.Budite prvi koji će komentirati

Komentari