2012-2013 170 TON COAL TENDER ZA ADMINISTRATIVNU ZGRADU, RADIONICE, KUĆE I PUTNE KLUBOVE TCDD VANGÖLÜ FERİBOT DIRECTORATE

TENDERSKA ODGOVORNOST POSLOVNA KANCELARIJA DIREKCIJA FERIBOT KOMPANIJE / TATVAN-BİTLİS
TENDERLUSU TUESCU KÜKRÜ İELİKYÜREK
ADRESA PREDLOGA VANGÖLÜ FERİBOT İŞYESMİ
TELEFON I FAX NO 0 434 825 21 05 0 434 825 21 10 XNUMX XNUMX
TENDERSKI INTERVJU DATUM 30 / 07 / 2012
TENDER DATUM I VREME 10 / 08 / 2012 CLOCK: 10,00
100, - TL
POSTUPAK TENDERA NA TENDERSKOM POSTUPKU
PREDMET PONUDE
BROJ DATOTEKE 2012 / 96659
ELEKTRONSKA POŠTINA ADRESA vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
2012 TON UGALJSKA NABAVKA 2013-170 ADMINISTRATIVNIH OBJEKATA, RADIONICA, KUĆANSTVA I PUTNIČKIH KLUBA KOJI SE ODNOSE NA TCDD VANGÖLÜ FERİBOT DIRECTORATE.
REPUBLIKA TURSKA GENERALNA UPRAVA DRŽAVNIH ŽELJEZNICA (TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT POSLOVNA UPRAVA
2012 TON UGALJSKA NABAVKA 2013-170 ADMINISTRATIVNIH OBJEKATA, RADIONICA, KUĆANSTVA I PUTNIČKIH KLUBA KOJI SE ODNOSE NA TCDD VANGÖLÜ FERİBOT DIRECTORATE. Nabavka će biti ponuđena putem otvorene tenderske procedure u skladu sa članom 4734 Zakona o javnim nabavkama označenim kao 19. Detaljne informacije o tenderu su sljedeće:
Registarski broj tendera: 2012 / 96659
1 uprave
a) Adresa: KALE MAHALLESI AHLAT YOLU CAD. 50 13200 TATVAN BİTLİS
b) Broj telefona i faksa: 4348278040 - 4348278043
c) E-mail adresa: vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
ç) Internet adresa na kojoj se može pogledati tenderska dokumentacija (ako postoji):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Predmet tendera
a) Kvalitet, vrsta i količina: Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini tendera mogu se dobiti iz administrativne specifikacije sadržane u dokumentaciji za nadmetanje sadržanoj u EKAP-u (Elektronska platforma za javne nabavke).
b) Lokacije isporuke: Naša kancelarija Upravna zgrada i kućište sa kotlom za centralno grijanje
c) Datum isporuke: isporučuje se u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora (prema tehničkim specifikacijama)
3- Tender
a) Lokacija: TCDD Vangölü Ferry Direktorij sala za sastanke
b) Datum i vrijeme: 10.08.2012 - 10: 00
4. Uslovi koji se moraju uzeti u ponudu i potrebni dokumenti i kriterijumi koji se primenjuju u ocenjivanju nadležnosti:
4.1. Uslovi i uslovi za učešće na tenderu:
4.1.1. Komora za trgovinu i / ili industriju ili odgovarajuća Komora zanatlija i zanatlija, u skladu sa zakonskim propisima;
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, prva najava ili datum tendera preuzet u toku godine, prema Privrednoj komori i / ili privrednoj komori registriranog dokumenta koji navodi da,
4.1.1.2. U slučaju da je pravno lice, dokument koji ukazuje da je pravno lice registrovano u prostoriji od Privredne komore, \ t
4.1.2. Deklaracija potpisa ili cirkular potpisa koji označava da je ovlašćen da daje ponudu;
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, deklaracija ovjerene potpisom,
4.1.2.2. U slučaju da je pravno lice, on pokazuje posljednji status koji označava lica, članove ili osnivače pravnog lica i službenike koji su odgovorni za pravno lice prema njegovom / njenom interesu. ovjereni potpis cirkulara pravne osobnosti sa dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremeno obezbjeđenje definisano u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.5 Sve ili deo predmeta nabavke ne mogu se dati podizvođačima.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i finansijsku kvalifikaciju i kriterijume koje ova dokumenta treba da nose:
Kriterijumi za ekonomsku i finansijsku adekvatnost nisu definisani od strane Uprave.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke kompetencije i kriterijume koje ova dokumenta moraju da nose:
4.3.1. Dokumentacija koja pokazuje ovlašćenog prodavca ili proizvođača:
a) Proizvođač ili proizvođač dokumenata ili dokumenata koji to potvrđuju
b) ovlašteni zastupnik ili ovlašteni zastupnik ako ovlašteni zastupnik ili ovlašteni zastupnik ili dokumenti,
c) Ako se slobodne zone u Turskoj posluje u slobodnoj zoni operacija potvrda prikazana sa jednim od gore navedenih dokumenata.
Smatra se dovoljnim da ponuđači dostave dokumente ili dokumente u skladu sa svojim uslovima iz gore navedenih dokumenata. Ponuđač je ovjeren sljedećim dokumentima.
a) Potvrda o registraciji u industriji izdata u ime ponuđača,
b) Izveštaj o kapacitetu pripremljen u ime ponuđača od strane komore profesije kojoj je ponuđač član,
c) Potvrda o proizvodnoj sposobnosti koju izdaje profesionalna komora ponuđača u ime ponuđača,
ç) Dokument koji se odnosi na robu / robu koju je ponuđač ugovorio u ime ponuđača,
d) Dokumente koje izdaju nadležni organi ili organizacije u skladu sa relevantnim zakonodavstvom koje se odnosi na kandidata ili ponuđača koji proizvodi robu kupovine i naznačuje da je kandidat ili ponuđač proizvođač ili proizvođač.
e) ako su voljni i izvan Turske sa prerađivačke industrije u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonodavstvom ili dokumente koji dokazuju dokumenta.
Proizvođač može ponuditi jedan od gore navedenih dokumenata.
U zajedničkom poduhvatu, dovoljno je da jedan od partnera dostavi jedan od dokumenata koji ukazuju na to da se radi o proizvođaču, ovlaštenom zastupniku ili ovlaštenom zastupniku ponuđene robe.
4.3.2.
4.3.2.1. Dokumenti vezani za standard:
Navedite jedan od TSE ili ISO dokumenata proizvoda
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu biće određena na osnovu cene.
6. Na tenderu mogu učestvovati samo domaći ponuđači.
7. Pregled i otkup tenderske dokumentacije:
7.1. Tendersku dokumentaciju se može vidjeti na administraciju i 100 TRY (turska lira) mogu se kupiti za novac TCDD Uprave za računovodstvo VANGÖLÜ Trajektna linija iz adrese.
7.2. Ponuđači su dužni kupiti dokument tendera ili ga preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. Ponuda, ponuda do datuma i vremena TCDD Direkcije VANGÖLÜ trajekt koji se može dostaviti na adresu službe nabave, istu adresu ili poslati preporučenom poštom povratnice tražio.
9. Ponuđači ponuda će dati olovka-jedinične cijene za robu stavke. Rezultatima tendera, iznos svake roba stavke sa robom proizvod predložene jedinice za stavke rezultate sa ugovorom jediničnoj cijeni će biti potpisan sa ponuđačem na ukupne troškove.
Na ovom tenderu, tender će biti dostavljen za ceo rad.
10. Ponuđači su dužni da podnesu garanciju za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Period važenja ponuda je 30 kalendarskih dana od datuma tendera.
12. Tender se ne može podneti kao konzorcijum.


specifikacija


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi