Intercity Railway Systems

Da li je voz samo tračnice?

Dok sam čitao članke o RAY podovima, članci koji su bili daleko od konotacija vlaka, samo o željeznicama, stvorili su u meni gvozdenu hladnoću. Želeo sam da im pružim toplinu literature. Ovo od Osmanlija [Više ...]