TÜLOMSAŞ 100 Komad za izvlačenje Okvir za zupčanike Aukcija kovanja materijala

izvođač radova
PRIMENJUJE SE ZA KUPOVANU ROBU KUPLJENOM PO OTVORENOM TENDERSKOM POSTUPKU
TIP ADMINISTRATIVNE SPECIFIKACIJE
izvođač radova
STANDARDNA ADMINISTRATIVNA SPECIFIKACIJA KOJA SE KORISTI U NABAVI ROBE KROZ
OPEN TENDER PROCEDURE
(Za domaće i strane ponuđače)
(ZA DOMAĆE I STRANE PONUĐAČE)
BROJ PRE-NARUDŽBE: 82.02 / (3) .1441
PREDPRODAJNI KOD: 82.02 / (3) .1441
I - PREDMET TENDERA I PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PONUDU
I - PREDMET TENDERA I PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PODNOŠENJE PONUDA
Član 1 - Informacije o Upravi
Član-1 Informacije o ugovornom subjektu
1.1. Uprave;
1.1. Ugovorni subjekt;
a) Naziv: Izvođač, Turska Lokomotiva i Industrije motora Inc.
a) Naziv: TULOMSAS, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc.
b) Adresa: Ahmet peradi Avenue 26490 ESKİŞEHİR / TURSKA
b) Adresa: Ahmet peradi Avenue 26490 ESKİŞEHİR / TURSKA
c) Broj telefona: + 90 222 224 00 00
c) Broj telefona: + 90 222 224 00 00
ç) Broj faksa: + 90 222 225 72 72
ç) Broj faksa: + 90 222 225 72 72
d) e-mail adresa: tulomsas@tulomsas.com.tr
d) E-mail adresa: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) Ime i prezime osoblja: Günay GÜVENİR
e) Ime, prezime / naziv osoblja: Günay GÜVENİR
1.2. Ponuđači mogu dobiti informacije o tenderu tako što će kontaktirati osoblje sa gore navedenih adresa i brojeva.
1.2. Ponuđači mogu dobiti potrebne informacije o tenderu.
brojeva.
Član 2- Informacije o predmetu nabavke
Član 2- Informacije koje se odnose na predmet tendera
2.1. Roba koja je predmet tendera;
2.1. Informacije o robi koja je predmet tendera;
a) Naziv: 100 Komad zupčanika Zupčanik Materijal za kovanje
a) Opis: 100 kom. prazan osovinski zupčanik (kovan)
b) Ako postoji bilo koji kôd:
b) ako ih ima
c) Količina i tip: 100Case Draw Frame Gear Nosač kovanog materijala
c) Količina i tip: 100 kom. prazan osovinski zupčanik (kovan)
ç) Mjesto isporuke:
ç) Lokacija isporuke:
Za domaće ponuđače: TÜLOMSAŞ Department of Materials / ESKİŞEHİR
Za domaće ponuđače: TÜLOMSAŞ Generalna direkcija / ESKİŞEHİR
Za strane ponuđače: FOB PLOVILIŠTE (UKLJUČENO NA BROD) IMPORT PORT ili FCA TRUCK
(Utovareno na kamion) i CIF ……… .. Luka ili CIP ……. Port / TURSKA
2
(Administracija će odlučiti o isporuci FOB / FCA / CIF.)
Za strane ponuđače: FOB PLOVILO (na brodu)
CIP port .. Port / TURKEY (Naručitelj će odlučiti o isporuci FOB / FCA / CIF / CIP)
FOB / FCA i CIF / CIP cijene u ponudama koje dostavljaju strani ponuđači, posebno u pismu ponude
To će biti navedeni. Ako nije navedeno, ponuda će biti nevažeća.
Ponude koje će se dati stranim ponuđačima će se dati po FOB / FCA i CIF / CIP osnovama i svim cenama.
U svakom slučaju ponuda neće biti prihvaćena.
d) Ostale informacije o kupovini (ako ih ima):
d) Ostale informacije:
Član 3-Tender i rok za podnošenje ponuda i rokova
Član 3 - Informacije u vezi sa tenderom
3.1. a) Broj registracije tendera: 2012 / 76697
a) PPO (Uprava za javne nabavke) registruje: 2012 / 76697
b) Tenderska procedura: Otvoreni tender
b) Otvaranje procedure javnog nadmetanja
c) adresu za dostavu prijedloga: Izvođač Generalna direkcija Ahmet peradi Avenue 26490 Eskisehir / TURSKA
c) mjesto podnošenja ponuda: Izvođač Generalna direkcija Ahmet peradi Avenue 26490 Eskisehir / TURSKA
d) adresa nabavke: Izvođač Generalna direkcija Ahmet peradi Avenue 26490 Eskisehir / TURSKA
d) adresu na kojoj će se održati tender: Izvođač Generalna direkcija Ahmet peradi Avenue 26490 Eskisehir / TURSKA
d) Tender (datum završetka): 10.07.2012
d) Datum tendera (Rok: 10.07.2012
e) Tender (rok) sat: 14.00
e) Vreme tendera (rok): 14: 00
f) Mjesto sastanka komisije za nadmetanje: Sala za sastanke TÜLOMSAŞ Tenderske komisije
f) Mjesto sastanka tenderske komisije: TÜLOMSAŞ Komisija za nabavke, Sala za sastanke Odjela nabavke
3.2. Ponude se mogu podnijeti gore navedenom mjestu do datuma i vremena tendera (rok)
može se poslati i poštom. Ponude koje ne stignu do ugovornog subjekta do roka za podnošenje ponuda
ne uzima.
3.2. Ponude se mogu podnijeti u vrijeme isteka roka
poslana preporučenom poštom. Ponude koje nije primio ugovorni subjekt.
3.3. Ponude dostavljene ili primljene od strane ugovornog subjekta neće se povući iz bilo kojeg razloga, osim u slučaju izdavanja dodatka.
3.3. Ponude nisu dostupne iz bilo kojeg razloga
Dodatka.
3.4. Ako se datum tendera podudara sa praznikom, tender će se održati prvog radnog dana koji sledi
i pristigle ponude do tog vremena.
3.4. U slučaju da je datum određen, tender se podudara sa praznikom
radni dan nakon odmora i ponuda.
3.5. U slučaju promjene radnog vremena nakon datuma objave, ponuda će se održati u gore navedenom vremenu.
3.5. Čak i ako dođe do promjene u navedenim satima, ponuda će se održati u gore navedenom vremenu.
3.6. vreme vezivanja Turske Radio i televizijske korporacije (TRT) zasnivaju se na nacionalnim podešavanje vremena.
3.6. Turski autoritet za radio i televiziju (TRT) će se uzeti kao osnova.
Član 4- Nabavka i nabavka tenderske dokumentacije
Član 4 - Pregled i pribavljanje tenderske dokumentacije
4.1. Tendersku dokumentaciju možete pogledati besplatno na dolje navedenoj adresi. Međutim, oni koji će se kandidovati za tender
usvojeni tenderski dokument.
4.1. Tendersku dokumentaciju možete pogledati besplatno na dolje navedenoj adresi. Međutim, oni koji će podnijeti ponudu trebaju
kupuje tendersku dokumentaciju odobrenu od strane ugovornog subjekta.
a) Dokumentacija za nadmetanje se može videti na: TÜLOMSAŞ Odeljenje za marketing, Uprava za podružnice uvoza
a) Lokacija za ispitivanje tenderske dokumentacije: TÜLOMSAS Odjel marketinga, Ured za upravljanje uvozom
b) Internet adresa na kojoj se može pogledati tenderska dokumenta: http://www.tulomsas.com.tr
b) Lokacija za ispitivanje tenderske dokumentacije: http://www.tulomsas.com.tr
3
c) Tenderska dokumentacija se može kupiti od: TÜLOMSAŞ odeljenja za marketing, Uprava za podružnice uvoza
c) Odjel marketinga TULOMSAS-a, Ured za upravljanje uvozom
ç) Prodajna cijena tenderske dokumentacije (uključujući PDV): 100, -TL
ç) Cijena tenderske dokumentacije (sa PDV-om): 100, -TL
d) Cijena prodaje tenderske dokumentacije poštom: -
d) Cijena tenderske dokumentacije putem pošte (s PDV-om)
4.2. Oni koji žele kupiti tendersku dokumentaciju, dokumente koji čine tendersku dokumentaciju i originalnost dokumenata
provjerava da li je u redu. Nakon ovog pregleda, ugovorni subjekt dostavlja
standardni obrazac prijema u potpunosti, u dva primjerka, jedan za kupca
potpisan.
4.2. Tenderska dokumentacija se dostavlja zajedno sa listom sadržaja. Ponuđač će provjeriti usklađenost svih
dokumenata Nakon ove inspekcije, dvije kopije tiklera označavaju
da je ponuđač primio sve dokumente u skladu sa originalima potpisan. Jedan primerak potpisanog memoranduma
predati ponuđaču.
4.3. Kupovinom tenderske dokumentacije, ponuđač prihvata uslove sadržane u dokumentima koji čine dokumentaciju tendera.
counted.
4.3. Kupovinom tenderske dokumentacije, ponuđač
dokument.
4.4. Dokumenti koji čine cjelinu ili dio tenderske dokumentacije moraju biti pripremljeni na drugim jezicima osim na turskom.
tenderski dokument u razumijevanju, tumačenju i rješavanju sporova.
Turski tekst će imati prednost.
4.4. Turska verzija tenderske dokumentacije važiće za rješavanje sporova.
Ponuđači u tumačenju i razumevanju tenderske dokumentacije
Turski i drugi jezici i prodati ponuđačima
Član 5 - Obim tenderske dokumentacije
Član 5 - Obim tenderske dokumentacije
5.1 Tenderska dokumentacija se sastoji od sljedećih dokumenata:
5.1- Tenderska dokumentacija se sastoji od sledećih dokumenata:
a) Administrativna specifikacija i lista potreba
a) Spisak administrativnih specifikacija i zahtjeva
b) Tehnička specifikacija 230.902
b) Tehnička specifikacija 230.902
c) Tattoo Picture LM 07888
c) Nedovršeni crtež LM 07888
ç) Obrada slike 2S 3T 0870
ç) Završeno crtanje 2S 3T 0870
d) Nacrt ugovora
d) Nacrt sporazuma
e) Standardne obrasce
e) Standardne obrasce
1) Jedinična cijena Ponuda Pismo
1) Troškovno pismo troška jedinice
2) Cenovnik
2) Ponuđena tablica cijena jedinice
3) Privremeno garantno pismo
3) Ponuda Bond
4) Pismo o izvedbi Bond
4) Performance Bond
e) Ostala dokumenta, ako ih ima:
e) Ostala dokumenta (ako ih ima)
5.2. Pored toga, u skladu sa relevantnim odredbama ove Specifikacije, dodatak koji će izdati ugovorni subjekt i pismeni zahtjev ponuđača
Pisane izjave ugovornog autoriteta o ovom pitanju su obavezujući dio tenderske dokumentacije.
4
5.2. Nadalje, dodaci su pripremljeni od strane ugovornog subjekta.
kao i pisana objašnjenja koja je dao ugovorni subjekt
dokument.
5.3. Ponuđač će pažljivo ispitati sadržaj tenderske dokumentacije. Uslovi za podnošenje tendera
odgovornost koja proizilazi iz neispunjavanja snosi ponuđač. Kriterijumi i forma predviđeni u tenderskom dokumentu
ponude koje nisu u skladu sa pravilima se ne razmatraju.
5.3. Ponuđač treba pažljivo ispitati sadržaj svih gore navedenih dokumenata. Ponuđač će preuzeti svu odgovornost
koji proizilaze iz njegovog podnošenja. Ponude koje nisu u skladu sa
procedure
Član 6 - Principi obavještavanja i obavještavanja
Član 6 - Principi obaveštavanja / zvanične komunikacije
6.1. Obavještenje i obavještenje dostavljaju se preporučenom poštom ili ručno protiv povratka. Međutim, tenderski dokument
e-mail adresu i / ili broj faksa u formi i / ili pismu ponude u vezi kupovine
pod uslovom da se prihvati obavijest na ovu adresu ili broj faksa,
Administracija može takođe obavijestiti putem e-maila ili faksa.
6.1. Obaveštenje / Službena komunikacija. Međutim,
obavještenje se može izvršiti putem elektronske pošte ili broja faksa
dokumenta i nabavke
ili broj faksa.
6.2. Sedmog dana nakon dostavljanja pisma poštom, stranac
a devetnaesti dan se smatra datumom obavještenja. Ako obaveštenje stigne adresatu pre tog datuma, stvarna
datum obavještenja se uzima kao osnova.
6.2. 7 je dobio sljedeći datum na koji je pismo dato
pošti i 19 se smatraju datumom obavještenja stranih ponuđača. Ako je obaveštenje ranije stiglo do primaoca
gore naveden datum, a zatim stvarni datum obaveštenja se prihvata kao osnova.
6.3. Za obaveštenja koja se dostavljaju elektronskom poštom ili faksom, datum obaveštenja se smatra datumom obaveštenja. Na ovaj način
obavještenja moraju biti potvrđena od strane Uprave istog dana. U suprotnom, obaveštenje se smatra da nije obavljeno. potvrda
Da bi transakcija bila prihvaćena da bude realizovana, dovoljno je da je obavještenje izdato za obavijest registriranim preporučenim pismom.
Obaveštenja putem e-maila ili faksa takođe obuhvataju datum i sadržaj obaveštenja.
Dokumentovano.
6.3. Ako je obavijest poslana e-mailom ili faksom, datum kada će se obavijest poslati. U ovom slučaju
Naručilac mora osigurati da je ponuđač primio obavijest. U suprotnom, obaveštenje će biti ništavno. u
obavijest dostavljena preporučenom poštom. Obaveštenja koja se šalju putem e-maila ili
faks se posebno dokumentira kako bi uključio datum i opseg obavještenja.
6.4. Obavještenja putem elektronske pošte vrše se na službenoj e-mail adresi Uprave.
6.4. Službena adresa e-pošte ugovornog subjekta će se koristiti ako se obavijest šalje e-mailom.
6.5. Obavještenje i obavijest od strane ugovornog subjekta zajedničkim ulaganjima dostavljaju se pilotu / koordinatoru
Gotovo.
6.5. Obavještenja zajedničkim ulaganjima će biti poslana u skladu sa gore navedenim postupkom glavnom ponuđaču / koordinatoru.
6.6. Elektronska pošta i faks se ne mogu koristiti u prepisci sa ugovornim subjektom koji može biti ponuđač i ponuđač.
Međutim, ova specifikacija je 4.3. tenderske dokumentacije poštom ili teretom
Zahtjevi za kupovinu tenderske dokumentacije mogu se poslati faksom.
6.6. Potencijalni ponuđači i ponuđači ne mogu koristiti svoju korespondenciju sa naručiocem. Ako je prodaja tendera
dokumenti poštom ili kurirskom službom dozvoljeni su u članu 4.3 ove administrativne specifikacije, zahtjevima ponuđača za ponudu
dokumenti se mogu poslati faksom.
II- PITANJA KOJA SE ODNOSE NA UČEŠĆE U PONUDI
II- PITANJA KOJA SE ODNOSE NA UČEŠĆE U PONUDI
Član 7-Dokumenti i kvalifikacioni kriterijumi potrebni za učešće na tenderu
Član 7 - Dokumenti i kriterijumi kvalifikacije potrebni za učešće na tenderu
7.1. Da bi učestvovali u tenderu, ponuđači moraju dostaviti sljedeće dokumente u okviru svojih ponuda:
7.1. Da bi učestvovali u tenderu, ponuđači moraju dostaviti sljedeće dokumente u okviru svojih ponuda:
a) Potvrda Privredne komore i / ili privredne komore u kojoj je registrovana prema propisima;
a) Potvrda od Privredne komore i / ili Privredne ili Profesionalne asocijacije u kojoj je ponuđač registrovan
u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.
5
1) U slučaju fizičkog lica, iz Privredne komore i / ili industrije na koju je registrovana, ili zanatlija i zanatlija
Dokument koji pokazuje da je prvi oglas ili datum tendera registrovan u komori,
1) Kada je Ponuđač fizičko lice, dokument koji je pribavljen iste godine
datum tendera, kojim se potvrđuje registracija kod Privredne komore i / ili industrije ili profesionalnog udruženja.
2) U slučaju pravnog lica, prva obavijest Privredne komore i / ili industrije u kojoj je registrirana u skladu sa relevantnim zakonima
ili dokument koji pokazuje da je pravno lice registrovano u komori,
2) Ako je ponuđač pravno lice, dokument pribavljen od Privredne komore i / ili industrije na kojem pravno lice
registruje se da je pravno lice registrovano iste godine.
b) deklaracija potpisa ili cirkularni potpis koji pokazuje da je ovlašćen da daje ponudu;
b) Izjava o potpisu ili ovlašćeni spisak potpisnika.
1) Deklaracija ovjerene potpisom u slučaju stvarne osobe,
1) Potvrda o potpisu.
2) U slučaju pravnog lica, partneri, članovi ili osnivači pravnog lica i pravne osobe
List za trgovinski registar pokazuje da je
Ako nije uključen u Listu trgovinskih registara, relevantni trgovinski registar će prikazati sve ove informacije
Ovjereni potpis potpisnika pravnog lica sa novinama ili dokumentima koji pokazuju ova pitanja,
2) Original ili ovjerena kopija trgovinskog registra
U slučaju pravnog lica. Ako je
Glasnik registra o trgovini, svi listovi ili dokumenti trgovinskog registra
uključujući gore navedene informacije,
c) Pismo predloga u skladu sa standardnim obrascem priloženim uz ovu specifikaciju,
c) Pismo ponude čiji je tip i uključenje naznačeno u ovoj specifikaciji,
d) garancijsko pismo ili pismo o privremenoj garanciji u skladu sa standardnim obrascem za garanciju ponude koja je navedena u ovoj specifikaciji
koji pokazuju da su instrumenti osiguranja, osim garancija, deponovani u računovodstvene ili računovodstvene direkcije
primitaka,
ç) Preliminarna garancija navedena u ovoj specifikaciji i izdata u skladu sa standardnim obrascem ili listićima koji pokazuju da
preliminarna garancija je deponovana u odeljenje za račune ugovornog subjekta.
d) Certifikati o stručnosti navedeni u ovoj specifikaciji,
d) Dokumenti o kvalifikaciji navedeni u ovoj specifikaciji.
e) U slučaju prisustva na tenderu preko punomoćnika, ovjerena ovjerena punomoć za učešće na tenderu pripremljenom u ime punomoćnika
Izjava o potpisu ovjerene potpisom
e) U slučaju učešća preko punomoćnika, punomoćje za učešće na tenderu u ime ponuđača i njegove / njene ponude
Potvrda o potpisu ili ovlašćeni spisak potpisnika, oba ovjerena od strane javnog bilježnika.
f) U slučaju da se traži potvrda o radnom iskustvu, potvrda koju je dostavio ponuđač da pokaže radno iskustvo mora biti
polovina ljudi imate više dionica ako pripada partneru, Turska Savez komora i robne razmjene ili ovjerene financijske
Računovođa ili nezavisni računovođa izdaje i izdaje finansijski savjetnik ili bilježnik nakon datuma prvog objavljivanja.
potvrda o statusu partnerstva koja ukazuje da se ovaj zahtjev neprekidno održava u posljednjih godinu dana,
g) druge dokumente koje administracija može zatražiti.
g) druge dokumente koje ugovorni subjekt može tražiti
Strani ponuđači nisu obavezni da se pridržavaju odredbi stavova (c) i (d) člana 10 ove specifikacije.
dug socijalnog osiguranja i
mogu izjaviti da nemaju poreske dugove.
Strani ponuđači mogu podnijeti pismenu izjavu da nemaju finalizirane dugove u pogledu plaćanja poreza i socijalnih davanja
da isplate dokazuju da su one
(c) i (d) 10 ove specifikacije.
7.2. Dokumenti koji se odnose na stručnu i tehničku kompetentnost i kriterijume koje ovi dokumenti trebaju ispuniti;
7.2. Dokumenti vezani za stručnu i tehničku kvalifikaciju
7.2.1 - Ponuđači će dostaviti sljedeće stručne i tehničke kvalifikacijske dokumente,
zajedno. Ovi dokumenti će se koristiti za ocjenjivanje kvalifikacija.
7.2.1. Ponuđači su dužni da dostave stručne i tehničke kvalifikacione dokumente, koji su i dalje na snazi
datum tendera, zajedno sa njihovim ponudama. Ovi dokumenti će se koristiti za procjenu kvalifikacije.
Certifikati 7.2.2-Production, Production Capacity
7.2.2. Dokumenti koji se odnose na proizvodnju, proizvodni kapacitet
a) ponuđač; Ako je proizvođač proizvodni certifikat ili dokument,
6
a) Ako tender bude proizvođač, oni moraju predstaviti proizvodne sertifikate.
b) Ako je ponuđač ovlašteni prodavac ili ovlašteni zastupnik, dokument kojim se dokazuje da je ovlašteni prodavac ili ovlašteni zastupnik
ili dokumenti,
b) Ako tender bude ovlašćeni diler ili agent, sertifikat / i koji dokazuju da su ono što oni predlažu.
c) Ako se radi u slobodnim zonama u Turskoj koja je zajedno nude besplatno s jednim od gore navedenih dokumenata
regionalni certifikat o aktivnostima.
c) Ako tender pokreće poslovanje u slobodnim zonama, oni moraju predstaviti i svoju potvrdu o slobodnoj zoni aktivnosti
gore pomenuti sertifikat / s
d) druge dokumente potrebne za nalog.
d) Ostale potvrde koje se traže uz nalog.
Dokumenti ili dokumenti koji pokazuju da je kandidat ili ponuđač proizvođač su:
I) Potvrda o industrijskoj registraciji izdata u ime kandidata ili ponuđača,
II) Kapacitet organizovan od strane strukovne komore na kojoj je kandidat ili ponuđač član, u ime kandidata ili ponuđača
izvještaj,
III) Proizvodnja koju organizuje profesionalna komora u kojoj je kandidat ili ponuđač registrovan u ime kandidata ili ponuđača
Sertifikat o stručnosti,
IV) Organizuje profesionalna komora u kojoj je kandidat ili ponuđač registrovan u ime kandidata ili ponuđača;
Certifikat domaće robe za ponuđenu robu,
V) Nadležni organ, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, da je kandidat ili ponuđač proizveo robu kupovine
ili dokumenti koje izdaju organizacije i navode da je kandidat ili ponuđač proizvođač ili proizvođač.
Kandidat ili ponuđač će moći da potvrdi da je proizvođač podnošenjem jednog od gore navedenih dokumenata.
Dokument (i) je proizvođač;
I) Dokument registracije industrije izdat na ime ponuđača,
II) Izveštaj o kapacitetu koji je izdao ponuđač.
III) Adekvatnost proizvodnje Dokument izdat na ime ponuđača
član
IV) Dokument o domaćoj robi, koji se izdaje na ime ponuđača od strane preduzeća
komora
V) Dokumente izdate od strane nadležnih institucija
ponuđač je proizvođač ili proizvođač.
Ponuđači mogu dokazati da su proizvođači.
7.2.3 - međunarodno akreditirane organizacije za kontrolu kvaliteta
Izdati certifikati
7.2.3. Sertifikati koje daju organi za kontrolu kvaliteta Prikladni akreditirani prema međunarodnim pravilima
a) ISO 9001 ili ISO / TS 16949 certifikat kvaliteta za proizvodnju materijala koji podliježu nadmetanju.
a) ISO 9001 ili ISO / TS 16949 certifikate kvalitete
ponuđača
b) Ako je ponuđač ovlašćeni distributer, on će izdati gore navedeni sertifikat kvaliteta koji je u vlasništvu proizvođača.
b) Ako je ponuđač ovlašćeni distributer, mora dostaviti gore navedene sertifikate o kvalitetu.
7.2.4. Certifikat certifikata sistema menadžmenta kvalitetom akreditovan od strane Turske agencije za akreditaciju
organizacije ili nacionalni organi Međunarodnog sporazuma o akreditaciji.
To bi trebalo da regulišu sertifikaciona tela akreditovana od strane akreditacionih tela. ovo
sertifikacionih tijela u Međunarodnom sporazumu o priznavanju međunarodnog akreditacijskog foruma.
da su akreditirani od strane nacionalnih akreditacijskih tijela i
dokumente izdate od Turske agencije za akreditaciju.
treba da bude. Potvrdna pisma koja su primljena na dan tendera ili u roku od godinu dana prije tog datuma su valjana. Međutim, turski
Organizuje certifikaciona tela koja su akreditovana od strane Agencije za akreditaciju
i sertifikat o akreditaciji TURKAK.
nije obavezno. Ovaj dokument je dovoljan da bude važeći na dan tendera.
U poslovnim partnerstvima, dovoljno je da jedan od partnera dostavi traženi dokument.
7.2.4. Sistem upravljanja kvalitetom akreditiran je od strane Turske akreditacijske institucije ili
institucije akreditirane od strane Međunarodnog akreditacijskog foruma Mutual
Sporazum o priznavanju. Ovaj dokument je akreditovan od strane nacionalne akreditacije.
institucije koje su opisane u Međunarodnom akreditacijskom forumu
Turska akreditacijska institucija. Potvrdna pisma izdata na datum tendera ili
godinu prije datuma tendera je prihvatljivo. Ali nije potrebno dobiti potvrdno pismo od Turske institucije za akreditaciju
Turska akreditacijska institucija Turska akreditacijska institucija
koji imaju TÜRKAK akreditacijsku oznaku. Ovaj dokument važi na datum tendera.
Dovoljno je da jedan partner dostavi traženi dokument u zajedničkim poduhvatima.
7
7.3. Kako se dostavljaju dokumenti
7.3. Forma podnošenja dokumenata
7.3.1-Ponuđači mogu dostaviti originalne ili overene kopije gore navedenih dokumenata
Teško je. Ako se traže dokumenti o radnom iskustvu koji se odnose na predmet rada ili slične radove,
Originalni dokumenti ponuđača, ponuđača koji ostaju na tenderu pre odobrenja organa tendera
će biti dostavljena administraciji. Međutim, Turska trgovine registar list propisima odredbe člana 9
U okviru; Novine vlasti Turske komora i berzi unije ili povezanih komora "je isti kao i original" oblik
Prihvataju se primerci Glasnika Registra i ovjerene kopije.
7.3.1. Ponuđači su obavezni da dostave originale gore navedenih dokumenata ili njihove notarske ateste. IFOR
potvrde o radnom iskustvu za rad, predmet tendera
Ponuđač će dostaviti originale overenih radnog iskustva ugovornom subjektu pre
odobrenje
7.3.2-overeni dokumenti su obavezni da nose oznaku koja ukazuje na njihovu autentičnost
oni koji su vizualno odobreni i taşıyan isti kao što je predstavljen
neće.
7.3.2. Obavezno je da overene dokumente nose oznaku "isto kao i original" i one od kojih fotokopije
ili napomena “ista kao i prikazano kopiranje ili druga napomena
s istim značenjem, neće biti prihvaćeni kao valjani.
7.3.3- Ponuđači su primljeni od strane ugovornog subjekta od strane ugovornog subjekta prije datuma tendera umjesto originalnog
dodajte označene kopije svojim ponudama na smislen način.
7.3.3. Ponuđači mogu da menjaju originale dokumenata sa svojim kopijama sa oznakom “originalni primerak je video
Ugovorni subjekt, ”
7.3.4. osim dokumenata koje izdaju od strane predstavnika Republike Turske u stranim zemljama
sa dokumenta izdata u stranim zemljama stranih zemalja u Turskoj u organizaciji reprezentacije
Proces odobravanja dokumenata:
7.3.4. Postupak atestiranja dokumenata pripremljenih u inostranstvu
Republike Turske u stranim zemljama:
Potvrda potpisa u dokumentu, kapacitet osobe koja je potpisala dokument, i
ako postoji pečat ili pečat na originalnom procesu potvrde, to se shvata.
7.3.4.1. Proces potvrđivanja znači potpisivanje dokumenta.
koji je potpisao dokument.
7.3.4.2. Konvencija o ukidanju obaveze za odobravanje stranih zvaničnih dokumenata
1 službenih dokumenata u kontekstu sporazuma Član "apostil overi" Move rekord sa Turskom
Konzulat Republike ili Republike Turske Ministarstvo vanjskih poslova je izuzet od legalizacije.
7.3.4.2. Obaveza spoljnih poslova
i koji su obuhvaćeni 1-om
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Turske, pod uslovom da nose oznaku "apostille" o ratifikaciji ".
7.3.4.3. U drugim državama ili državama sa Republike Turske, potpisali dokumente, pečat ili žig odobrenja
sporazum ili ugovor sa odredbama koje regulišu
Proces odobravanja dokumenata može se izvršiti u skladu sa odredbama ovog ugovora ili ugovora.
7.3.4.3. U slučaju bilo kakvog sporazuma ili sporazuma
sadrži odredbe kojima se uređuje proces potvrđivanja potpisa, pečata ili pečata na dokumentima, potvrda
dokumenata pripremljenih u tim zemljama.
7.3.4.4. Ugovor ili ugovor koji ne sadrži “apostille sertifikat veya ili sadrži posebne odredbe za proces odobravanja
potpis, pečat ili pečat na dokumentima izdatim u stranim zemljama,
U organizaciji Konzulata Republike Turske u zemlji ili, odnosno, u zemlji u kojoj je izdala dokument
Predstavljanje Republike Turske u Turskoj moraju biti odobrene od strane Ministarstva vanjskih poslova. Turska
Dokumenti izdati u zemljama u kojima je konzulat Republike Turske odsutan, \ t
Ministarstvo Republike Turske u zadužen za odnose sa tom zemljom ili konzulat te zemlje u Turskoj
predstavljanje i Republike Turske mora biti ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova.
7.3.4.4. Potpis, pečat ili pečat na kojem je dokument pripremljen u stranim zemljama koji ne nosi oznaku "apostille"
ratifikacija “ili nije podnesena u skladu sa bilo kojim sporazumom ili sporazumom koji sadrži posebne odredbe koje se odnose na proces atestiranja,
U zemlji u kojoj je dokument pripremljen, u datoj
naređenje, od strane predstavnika, u Turskoj, zemlje u kojoj je dokument pripremljen i Republike Turske
Ministarstvo Dokumenti pripremljeni u zemljama u kojima ih nema
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske
Spoljne poslove Republike Turske
Ministarstva.
7.3.4.5. dokumenata održali predstavnici Turske u stranim zemljama, Republika Turska vanjskih poslova
Mora biti ovjerena od Ministarstva.
8
7.3.4.5. Dokumenti pripremljeni od strane predstavništva strane zemlje u Turskoj
Ministarstvo vanjskih poslova.
7.3.4.6. Transakcija se ne uspostavlja na osnovu dokumenata koje izdaju počasni konzulati.
7.3.4.6. Pripremili su počasni konzulati.
7.3.4.7. Dokumenti koji nisu zvanično izuzeti iz procesa sertifikacije:
7.3.4.7. Dokumenti bez zvaničnog statusa koji su izuzeti od postupka potvrđivanja:
7.3.4.7.1. Pismo prijedloga i prilozi ovih dokumenata sa rasporedom prijedloga jedinične cijene.
7.3.4.7.1. Pismo ponude i tabela cijena po jedinici.
7.3.4.7.2. Potvrda proizvođača ili izveštaj o kapacitetu i prevodi.
7.3.4.7.2. Dokumenti koji dokazuju da je ponuđač izvještaj proizvođača ili kapaciteta i njegovi prijevodi.
7.3.4.7.3. Potvrda ovlaštenog distributera i prijevod.
7.3.4.7.3. Sertifikat ovlašćenog prodavca i njegov prevod.
7.3.5. Prevođenje i prevod dokumenata dostavljenih na stranom jeziku
Proces verifikacije ovih prijevoda:
7.3.5. Prevođenje dokumenata dostavljenih u okviru predloga
postupak atestiranja takvih dokumenata:
7.3.5.1.Prevod dokumenata podnesenih od strane lokalnih ponuđača na stranom jeziku i ovjeru ovih prijevoda
Proces se izvodi na sljedeći način:
7.3.5.1. Prevodi dokumenata koje su podneli lokalni aplikanti
za takve dokumente se vrši na sledeći način:
7.3.5.1.1. Domaćim ponuđačima turski državljanin sa stvarna osoba i / ili pravna lica osnovana u skladu sa zakonima Republike Turske
dokumenti koje podnose poslovna partnerstva ili konzorcijumi sa partnerima i izdaju se na stranom jeziku.
Prevođenje, urađen od strane sudskog tumača u Turskoj i mora biti odobren od strane notara. ovo
prevodi, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske je izuzet iz procesa odobravanja.
7.3.5.1.1. Potrebno je da se prevodi dokumenata, pripremljenih na stranom jeziku, koje podnose domaći podnosioci prijava i
Turski državljanin stvarna lica i / ili pravna lica osnovana na osnovu zakona
u Republici Turskoj, izrađeni su u zakletim prevodiocima u Turskoj i potvrđeni od strane notara. Takvi prevodi su izuzeti od
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske.
Prevođenje dokumenata koje stranim ponuđačima dostavlja na stranom jeziku i
Proces verifikacije se sprovodi na sledeći način:
7.3.5.2. Prevod dokumenata pripremljenih na stranom jeziku
Za takve prijevode obavljaju se kako slijedi:
7.3.5.2.1. Potpis zakletog prevodioca koji izvodi prevod iz procesa sertifikacije i
Potvrda da je pečat ili pečat isti kao original.
7.3.5.2.1. Potvrda prevoda
Napravljen prevod i pečat ili pečat, ako ih ima, na dokumentu su isti kao i original.
7.3.5.2.2. Prevođenje dokumenata mora obaviti sudski tumač u zemlji izdavanja i
Ako u svom prevodu sadrži komentar iz apostille atestation, u ovim prevodima nije potreban dodatni komentar o ovjeri. O tim prevodima
U slučaju “apostille sertifikacije imza, potpisi na prevodima i pečat ili pečat, ako ih ima,
Konzulat Republike Turske od strane Turske ili u zemlji u kojoj je dokument uređen odnosno u zemlji
sa zastupanje mora biti odobren od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske.
7.3.5.2.2. U slučaju da su prevodi izvršeni od strane zakletog prevodioca u zemlji u kojoj se nalaze
pripremljene i nose oznaku ratifikacije “apostille”. Ne traži se nikakva druga oznaka ratifikacije o takvim dokumentima. ja
događaj Apostille oznaka ratifikacije ”, s druge strane, potpis na prijevodima
pečat i pečat, ako ih ima, treba da potvrdi Konzulat Republike Turske
Spoljne poslove Republike Turske
Ministarstva.
7.3.5.2.3. Republike Turske i drugih država ili država u potpis na dokumentima, pečat ili žig odobrenja
ratifikacija prevoda dokumenata ako postoji sporazum ili sporazum koji sadrži odredbe koje uređuju
može se izvršiti iu skladu sa odredbama ovog ugovora ili ugovora.
7.3.5.2.3. U slučaju da postoji sporazum ili sporazum
sadrže odredbe, uređuju postupak atestiranja potpisa
prevodi dokumenata.
9
7.3.5.2.4. Republika Turska prevode dokumenata izdatih u zemljama u kojima ne postoji konzulat
napravljen je od strane zakletog prevodioca u zemlji u kojoj je izdat i prevodilac ne nosi ost apostille sertifikat dik
potpis i pečat ili pečat na prevodu, ako ga ima,. \ t
Ministarstvo Republike Turske u zadužen za odnose sa tom zemljom ili konzulat te zemlje u Turskoj
predstavljanje i Republike Turske mora biti ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova.
7.3.5.2.4. U slučaju prevoda dokumenata pripremljenih u zemljama u kojima ih nema
ost apostille
ratifikacija ”, s druge strane, potpis na prevodu
dato naređenje, od strane Ministarstva inostranih poslova zemlje, Konzulata Republike Turske odgovornog za odnose
ministarstvo inostranih poslova.
7.3.5.2.5. Prevod dokumenata izdatih na stranom jeziku od strane sudskog tumača u Turskoj i
U slučaju odobrenja od strane javnog bilježnika, neće se tražiti daljnji komentari u ovim prijevodima.
7.3.5.2.5. U slučaju da prevod bude pripremljen od strane zakletih prevodilaca i potvrđen
notari u Turskoj, nijedna druga oznaka ratifikacije se ne traži od tih dokumenata.
7.3.6. Prezentacija dokumenata vezanih za kvalitet i standard:
7.3.6. Način podnošenja dokumenata:
7.3.6.1. Nacionalna akreditacija Međunarodnog foruma za akreditaciju Ugovor o međusobnom priznavanju
organizacije akreditovane od strane međunarodnih tela ili Međunarodne laboratorijske akreditacijske saradnje
Certifikat sistema upravljanja kvalitetom koji se izdaje akreditacijom
Mora se dostaviti sa pismom o potvrdi Agencije za akreditaciju. Datum tendera ili bilo koji prethodni datum
Potvrdna pisma primljena u toku godine su važeća. Ovi dokumenti su izuzeti od certifikacije. Iz ovih dokumenata na stranom jeziku
Prevod urađen od strane sudskog tumača u Turskoj koji je organizirao i odobren od strane notara
To je obavezno. Ovi prevodi su izuzeti iz Republike Turske Ministarstvu vanjskih poslova usvojili.
7.3.6.2. Organizovana od strane sertifikacionih tela akreditovanih od strane Turske agencije za akreditaciju;
Za dokumente koji nose oznaku TURKAK za akreditaciju, potrebno je dobiti potvrdno pismo od Turske agencije za akreditaciju.
To nije. Pored toga, takvi dokumenti izdati u inostranstvu takođe su izuzeti od sertifikacije. Međutim, na stranom jeziku
organizovao prijevod dokumenata koje je položio zakletvu prevodilaca u Turskoj i od strane notara
mora biti odobren. Ovi prevodi su izuzeti iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske usvojili. "Ova
valjanost dokumenta na datum tendera je dovoljna.
Dokumenti koje su dostavile agencije za dokumentovanje
Međunarodni akreditacijski forum Recipročno priznavanje
Sporazum ”i prevodi ovih dokumenata
Ministarstvo vanjskih poslova Turske
Akreditacijska institucija. Međutim, to
Turski institut za akreditaciju koji pokazuje nastavak
validnost dokumenata koje su organizovali ovi instituti
Turkish definicija: Tureng Online rječnik, TURKAK de3pendent.
Međunarodni forum za akreditaciju Sporazum o uzajamnom priznavanju. Ovo potvrdno pismo mora biti starije od jedne godine
datum tendera / konačne prijave. Za dokumente nije obavezno da dobijete potvrdu od Turskog instituta za akreditaciju
institucije za akreditaciju, koje su akreditovane od strane Turskih instituta za akreditaciju ili
Oznaka akreditacije TURKAK. Ovaj dokument važi u vreme tendera.
7.4. U slučaju da ponuđač dostavi ponudu, dokumenti potrebni u ovoj Specifikaciji i njenim prilozima,
moraju se dostaviti ekvivalentni dokumenti izdati u skladu sa zakonodavstvom zemlje ponuđača.
7.4. U prijedlozima događaja
zahteva u ovim specifikacijama.
7.5. Jezik predloga:
7.5. Jezik ponude
Svi dokumenti i prilozi i drugi dokumenti koji čine predlog;
Sva dokumentacija i prilozi i drugi dokumenti koji čine ponudu
7.5.1. Biće na turskom.
7.5.1. Biće napisan na turskom jeziku.
7.5.2. Ako je data na drugom jeziku, ako je na engleskom jeziku dali domaći ponuđači
zajedno. U ovom slučaju, turski prijevod se uzima kao osnova za tumačenje prijedloga ili dokumenta.
7.5.2. Tenderska dokumentacija dostavljena na turskom jeziku. u
Kao osnova će se uzeti turski prevod.
7.5.3. Strani ponuđači mogu dostaviti svoje ponude na engleskom jeziku.
7.5.3. Strani ponuđači mogu biti dostavljeni na engleskom jeziku.
10
7.5.4. Svi dokumenti, osim dole navedenih dokumenata, zajedno sa turskim odobrenim prevodom
je važeća. U procesu prevođenja i odobravanja prevoda
odredbe članka. U ovom slučaju, tumačenje prijedloga ili dokumenta
Turski prevod je osnova. Dokumenti koji se mogu dostaviti bez prevođenja na turski jezik:
7.5.4.1. Potvrda Privredne komore i / ili privredne komore. (Turski ili engleski)
7.5.4.1. Certifikat Privredne komore i / ili industrije ili profesionalnog udruženja (turski ili engleski)
7.5.4.2. Deklaracija potpisa ili cirkularni potpis koji pokazuje da je ovlašten za ponudu. (Turski ili engleski)
7.5.4.2. Izjava o potpisu ili ovlašćeni popis potpisnika. (Turski ili engleski)
7.5.4.3. Proizvođač navodi da nema dokumenta ili izvještaja o kapacitetu. (Turski ili engleski)
7.5.4.3. Dokumenti koji dokazuju (turski ili engleski)
7.5.4.4. Ovlašteni zastupnik (turski ili engleski)
7.5.4.4. Sertifikat ovlašćenog distributera (turski ili engleski)
Član 8 - Otvorenost ponude stranim ponuđačima
Član 8 - Prihvatljivost stranih ponuđača na tender
Tender je otvoren za sve domaće i strane ponuđače koji ispunjavaju uslove za učešće u ovoj specifikaciji.
Tender je otvoren za sve domaće i strane ponuđače.
Član 9 - Oni koji ne mogu učestvovati na tenderu
Član 9 - Neprihvatljivost
9.1. Sledeće može biti direktno ili indirektno ili podugovoreno, na bilo koji način u njihovo ime ili u ime drugih.
ne mogu učestvovati na tenderu;
9.1. Niže navedena lica ne mogu učestvovati u tenderima, direktno ili indirektno ili kao podizvođači,
bilo u svoje ime ili u ime drugih;
a) U skladu sa odredbama Zakona 4734 i 4735 i drugim zakonima,
i 3713 antiteroristički zakon.
osuđen za zločine.
a) Osobe za koje je učešće na tenderima privremeno ili trajno zabranjeno prema odredbama zakona br. 4734
i 4735 i drugim propisima, kao i osobama u borbi protiv terorizma br.
3713 ili organiziranog kriminala.
b) Oni za koje se utvrdi da su počinili lažni stečaj od strane nadležnih organa.
b) Oni koji su proglašeni krivim za prevaru od strane nadležnih organa.
c) Tenderske vlasti subjekta ugovaranja i osobe dodijeljene tim odborima.
c) Službenici za ugovaranje imaju isto ovlaštenje.
d) Da priprema, sprovodi, finalizira i odobrava sve vrste tenderskih procedura koje se odnose na predmet Ugovornog subjekta
odgovorni.
d) onima koji su zaduženi za pripremu, izvršenje, finaliziranje i odobravanje svih postupaka nabavke ugovornog subjekta
na predmet tendera.
e) supružnici lica navedenih u stavovima (c) i (d) i krv do trećeg stepena i bukva do drugog stepena
rodbinu i usvojenje.
e) Bračni drugovi, krvni srodnici do trećeg stepena, rođaci srodstva do braka do drugog stepena, kao i usvojeni
(c) i (d).
f) partnere i kompanije navedenih u stavovima (c), (d) i (e)
u kojima nisu u vlasništvu ili imaju više od 10% svog kapitala).
f) Partneri i kompanije navedene u stavovima (c), (d) i (e) (osim za dionička društva
10% kapitala).
g) Odluke Vijeća ministara koje se donose u skladu sa podstavom 4734 stava (b) člana 53 Zakona 8
ponuđači stranih zemalja koje je odredio.
g) Ponuđači iz zemalja navedenih u Odluci Vijeća ministara donijete prema podstavu 8, paragraf
(b), član 53 Zakona broj 4734.
9.2. Izvođači angažovani na konsultantskim uslugama vezanim za nabavku koja je predmet tendera neće učestvovati u tenderu za ovaj posao. Zabranjeno je,
njihov vlasnički i upravljački odnos sa više od polovine kapitala ovih preduzeća.
To se odnosi i na kompanije.
11
9.2. Nadalje, izvođači ne mogu učestvovati na tenderu za isti posao.
Ovo ograničenje važi i za kompanije u kojima ti izvođači imaju udele i upravljačke odnose, i njihove
affiliate
9.3. Uprkos gore navedenim zabranama, ponuđači koji učestvuju u tenderu biće isključeni iz tendera i njihova garancija ponude će biti evidentirana kao prihod.
Nadalje, budući da se to ne može utvrditi prilikom procjene ponuda,
Ako je garancija izvršena, tender se poništava evidentiranjem prihoda.
9.3. Ponuđači koji učestvuju na tenderu
garancija Štaviše, u slučaju da se tender dodeli nekom od ponuđača zbog činjenice da
nije otkriven u fazi procjene ponuda, njihova garancija će biti oduzeta i tender poništen.
Članak 10-Razlozi za isključenje
Član 10 - Razlozi za isključenje iz tendera
Ponuđači će u sledećim slučajevima biti isključeni iz tendera ako su određeni;
Ponuđač će biti isključen iz tenderskog postupka.
a) stečajni, u likvidaciji, čije radove vrši sud, proglašavajući konkordat, obustavom njihovih radova ili
u sličnoj situaciji prema odredbama zakonodavstva u svojoj zemlji.
a) oni koji su bankrotirali ili su likvidirani, a čije se poslove primjenjuje sud, koji je najavio sporazum
sa poveriocima, koji su obustavili poslovne aktivnosti
pravila.
b) Pod upravom suda zbog dugova prema stečajnim vjerovnicima
ili u sličnoj situaciji prema odredbama zakonodavstva u njegovoj / njenoj zemlji.
b) onima čiji je stečaj proglašen, koji su predmet naloga za prinudnu likvidaciju, ili su pod sudskom upravom
zbog dugova prema poveriocima, ili koji su u sličnoj situaciji u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.
c) Turska ili završen u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj socijalne sigurnosti premium dugova.
c) oni koji su finalizirali dugove u vezi sa isplatama socijalnog osiguranja u skladu sa relevantnim odredbama zakonodavstva
Turske ili njihove zemlje.
d) Turska ili konačne poreske obaveze u skladu sa odredbama zakona svojih zemalja.
d) oni koji su finalizirali dugove u pogledu plaćanja poreza u skladu sa relevantnim odredbama
njihove zemlje.
e) je osuđen za profesionalni postupak u periodu od pet godina prije datuma tendera.
e) onima koje je sud osudio u vezi sa njihovim profesionalnim aktivnostima tokom perioda od pet (5) godina prije
datum tendera.
f) u roku od pet (5) godina prije datuma tendera,
dokazano
f) Oni koji su dokazani od strane ugovornog subjekta
radove realizovane za ovaj period u periodu od pet (5) godina pre datuma tendera.
g) zabranjena je profesionalna aktivnost od strane komore u kojoj je registrovana prema zakonu od datuma tendera.
g) da im je komora zabranila profesionalne aktivnosti
Tender.
h) Ne dostavlja informacije i dokumente koje je Administracija tražila ovom specifikacijom ili daje pogrešne informacije i / ili lažne dokumente.
otkriveno.
h) Oni koji nisu dostavili informacije i dokumente koje zahtijeva ugovorni subjekt
za koga je ustanovljeno da je dostavio lažne ili lažne informacije / dokumente.
i) Učestvovanje na tenderu iako je u članu 9 specifikacije navedeno da ne može učestvovati u tenderu.
i) Oni koji nisu spomenuli ovaj tender.
j) Utvrđeno je da je izvršio nedozvoljena djela ili ponašanja navedena u članu 11 specifikacije.
j) 11 ove specifikacije.
NAPOMENA: (a), (b) i (g) dokumenta, Privredna komora i / ili industrija pod nazivom "Potvrda o statusu tendera"
Vi ćete biti potrebno.
(e) dokument;
- u smislu fizičkih lica; stvarna osoba,
- pravno lice u smislu ponuđača;
I- pripada članovima upravnog odbora u akcionarskim društvima,
II - U društvima sa ograničenom odgovornošću, ona pripada menadžeru kompanije ili na drugi način svim partnerima,
12
III - Ovlašćenje za zastupanje svih ograničenih partnera u komanditnom partnerstvu i od ograničenih partnera
dati partnerima,
IV - U kolektivnim kompanijama, koje pripadaju svim partnerima,
- Domaći ponuđači iz jedinica pridruženih Generalnoj direkciji sudskog registra i statistike Ministarstva pravde,
- Strani ponuđači će uzeti u obzir klauzulu 7.3.4 ove specifikacije.
će biti obezbijeđen.
NAPOMENA: Dokument koji se odnosi na članove (a), (b) i (g) će se tražiti pod nazivom državnog dokumenta tendera ”od
srodna privredna komora ili industrijska komora.
Dokument koji se odnosi na član (e);
- Ako se traži za stvarnu osobu
- Ako se traži za pravnu osobu
I - Pripadnost akcionarskim društvima
II - Pripadnost direktoru kompanije
u ograničenim društvima.
III - Pripadnost svim komandantima
kompanije.
IV - Pripadnost svim partnerima u neograničenim preduzećima.
- Nacionalni podnosioci zahtjeva Ministarstva pravde, Glavne uprave za pravosuđe
Record and Statics.
- 7.3.4 ove specifikacije.
Članak 11- Zabranjena djela ili ponašanja
Član 11- Zabranjena dela i ponašanje
11.1. Tokom tendera, zabranjena su sljedeća djela ili ponašanja:
11.1. U postupcima tendera zabranjeni su sljedeći postupci i ponašanje:
a) varanje, obećanja, prijetnje, upotreba uticaja, dobijanje interesa, sporazum, veza, podmićivanje ili druga sredstva tendera
prekršaj
a) da sprovede ili pokuša da sprovede, da pribavi, pretnje, nezakonite
uticaj, neprimjeren interes, sporazum, korupcija, podmićivanje ili druge radnje.
b) da okleva, da spreči učešće, da ponudi ili podstakne ponuđače,
da djeluje na način koji utječe na konkurenciju ili dodjelu ugovora.
b) da izazove zabunu među ponuđačima, da spreči učešće, da ponudi ugovor ponuđačima ili da ohrabri ponuđače da prihvate
takve ponude, da preduzmu radnje koje mogu uticati na konkurenciju ili odluku o tenderu.
c) Izdavanje, upotreba ili pokušaj falsifikovanja dokumenata ili lažnih garancija.
c) da izdaju ili koriste lažne dokumente ili hartije od vrijednosti.
d) u tenderu; Osim u slučaju alternativnog nadmetanja, ponuđač može direktno ili u ime sebe ili drugih.
da podnese više od jednog prijedloga indirektno, lično ili putem punomoćnika.
d) Osim što je u mogućnosti da predloži alternativne ponude, podnošenje više od jednog tendera od strane ponuđača
u ime drugih, u ime drugih.
e) Da učestvuje na tenderu iako je u članu 9 specifikacije navedeno da ne može učestvovati na tenderu.
e) Učestvovanje na tenderu.
11.2. Prema prirodi djela ili ponašanja tih zabranjenih djela ili ponašanja
Odredbe četvrtog dijela primjenjuju se.
11.2. Zakon propisan u članu 4 Zakona o javnim nabavkama broj 4734, u zavisnosti od vrste zabranjenog
čin ili ponašanje.
Član 12- Troškovi pripreme tendera
Član 12- Troškovi pripreme tendera
Sve troškove vezane za pripremu i podnošenje ponuda snosiće ponuđači. Ponuđač, da pripremi prijedlog
ne može tražiti nikakve troškove od administracije.
Ponuđač je odgovoran za sve troškove nastale u vezi sa pripremom i podnošenjem ponuda. The Contracting
Entitet se ne može smatrati odgovornim.
Član 13 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije
Član 13 - Opis tenderske dokumentacije
13
13.1. Ponuđači su dužni da pruže potrebne informacije koje će biti objašnjene u tenderskoj dokumentaciji tokom pripreme tendera.
oni mogu zatražiti pismeno objašnjenje do dvanaest (12) dana prije roka za podnošenje ponuda. ovo
zahtjevi za pojašnjenjem nakon roka neće se razmatrati.
13.1. Ponuđači mogu zatražiti pisano pojašnjenje tenderske dokumentacije za takva pitanja
dvanaest (12) dana prije roka za podnošenje ponuda. Zahtevi podneti nakon ovog datuma neće se razmatrati.
13.2. Ako se zahtjev za pojašnjenje smatra prikladnim, potrebno je dostaviti objašnjenje od strane ugovornog subjekta
Ponuđači se šalju pismeno ili ručno protiv potpisa. Ova pismena izjava ugovornog subjekta
najmanje pet (5) dana prije dana podnošenja.
13.2. Kada se takav zahtjev smatra prihvatljivim od strane ugovornog subjekta, pojašnjenja i objašnjenja koje je dao
Ugovorni subjekt će biti dostavljen ručno protiv potpisa svim ponuđačima koji
već su pribavili tendersku dokumentaciju do tog datuma. Pisano obrazloženje ugovornog subjekta
Posljednjih pet dana prije datuma nadmetanja.
13.3. Opis uključuje opis problema i detaljne odgovore administracije; međutim, ponuđač
id nije specificiran.
13.3. Objašnjenje problema i detaljne odgovore Ugovornog subjekta; identitet
Ponuđač koji je podnio zahtjev neće biti objavljen.
13.4. Pisana objašnjenja daju se ponuđačima koji su primili tendersku dokumentaciju nakon datuma objave.
dokument.
13.4. Aneks tenderske dokumentacije za ponuđače koji
kupovinu tenderske dokumentacije nakon obrazloženja.
Član 14- Izmena tenderske dokumentacije
Član 14 - Izmene tenderske dokumentacije
14.1. Neophodno je da se nakon raspisivanja tenderske dokumentacije ne izvrše nikakve izmjene. Međutim, najava je napravljena ili
da utvrdi da je obavezna izmjena u najavama, specifikacijama i prilozima
ili u slučaju da su ponuđači pismeno obaviješteni, ugovorni subjekt će u dokumentaciji za nadmetanje izdati dodatak.
mogu se izvršiti promjene i konačna situacija se ponovo objavljuje ako je potrebno. Dodatak je obavezujući dio tenderske dokumentacije
kao tenderski dokument.
14.1. U principu, u tenderskoj dokumentaciji ne treba vršiti izmjene. Međutim,
nakon tendera, ako ugovorni subjekt utvrdi da je to obavezno
izvrši izmjene i dopune u specifikaciji i njenim prilozima
dopunjen izdavanjem dodatka. Prilozi su priloženi dokumentaciji za nadmetanje kao obavezujući dio.
14.2. Dodatak se šalje svim primaocima tenderske dokumentacije pismeno ili ručno od potpisa i
najmanje pet (5) dana ranije.
14.2. Dodatak će biti poslan onima koji su primili tendersku dokumentaciju preko preporučene pošte, ili mogu biti dostavljeni ručno
Protiv potpisa, i osiguraće se da svi ponuđači budu obaviješteni najkasnije pet (5) dana prije datuma nadmetanja.
14.3. Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu ponuda zbog izmjene,
odlaganje sa dodatkom za najviše dvadeset (20) dana. Tokom odlaganja
tenderska dokumentacija će se i dalje prodavati i primati.
14.3. U slučaju da dođe do potrebe za produženjem roka, Ugovorni subjekt može, jednokratno
osnovu, odložiti datum licitacije za dvadeset (20) dana sa dodatkom. Prodaja tenderske dokumentacije
odloženi period će se nastaviti.
14.4. U slučaju izdavanja dodatka, povlačenjem njihovih ponuda ponuđačima koji su podnijeli svoje ponude prije ovog aranžmana,
re-bid.
14.4. U slučaju izdavanja dodatka, ponuđači koji su dostavili svoje ponude
mogućnost da povuku svoje ponude i ponovo ih podnesu.
Član 15-Sloboda ugovornog subjekta da poništi tender pre vremena za tender
Član 15 - Diskrecija ugovornog subjekta da poništi tender pre sata prijema ponuda
15.1. Koji se smatra neophodnim od strane ugovornog subjekta ili uključen u tendersku dokumentaciju,
U slučajevima kada se utvrdi da postoje problemi koji se ne mogu ispraviti, otkazivanje tendera prije vremena tendera
Može biti.
15.1. Ponuda može ili ne mora biti slučaj.
utvrđene dokumente koji sadrže dokumente
nemoguće je ispraviti.
15.2. U tom slučaju poništenje ponude će biti objavljeno ponuđačima navođenjem razloga za otkazivanje. ovo
Poništenje tendera će biti dostavljeno ponuđačima do faze.
15.2. Ponuđači će biti pojedinačno obaviješteni o otkazivanju ponude, uz navođenje razloga za otkazivanje. Oni koji
već su poslali svoje ponude.
14
15.3. U slučaju raskida tendera, sve dostavljene ponude se smatraju odbijenim i ove ponude se vraćaju ponuđačima bez otvaranja.
To je.
15.3. U slučaju otkazivanja tendera, sve ponude
se neotvoreni vraćaju ponuđačima.
15.4. Ponuđači nemaju pravo tražiti bilo kakva prava od ugovornog subjekta zbog otkazivanja tendera.
15.4. Ponuđač ne može podnijeti nikakav zahtjev protiv ugovornog subjekta zbog poništenja tenderskog postupka.
Član 16 - Podizvođači
Član 16 - Podizvođači
16.1. Sve ili deo nabavke / posla koji je predmet tendera ne može se dati podizvođačima
16.1. Poduzeće koje je predmet tendera.
III. PITANJA KOJA SE ODNOSE NA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDA
III. PITANJA PRIPREME I PODNOŠENJA PONUDA
Član 17 - Tip ponude i ugovora
Član 17- Vrsta tendera i ugovor
17.1. Ponude ponuđača se množe sa količinom svake stavke i jediničnim cijenama ponuđenim za ove poslovne stavke
rezultat ukupne cijene. Kao rezultat tendera, svaki posao
količinu proizvoda i jediničnu cijenu ponuđenu za poslovne stavke pomnoženu sa ukupnom cijenom
Ugovor o jediničnoj cijeni će biti potpisan.
17.1. Ponuđači dostavljaju svoje ponude
cijene Jedinična cijena
rezultat procesa nabavke
predložene za odgovarajuće stavke
Član 18 - Podnošenje delimične ponude
Članak 18 - Djelomične ponude
18.1. Za predmet tendera ne mogu se dostaviti djelimične ponude. Međutim, TÜLOMSAŞ zadržava pravo da stavi parcijalne naloge.
18.1 Djelomična ponuda koja je predmet tendera.
Članak 19- Alternativne ponude
Članak 19 - Alternativne ponude
Za predmet tendera neće se podnositi alternativne ponude.
Za rad, koji je predmet tendera, ne podnosi se alternativna ponuda.
Članak 20-Valuta vrijedi za ponude i plaćanja
Članak 20- Validna valuta
20.1. Domaći ponuđači mogu dostaviti ponude u turskoj liri ili u EUR ili konvertibilnoj valuti. Valuta
Plaćanja domaćih ponuđača koji dostavljaju ponude izvršavaju se na TL, kako je navedeno u ugovoru.
Strani ponuđači, u eurima ili konvertibilnim stranim valutama i ponude za plaćanje uključujući i oblik plaćanja
isplate će se vršiti u valuti ponude kako je navedeno u ugovoru.
20.1. Domaći ponuđači mogu dostaviti svoje ponude preko TL ili EURO ili konvertibilne devize. Plaćanja domaćih
Turske lire (TL) kako je navedeno u ugovoru.
Plaćanja stranih ponuđača
metoda
Član 21 - Način podnošenja ponuda
Članak 21-Format za podnošenje ponude
21.1. Pismo tendera, uključujući pismo o licitaciji i garanciju za ponudu, će biti
svi dokumenti se nalaze u koverti. Ime, prezime ili trgovačko ime ponuđača na koverti, puna adresa za obavještenje,
posao na koji se odnosi tender i punu adresu autoriteta za ugovaranje. Koverta zalijepljena voljom
biti potpisan, zapečaćen ili ovjeren.
21.1. Kao neophodan uslov za učešće na tenderu, licitaciono pismo i sva dokumenta, uključujući i preliminarne
Ova specifikacija se treba staviti u omotnicu. Ime, prezime ili trgovačko ime, otvoreno
adresa za obavještenja, predmet ponude i adresa ugovornog subjekta upisuju se na omotnicu. u
pečat koverte
15
21.2. Ponude se dostavljaju ugovornom subjektu u zamjenu za račune rednih brojeva do vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji.
(gdje se nudi). Ponude dostavljene nakon tog vremena neće biti prihvaćene i vraćene ponuđaču bez otvaranja. ovo
situacija je određena zapisnikom.
21.2. Ponude se dostavljaju Ugovornom subjektu (mjesto za podnošenje prijava) do vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji, u
povrat za uzastopno numerisane račune. Ponude podnesene nakon isteka roka
vratio neotvoren. Ovaj događaj je zabilježen pomoću gusjenice.
21.3. Ponude se mogu poslati i preporučenom poštom. U tenderskoj dokumentaciji ponude dostavljaju se poštom
mora doći do ugovornog subjekta do određenog vremena. Ponude koje neće biti obrađene zbog kašnjenja u pošti
vrijeme prijema određuje se zapisnikom i ne uzima se u obzir.
21.3. Ponude se mogu slati preporučenom poštom. Ponude poslate poštom
rok Postupak raspisivanja tendera zbog kašnjenja
post će biti snimljen za minut i neće se ocjenjivati.
21.4. Ponude podnesene iz bilo kojeg razloga, osim izdavanja dodatka u skladu s odredbama ove specifikacije
ne može se preuzeti ili promijeniti.
21.4. Podnesene ponude ne mogu biti povučene ili promijenjene iz bilo kojeg razloga
Specifikacije.
21.5. U slučaju produženja vremena tendera sa dodatkom, sva prava koja se odnose na datum prvog tendera naručioca i ponuđača
i njegove obaveze će se smatrati produženim u roku do roka za podnošenje ponuda.
21.5. U slučaju produženja roka za podnošenje ponuda, zbog dodatka, sva prava i obaveze ugovornog subjekta i
rok i rok
vrijeme
Član 22 - Oblik i sadržaj pisma tendera
Član 22 - Oblik i sadržaj pisma ponude
22.1. Pisma prijedloga dostavljaju se u pisanom obliku i potpisuju u skladu sa priloženim obrascem.
22.1. Slova aneksa.
22.2. U pismu prijedloga;
a) Utvrđivanje da li je dokumentacija za nadmetanje u potpunosti pročitana i prihvaćena, ako je navedena u tehničkim specifikacijama,
Odgovarajući na sve stavke u specifikaciji posebno,
b) Predložena cena mora biti jasno napisana u skladu sa brojem i slovom,
c) na njemu ne postoji otpad, brisanje ili ispravka,
d) fizička lica turskih državljana Republike Turske matični broj, pravnih subjekata u Turskoj
navodeći poreski identifikacioni broj,
d) Ime, prezime i trgovačko ime pisma ponude potpisuju ovlašćena lica,
To je obavezno.
22.2. U pismu ponude;
a) Treba navesti u tehničkoj specifikaciji,
na sve članke u njemu treba pojedinačno odgovoriti.
b) Iznos ponude mora biti jasno napisan slovima i brojevima koji odgovaraju jedni drugima,
c) Ne bi trebalo biti brisanja, brisanja ili ispravljanja,
ç) Nacionalni identifikacijski broj fizičkih osoba koje su turski državljani i poreski identifikacijski broj pravnih lica koja djeluju u Turskoj
mora biti naznačeno,
d) Dostavno pismo treba biti propisno potpisano od strane ovlašćenih lica.
Član 23- Period važenja tendera0
Član 23 - Period važenja ponude
23.1. Period važenja ponuda mora biti najmanje 60 (šezdeset) kalendarskih dana od datuma tendera. Više od ovog puta
kratkoročna ponuda ponuda neće se razmatrati.
23.1. Period važenja ponuda treba da bude najmanje 60 (šezdeset) kalendarskih dana počevši od datuma tendera. Dopisno pismo
sa periodom valjanosti.
23.2. U slučaju potrebe autoritet za ugovaranje neće preći rok važenja
može tražiti od ponuđača da produže navedeni period. Ponuđači mogu prihvatiti ovaj zahtjev subjekta ugovaranja
ili odbacite. Vraćena je garancija ponude ponuđača koji odbije zahtjev naručioca za produženje roka važenja ponude.
23.2. Po potrebi, ugovorni subjekt može, prije isteka perioda važenja ponuda, zatražiti od ponuđača
produženje perioda važenja ponude za maksimalno gore navedeni period. Ponuđač je slobodan da prihvati ili odbije ovo
zahtjev ugovornog subjekta. Prethodna garancija koju podnosi ponuđač
Entitet se vraća.
23.3. Ponuđači koji prihvataju zahtjev, uvjete ponude i ugovora, bez promjene ponude
period važenja ponude i u svakom pogledu privremena garancija.
16
23.3. Ponuđač koji je prihvatio zahtjev, treba izvršiti neophodne aranžmane, bez mijenjanja uvjeta ponude i
uslova ugovora, kako bi se osiguralo da se preliminarna garancija
koji se odnose na preliminarnu garanciju.
23.4. Zahtjevi i odgovori se dostavljaju u pisanoj formi, šalju se poštom ili se dostavljaju ručno protiv potpisa.
23.4. Zahtjevi i odgovori u vezi ovog pitanja
potpis.
Članak 24-Troškovi uključeni u cijenu ponude
Članak 24- Troškovi uključeni u cijenu ponude
(Ako postoji obuka u tehničkoj specifikaciji i uključena je u cijenu ponude, ona će biti dodana klauzulama 24.1 i 24.2)
24.1. Domaći ponuđači, u toku realizacije ugovora, porezi, carine, naknade i
slične troškove i troškove rukovanja, istovara i slaganja.
24.1. Domaći ponuđači će uključiti takve troškove, namete, troškove i slične troškove zajedno sa prevozom,
troškove istovara i slaganja
ugovor, u cijeni.
24.2. Strani ponuđači, materijali, nedavno objavljeni INCOTERMS na utovarnim lukama otvorenim za redovna putovanja
Prema sporazumu;
a) U dostavljenim prijedlozima za isporuku FOB PLOVILA (podneseno brodu), relevantno zakonodavstvo tokom implementacije ugovora
poreze, carine, takse i slične troškove.
b) U slučaju podnošenja FCA TRUCK-a (natovarenih kamiona), u skladu sa relevantnim propisima tokom implementacije ugovora
poreze, carine, takse i slične troškove.
c) CIF / CIP ............ ../ dostavu ponuda luke u Turskoj, u skladu sa relevantnim zakonima tokom realizacije ugovora
poreze, carine, takse i slične troškove i troškove transporta i osiguranja.
CIF / CIP ../ ............ u Port TURSKA dostavu ponuda, teretnih i osiguranje stope će biti naveden odvojeno.
Nijedna ponuda se ne podnosi osim gore navedenog načina isporuke.
24.2 Strani ponuđači;
a) obuhvata troškove, namete, troškove i slične troškove;
Isporuke FOB PLOVILA (na brodu)
b) takve troškove, namete, naknade i slične troškove
Isporuke FCA TRUCK (na kamionu)
c) obuhvata troškove, namete, troškove i slične troškove;
zakonodavstvo
CIF / CIP ……………. / port TURKEY isporuke
Od utovarnih luka otvorenih za redovna putovanja, prema posljednjem objavljenom INCOTERMS-u
CIF / CIP …………… / luka za isporuku TURKEY,
Gore navedene vrste isporuke.
24.3. (24.1 i 24.2).
U takvim slučajevima, predložena cijena će se smatrati da uključuje udio za pokrivanje takvih povećanja ili razlika. Izvođač, ovo povećanje
i tvrde da postoje razlike.
24.3. U slučaju povećanja u slučaju povećanja troškova stavki (24.1. I 24.2) ili sličnih novih stavki troškova; to
smatrat će se da cijena ponude uključuje potrebnu maržu za nadoknadu takvih povećanja ili razlika. Izvođač
ne može zahtijevati nikakvu dodatnu uplatu za ove troškove.
24.4. Porez na dodatu vrednost (PDV) za izvođača radova za ovu kupovinu nije uključen u ugovornu cenu i
izvođač ili ugovorni autoritet.
24.4. Porez na dodatu vrijednost
od strane ugovornog subjekta ili nadležnih organa.
Član 25-Bid obveznica
Članak 25- Prethodna garancija
25.1. Ponuđači će podnijeti garanciju ponude od najmanje 3% od ponuđene cijene
Će dati. Ponude ponuđača koji podnesu manje od 3% od cijene ponude se ne ocjenjuju
To će biti pušten na slobodu.
25.1. Ponuđači dostavljaju preliminarnu garanciju
cijenu ponude koju su podnijeli. Ponude onih koji su podnijeli preliminarne garancije manje od 3% od cijene ponude
biti isključeni iz evaluacije.
17
25.2. Garantna pisma banaka ili privatnih finansijskih institucija koje su dostavljene kao privremena garancija, valjanost ponude
neće biti više od trideset (30) dana od
25.2. Garancije banaka ili privatnih finansijskih agencija 30 (trideset) dana
duže od perioda važenja ponude.
25.3. Pismena garancije dostavljena kao preliminarna garancija moraju biti navedena kao datum važenja. Ovaj datum je za 08 / 10 / 2012
Određuje se od ponuđača, ne prije datuma.
25.3. Datum valjanosti mora biti naveden u preliminarnim garancijama.
Ovaj datum, koji se ne smije odrediti prije 08 / 10 / 2012, određuje ponuđač.
25.4. Ponude koje nisu podnesene zajedno sa prihvatljivom garancijom za ponudu biće
neće se ocjenjivati ​​na osnovu toga što se ne daje.
25.4. Ponude koje nisu obuhvaćene prihvatljivom prethodnom garancijom
potrebni uslovi za učešće nisu ispunjeni.
Član 26- Vrednosti koje se prihvataju kao garancija
Član 26- Vrednosti koje se prihvataju kao garancija
26.1. Vrijednosti koje se prihvaćaju kao kolateral su navedene u nastavku:
a) Gotovina u valuti ponude,
b) Garantna pisma izdata od strane banaka i privatnih finansijskih institucija u valuti ponude.
c) Državni dužnički vrijednosni papiri koje je izdao podsekretarijat trezora nad valutom u ponudi i ovim bilješkama
dokumenti na mjestu.
26.1. Vrijednosti su navedene ispod;
a) Novac u odnosu na valutu u ponudi
b) Garantna pisma izdata od strane banaka i privatnih finansijskih agencija
c) Državni dokument o domaćem zaduživanju koji izdaje podsekretar trezora i dokumenti izdati umjesto ovih računa preko
valuta u ponudi
26.2. 26.1. (c) i dokumente izdate umjesto ovih bilješki, uključujući kamate
izdaju se i prihvataju kao kolateral po prodajnoj vrijednosti koja odgovara glavnici.
26.2. Računi spomenuti u paragrafu 26.1. (c) i papire koji se izdaju
cijena
26.3. U skladu sa relevantnim zakonima dozvoljeno da se uključe u aktivnosti stranih banaka u Turskoj će organizirati ¢ kolaterala
posluju izvan pismo sa Turskom na kontra garanciju banke ili sličnim kreditnim institucijama
oni garantuju banke koje posluju u Turskoj u organizaciji privatnih finansijskih institucija ili slova garancije
se razmatra.
26.3. Garantna pisma izdata od strane stranih banaka
garancije koje izdaju banke koje posluju u Turskoj
Turska će biti prihvaćena kao garancija.
26.4. U slučaju da se dostavi garancijsko pismo, obim i oblik ovog pisma će biti
načela ili relevantno zakonodavstvo. Garantna pisma izdata prema ovim principima
nije prihvaćen.
26.4. U ovom slučaju podnosi se garancijsko pismo, obim i forma ovog pisma moraju odgovarati principima navedenim u
obrazac koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izdana garancija banke
da se ne pridržavaju ovih principa.
26.5. Garancije se mogu zamijeniti drugim vrijednostima koje su prihvaćene kao kolateral.
26.5. Garancije se mogu razmjenjivati ​​s drugim obrascima prihvaćenim kao garancija.
26.6. U svakom slučaju, garancije primljene od strane Uprave ne mogu se oduzeti i ne mogu im se izreći mjere predostrožnosti.
26.6. Garancije primljene od strane ugovornog subjekta
naruči.
Član 27 - Mesto isporuke garancije za ponudu
Članak 27- Mjesto isporuke za preliminarnu garanciju
27.1. Garantna pisma dostavljaju se ugovornom subjektu u okviru tendera.
27.1. Garantna pisma će se staviti u omotnicu ponude i dostaviti naručiocu.
27.2. Sredstva obezbeđenja koja nisu pisana sa kolateralom dostavljaju se Odeljenju za finansijske poslove blagajne.
i priznanice moraju biti prikazane u koverti.
27.2. Garancije osim garancijskih pisama
Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. Potvrde treba dostaviti u omotnici ponude.
18
Član 28 - Povrat garancije za ponudu
Član 28- Povrat prethodne garancije
28.1. Ponuda preostala na tenderu dostavlja se odmah nakon izdavanja garancije za dobro izvršenje ugovora i potpisivanja ugovora.
zatim se vratio.
28.1. Prethodna garancija odabranog ponuđača
dostavljen.
28.2. Garancije drugih ponuđača vraćaju se nakon odobrenja odluke o tenderu.
28.2 Preliminarna garancija ostalih ponuđača se vraća nakon odobrenja odluke o ponudi.
28.3. Vraćanje prethodne garancije, predaja banci ili ponuđaču / ovlašćenom predstavniku po potpisivanju
to be made.
28.3 Vratite se ponuđaču ili njegovom ovlašteniku
predstavnik
IV - EVALUACIJA PONUDA I PITANJA KOJA SE ODNOSE NA UGOVOR
IV - EVALUACIJA PONUDA I PITANJA KOJA SE ODNOSE NA UGOVOR
Član 29-Prijem i otvaranje ponuda
Član 29 - Prijem i otvaranje tendera
29.1. Ponude se dostavljaju ugovornom subjektu do vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. U tenderskoj dokumentaciji tenderske komisije
Broj dostavljenih ponuda u određeno vrijeme određuje se po minutu i najavljuje polaznicima i odmah se dostavlja na tender.
Počinje. Komisija za nadmetanje razmatra koverte ponuda u redosledu prijema. 21.1 specifikacije. nedosljedan
Koverte se ne uzimaju u obzir i određuju na minutu. Koverte pred ponuđačima
u redu.
29.1. Ponude se dostavljaju ugovornom subjektu do roka za podnošenje ponuda navedenog u ovoj specifikaciji. Broj
ponude dostavljene do roka za podnošenje ponuda
i najavljuje se publici i tender će početi. Komisija za nadmetanje ispituje koverte sa tenderom po redosledu
su primljene. Koverte koje ne zadovoljavaju zahtjeve članka 21.1
posljedično isključeni iz procesa evaluacije. Koverte se otvaraju u prisustvu ponuđača i publike
redoslijed njihovog prijema.
29.2. Da li su dokumenti ponuđača nepotpuni i da je pismo ponude i garancija za ponudu valjano
je označeno. Ponuđači čija dokumenta nedostaju ili čije pismo ponude i licitacije za dražbu nisu uredno
minuta. Ponuđači i cijene ponude se najavljuju. Zapisnik o tim transakcijama priprema tenderska komisija.
potpisan. U ovoj fazi; odbijanje ili prihvatanje bilo koje ponude neće biti odlučeno, dokumenti koji čine ponudu neće biti ispravljeni i
To se ne može dovršiti. Sjednica se zatvara da bi tenderska komisija odmah ocijenila ponude.
29.2. Sprovodi se kontrola dokumenata i ponuđača
preliminarna garancija Ponuđači čija dokumenta nisu potpuna ili čije pismo ponude i
preliminarna garancija ne odgovara procedurama. Ponuđači i njihove ponuđene cene su
objavio. Zapisnik o ovim procedurama potpisuje tenderska komisija. Odluka o odbijanju ili
prihvatanje ponude; dokumenti se ne mogu ispraviti ili dovršiti. Sesija je
zatvoreno
Član 30-Evaluacija ponuda
Član 30- Evaluacija ponuda
30.1. Prilikom ocenjivanja tendera, prvo nedostaju dokumenti ili pismo o tenderu i
u skladu sa članom 29 ove specifikacije.
Odlučeno je da bude isključeno iz evaluacije. Međutim, pod uslovom da ne menja osnovu predloga,
U slučaju da dokumenti nedostaju ili u dokumentima nema dovoljno informacija,
ponuđači su dužni da popune ovaj nedostajući dokument ili informacije u pisanom obliku. Nedostaje dokument ili
Ponuđači koji ne popune informacije isključeni su iz evaluacije.
30.1. Prva odluka tokom procesa evaluacije ponuda
Specifikacija zbog nepotpune dokumentacije ili neusklađenosti ponuda i preliminarnih garancija
određena na prvoj sjednici. Međutim, u slučaju da su dokumenti nepotpuni ili je izostavljena nevažna informacija,
Pod uslovom da ovi nedostaci ne utiču na suštinu ponude, ugovorni subjekt će pismeno zatražiti od ponuđača.
dostaviti ove nedostajuće dokumente ili informacije. Ponuđači koji ih ne mogu opremiti
nedostajuća dokumenta ili informacije će biti isključeni iz procjene.
30.2. Detaljna procena tendera čija su dokumenta kompletna iu skladu sa pismom ponude i licitacijom
Gotovo. U ovoj fazi, kriteriji koji određuju kapacitet ponuđača za obavljanje posla
dokument.
19
U slučaju aritmetičke greške u pismu ponude i priloženim tabelama koje pokazuju cijene ponuđene od ponuđača,
Aritmetičke greške se po službenoj dužnosti dostavljaju Tenderskoj komisiji na osnovu jediničnih cijena koje nude ponuđači.
Ispraviti.
30.2. Ponude tih ponuđača će biti
predmet detaljne procjene. U ovoj fazi se utvrđuje da li ponuđači ispunjavaju kvalifikacijske kriterije koji određuju
kapacitet ponuđača
tenderske dokumentacije.
U slučaju bilo kakvih aritmetičkih grešaka u prilozenim rasporedima, ove aritmetičke greške se ispravljaju putem tendera
po službenoj dužnosti, na osnovu jediničnih cijena koje nude ponuđači.
30.3. Ponude dostavljene u stranoj valuti, Centralna banka Republike Turske na dan kursa aukcije turske lire
će biti vrednovana.
30.3. Turska turska lira (TL) preko
Centralna banka na datum tendera.
30.4. Prilikom ocjenjivanja ponuda domaćih i stranih ponuđača,
Troškovi akreditiva koje plaća Ugovorni subjekt, carina koja se plaća u skladu sa carinskim propisima,
Troškovi uvoza, osiguranja, carine i sl. Će također biti dodani.
Kao rezultat istraživanja o teretu koje će izvršiti ugovorni subjekt, ako je cijena prijevoza u ponudi ponuđača CIF niska
Ugovor se može zaključiti kao CIF od strane ugovornog subjekta.
30.4. Tokom evaluacije tendera
od ugovornog subjekta, carina koja se plaća u skladu sa carinskom regulativom, troškovi transporta, troškovi osiguranja, pečat
trošak uvoza. Kao rezultat pretrage koju je izvršio
Ugovorni subjekt, ako je cijena tendera niska, ugovorni subjekt može zaključiti tender za CIF
osnovi.
30.5. Kada više ponuđača nudi istu cijenu i to je ekonomski najpovoljniji tender
ekonomski najpovoljnija ponuda, uzimajući u obzir sljedeće necjenovne faktore
i tender je finaliziran:
30.5. Ako je ponuđena ista cijena
povoljne ponude
navedeni elementi osim cijene:
30.5.1. Ponuđač je proizvođač.
30.5.1 ponuđač je proizvođač
305.2. Kratko vrijeme isporuke.
30.5.2. Kraće vrijeme isporuke.
30.6. U poslednjoj fazi, kao rezultat evaluacije, ponuđač koji je na tenderu dao ekonomski najpovoljniju ponudu
određen i ostavljen na tender na ovog ponuđača. Međutim, ako na tenderu nema tendera,
komisija može nastaviti pregovore, ili
ponuda će biti pokrenuta po proceduri koju će odrediti ugovorni subjekt ponovo. U slučaju da se tender pretvori u pregovarački postupak,
obavezno je održavati određene kvalifikacije i uslove.
30.6. U posljednjoj fazi, kao rezultat izvršene procjene, određuje se ponuđač koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu
i dodela tendera. U slučaju da nema ponuđača ili ponuđenih iznosa
Tenderska komisija, Tenderska komisija
Komisija. U slučaju pregovaranja, uslovi u specifikacijama moraju biti zaštićeni kao isti.
30.7. Tenderska komisija utvrđuje obrazloženu odluku i dostavlja je na odobrenje nadležnom organu. Imena ponuđača u odlukama
ili trgovačke nazive, ponuđene cijene, datum tendera i razloge na kojima je ponuđač dodijeljen,
ako ne, navode se razlozi.
30.7. Tenderska komisija donosi opravdanu odluku i dostavlja je nadležnom tijelu na odobrenje. Imena ili trgovačka imena
ponuđače, ponuđene iznose, datum nadmetanja i ponuđač
obrazloženje i ako se ne sprovede tender, razlozi za koje su takodje objašnjeni u odlukama.
30.8. Autoritet za ugovaranje će odobriti odluku o tenderu u roku od deset (10) dana nakon datuma odluke ili
otkazuje navođenjem.
30.8. U roku od najviše deset (10) dana nakon datuma odluke, autoritet tendera odobrava ili poništava tender
odluka, jasno naznačeno
30.9. nabavke; ako je odluka usvojena, smatrat će se ništavom ako bude poništena.
30.9. Ponuda će se smatrati valjanom ako je rješenje odobreno od strane nadležnog organa.
Isto.
30.10. Kao rezultat tendera, ponuđači koji nemaju nijednu ponudu moraju biti poslani na adrese za prijavu ili potpisani.
putem obaveštenja.
30.10. Odluka o tenderu će biti dostavljena svim ponuđačima.
preko preporučene pošte poslate na adresu za obavještenje.
30.11. Ugovorni subjekt je slobodan da odbije sve ponude i poništi tender.
20
30.11. Ugovorni subjekt
Član 31 - Poziv na ugovaranje
Član 31- Poziv za potpisivanje ugovora
U roku od deset (10) dana nakon datuma obavještenja ponuđača ili njegovog ovlaštenog predstavnika koji ostaje na tenderu (15 stranom ponuđaču)
potpis ponuđača ili ovlašćenog predstavnika ponuđača.
ili poštom na adresu obavijesti registriranom preporučenom poštom.
Sedmi dan (7.) Nakon dostavljanja pisma ponuđaču smatra se datumom obavještenja ponuđača. Odobreno od administracije
deset (10) dana i 15 dana stranom ponuđaču.
Obaveštenje za potpisivanje ugovora podnošenjem rezultata
ponuda u ugovornom subjektu u zamjenu za potpis njegovog predstavnika
na njegovu adresu za obavještenje, (u roku od petnaest (15) dana stranih ponuđača), u roku od deset (10) dana nakon datuma obavijesti ponuđaču
kome je dodeljen tender ili njegov / njen ovlašćeni predstavnik. Sedmi (7th) dan nakon datuma slanja pisma
smatra se datumom obavještenja ponuđača o odluci. (Za strane ponuđače petnaest (15) dana) za domaće ponuđače deset (10)
Ako ugovorni subjekt to smatra pogodnim.
Član 32-Performance bond
Članak 32 - Obveznica učinka
Prije potpisivanja ugovora od ponuđača koji je ostao na tenderu,% 6 će se obračunati iznad cijene ponude.
Doneta je konačna garancija.
Prije potpisivanja ugovora, garancija za dobro izvršenje posla po stopi od 6
izabranog ponuđača.
Član 33-Dužnost i odgovornost ponuđača u sklapanju ugovora
Član 33- Dužnosti i odgovornosti ponuđača
33.1. Ponuđač koji ostaje na tenderu smatraće se da je naveden u paragrafima (a), (b), (c), (d), (e) i (g) 10
potpisivanje ugovora davanjem dokumenata i konačne garancije u roku navedenom u članu 31
Teško je. Obveznica će biti vraćena čim ugovor bude potpisan.
33.1. Ponuđač kome je dodijeljen ugovor
u članu 31 ove specifikacije i dokumenata za nadmetanje koji potvrđuju da ta osoba nije u situaciji koja se spominje u podtočkama
(a), (b), (c), (d), (e) i (g) ove specifikacije i potpisuju ugovor. Prethodna garancija će biti vraćena
odmah nakon potpisivanja ugovora.
Strani ponuđači, u slučajevima navedenim pod (a), (b), (c), (d), (e) i (g) člana 33.2 ove specifikacije
dokumenti koji nisu u skladu sa zakonodavstvom u njihovim zemljama. Ovi dokumenti,
ako ne postoji ravnoteža ili regulacija nije moguća u okviru zakonodavstva na koje se odnosi ponuđač
dati pismene izjave u vezi sa ovom situacijom. Međutim, ovo pitanje podliježe državljanstvu ponuđača stranog fizičkog lica.
ili u zemlji u kojoj je kompanija sa sjedištem spreman strana pravna lica koja obavljaju svoje misije u Turskoj ili
Republike Turske u zemlji će biti potvrđeno da šef misije.
33.2. Strani ponuđači dostavljaju dokumentaciju
navedene u pod-članovima (a), (b), (c), (d), (e) i (g). Strani ponuđači moraju podnijeti pismenu izjavu
izjavu, ako ti dokumenti nisu pripremljeni.
Međutim, to bi trebalo potvrditi šef Odjela relevantne zemlje u Turskoj, gdje je strana prirodna
šef Misije u Turskoj
zemlja.
33.3. Ako se ti uslovi ne ispoštuju, nije potrebno protestovati i donositi odluke.
obveznica ponude preostalog ponuđača evidentira se kao prihod.
33.3. U tom slučaju, dodeljuje se preliminarna garancija ponuđača
protest
33.4. Pored toga, ponuđač koji ne sklopi ugovor u skladu sa procedurom, osim uslova više sile, iako je tender sačinjen, 4734
Zakon br. 58 zakona koji se odnosi na period od jedne godine u okviru svih javnih institucija i
zabranjeno je učešće na tenderima
33.4. Štaviše, u slučaju drugog ekonomski najpovoljnijeg ponuđača ugovor ne zaključuje, osim u slučajevima
više sile, u skladu sa procedurama
godine 58 javne nabavke
Zakon broj 4734.
Član 34 - Dodjela ugovora
Član 34- Potpisivanje ugovora
34.1. Ugovorni autoritet i izvođač koji je ugovorni subjekt pripremio u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije
potpisao.
34.1 Ugovor priprema Ugovorni subjekt u skladu sa uslovima potpisanim u tenderskoj dokumentaciji
autoritet tendera i izvođač radova.
21
34.2. Porezi i carine i drugi porezi (bez PDV-a) plaćaju se u skladu sa relevantnim zakonima koji se odnose na zaključivanje ugovora
troškovi ugovora pripadaju ugovaraču.
34.2. Porezi, nameti i carine.
34.3. Osim ako nije drugačije navedeno u tenderskoj dokumentaciji, nije obavezno da se ugovor dostavi notaru na odobrenje.
34.3. Ukoliko nije drugačije navedeno u dokumentaciji za nadmetanje, nije obavezno dostaviti ugovor
javno.
V - PITANJA U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM UGOVORA
V - PITANJA U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM UGOVORA
Član 35-Mjesto i uvjeti plaćanja
Član 35 - Mesto i uslovi plaćanja
35.1. Svako plaćanje Dobavljaču u vezi sa nabavkom / radom koji je predmet tendera;
a) U slučaju da je ugovor potpisan sa lokalnim ponuđačem;
TÜLOMSAŞ Generalna direkcija za finansijske poslove
Centralna banka Republike Turske je pretvorena u tursku liru (TL) u
isplate će biti izvršene u 45 dana nakon izdavanja.
b) u slučaju potpisivanja ugovora sa stranim ponuđačem;
U okviru akreditiva koji će otvoriti Generalna direkcija TÜLOMSAŞ, to će izvršiti povezana banka.
35.1. Sve vrste plaćanja moraju biti izvršene ugovaraču
a) Centralnim finansijskim poslovima turske lokomotive i motorne industrije, Inc. u 45 dana ako je
ugovor
b) od strane relevantne banke sa akreditivom izdatom od strane Generalne direkcije turske lokomotive i motorne industrije, Inc.
ugovor se potpisuje sa stranim ponuđačem.
35.2. Ostali uslovi za plaćanje navedeni su u nacrtu ugovora.
35.2. Ostali uslovi plaćanja su definisani u nacrtu ugovora.
35.3. Za ovaj posao se može predvidjeti povećanje / smanjenje rada.
35.3. Predviđeno je povećanje / smanjenje rada.
Član 36- Advance grant, uslovi i iznos
Član 36- Avansno plaćanje i uslovi
Za ovu kupovinu neće se izvršiti avansno plaćanje.
Za ovu nabavku robe se ne plaća avans.
Članak 37 - Razlika u cijeni
Članak 37- Razlika u cijenama
Razlika u cijeni neće se dati ugovaratelju.
Razlika u cijeni za izvođača radova neće biti plaćena.
Član 38-Datum početka i završetka (isporuka robe)
Član 38 - Datum početka i završetka (isporuke robe) posla
38.1. Datum početka:
38.1. Datum početka radova:
a) U slučaju da je ugovor potpisan sa lokalnim ponuđačem, rok isporuke od dana potpisivanja ugovora stupa na snagu.
i započeti s radom.
b) U slučaju da je ugovor potpisan sa stranim ponuđačem, plaćanje ugovora nakon potpisivanja ugovora
dobavljaču od strane dopisne banke u zemlji izvođača.
Period isporuke stupa na snagu danom obavijesti i rad započinje.
a) Ako je ugovor potpisan sa domaćim ponuđačem,
započeti
b) Ako je ugovor potpisan sa stranim ponuđačem, nakon potpisivanja ugovora, rok isporuke materijala i
spomen
Član ugovora, država izvođača.
38.2. Vrijeme isporuke:
38.2. Period isporuke:
Ponuđači u ponudama moraju navesti rokove isporuke.
22
Ponuđači moraju u svojim ponudama navesti raspored isporuke.
Član 39- Uslovi i uslovi za produženje vremena
Član 39 - Slučajevi i uslovi za dozvolu produženja perioda
39.1. Viša sila;
39.1 više sile;
a) Prirodne katastrofe.
b) Zvanični štrajk.
c) Opšta epidemija.
d) Najava djelomične ili opće mobilizacije.
d) druge slične situacije koje utvrdi uprava po potrebi.
a) Dela Božja.
b) Pravni štrajkovi.
c) Opšte epidemije bolesti.
ç) Najava djelomične ili opće mobilizacije,
d) druge slične okolnosti koje ugovorni subjekt može odrediti po potrebi.
39.2 Više sile za gore navedene slučajeve prihvatiti kao višu silu i produžiti vrijeme
stvoriti situaciju;
39.2. U gore navedenim slučajevima situacija predstavlja
više sile;
a) nije uzrokovan greškom nastalom od strane Izvođača,
b) predstavlja prepreku ispunjenju obaveze,
c) Izvođač ne može ukloniti ovu prepreku,
ç) U roku od dvadeset (20) dana od dana kada je došlo do više sile, izvođač mora pismeno obavijestiti ugovornog subjekta.
nalaz
d) da je ovjereno od nadležnih organa,
To je obavezno.
a) greška izvođača,
b) opredjeljenje takve prirode,
c) Izvođač ne bi trebao imati sposobnost da otkloni ovu prepreku,
ç) Izvođač mora obavijestiti ugovornog subjekta u roku od dvadeset (20) dana od nastanka
incident,
d) treba ih dokumentovati nadležna vlast
39.3. Osim toga, ugovorni subjekt ne ispunjava svoje obveze u vezi s izvršavanjem ugovora i prema tome odgovornost
ako dođe do kašnjenja izvan ugovornih strana, ova situacija sprečava ispunjenje preuzete obaveze
a izvođač nije uspio ukloniti ovu prepreku; ispitivanjem situacije od strane administracije,
Ovisno o razlozima koji sprečavaju rad i prirodi posla koji se izvodi, može se produžiti period nekih ili svih odgođenih radova.
39.3 S druge strane, ako ugovorni subjekt ne izvrši ugovor
kašnjenja, razlog izvođača
Ugovorni subjekt će ispitati ovu situaciju i produžiti vrijeme onoliko koliko je vrijeme koje je suprotno odgođenom radu ili
potpuno u skladu sa situacijom.
Član 40 - Kazne koje treba preduzeti u slučaju kašnjenja
Član 40 - Kazne koje se primjenjuju u slučaju kašnjenja
40.1. Izuzev slučajeva produljenja sile zbog slučajeva više sile, roba se ne dostavlja na vrijeme
u slučaju da materijal dostavljen od strane ugovornog subjekta kasni od plaćanja koja su izvršena dobavljaču za svaki kalendarski dan
Izuzet će se% 01 (hiljadu). To kašnjenje će biti
ne može premašiti 1 / 3 od Međutim, ako ugovorni subjekt na zahtjev Ugovaratelja smatra odgovarajućim, pored kaznenog perioda 1 / 3
kazneni period.
40.1. Izuzev slučajeva za dozvoljavanje produženja roka, u slučaju da se roba / usluge ne isporuče pravodobno, naplaćuje se kazna
jedan dan (01%)
kašnjenje od strane ugovornog subjekta. Ipak, ovo kašnjenje ne može prelaziti 1 / 3 od
dostava Međutim, na zahtjev izvođača, ako ugovorni subjekt to smatra prikladnim, a
1 / 3 se može odobriti.
40.2. Ukupan iznos koji treba odbiti ne smije ni na koji način premašiti cijenu ponude.
40.2. Ukupni iznos kazne koji treba biti izrečen.
40.3. Kazna za kašnjenje oduzima se od plaćanja dobavljaču bez potrebe za protestima. Ova kazna
U slučaju da plaćanja ne mogu biti izvršena, Izvođač se naplaćuje odvojeno od Ugovarača.
40.3. Kazna kašnjenja oduzima se od isplate bez ikakvog protesta Izvođaču. Ako isplate ne mogu ispuniti
penala, naplaćuje se dodatno od dobavljača.
40.4. U slučaju da materijal / rad ne bude isporučen uprkos gore navedenim rokovima, odredbe o raskidu ugovora
stupiće na snagu.
23
40.4. Ako se roba / usluge ne isporuče u gore navedenim razdobljima, odredbe se ukidaju
staviti
Član 41. Uslovi isporuke, isporuke:
Član 41 - Uslovi isporuke i preuzimanja:
a) u slučaju da je ugovor potpisan sa lokalnim ponuđačem; Ovdje se isporučuje materijal za istovar, istovar i skladištenje
Dostavljaće ga administrativno osoblje sa zapisnikom, ali do završetka inspekcije i prihvata materijala.
Odgovornost izvođača će se nastaviti.
b) u slučaju da je ugovor potpisan sa stranim ponuđačem; carinjenje materijala koji će se isporučiti
materijal će biti dostavljen, ali do završetka inspekcije i prihvata materijala
Odgovornost izvođača će se nastaviti.
Čak i ako je dio materijala dostavljen u roku i dostupan je neovisno
Uprava je slobodna da primi i primi dovedeni materijal i da plati cijenu.
a) U slučaju da je kontakt potpisan s domaćim ponuđačem, materijal se dostavlja i istovara i skladišti i
odgovornost za isporuku
izvođač radova nastavlja do završetka inspekcije i prihvatanja materijala.
b) U slučaju da ugovor potpiše strani ponuđač, isporuku će preuzeti materijal
odobrenje materijala od strane ugovornog subjekta, međutim, odgovornost izvođača ostaje do završetka
pregled i prihvatanje materijala.
Ako se dio robe isporuči u određenom roku i iako postoji mogućnost da se iskoristi taj dio, ugovorni subjekt je
besplatna i dostava materijala.
41.1. Obrasci i uvjeti za inspekciju i prihvat: Uvjeti za obrasce za inspekciju i prihvat i uvjeti u tehničkim specifikacijama
i nacrt ugovora.
41.1 Odredbe i uvjeti za inspekciju i prihvat: Uvjeti za inspekciju i prihvat su navedeni u
tehničku specifikaciju i nacrt ugovora.
Članak 42-Pitanja garancije, održavanja i popravka
Član 42 - Pitanja koja se odnose na garanciju, održavanje i popravak
Ako je garancija predviđena, uvjeti garancije navedeni su u tehničkim specifikacijama i nacrtu ugovora.
Ako je predviđena garancija, uvjeti garancije navedeni su u tehničkim specifikacijama i nacrtu ugovora.
Član 43 -Rješavanje sporova
Član 43 - Rešavanje sporova
43.1. Sporovi koji mogu nastati u postupku do potpisivanja ugovora na snagu
bit će pokrenute parnice u upravnom pravosuđu.
43.1. Tužba se može podnijeti na upravnim sudovima
stupanjem na snagu pod uslovom da su ugovorna tijela zadržana prava.
43.2. U slučaju sporova koji proizlaze iz provedbe ugovora, odredbe ove stvari sadržane su u ugovoru o djelu
Primjenjuje se.
43.2. Mjerodavne odredbe ugovora.
VI - OSTALA PITANJA
VI - OSTALA PITANJA
Članak 44 - Ostala pitanja:
Član 44 - Ostala pitanja:
44.1. Administracija ne podliježe zakonima 4734 i 4735, osim zabrane kazne i tendera.
44.1. Ugovorni subjekt ne podliježe zakonima br. 4734 i 4735
iz tendera.
44.2. Proizvodi će imati EN 10204 / 3.1 certifikat.
44.2. Vučne zupčanike moraju imati EN 10204 / 3.1 certifikat.


UGOVOR O VRSTI
CJENIK JEDINICA
PONUDA CIJENE JEDINICE
PRIMJER PISMENOG PREDMETA GARANCIJE
POSEBNO PISMO GARANCIJE
SERTIFIKAT O DOSTAVI DOKUMENTSKOG DOKUMENTA
230902 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (ENG.)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (TIP) 230902


Budite prvi koji će komentirati

Komentari