06 Ankara

Izgradnja metroa u Ankari

Korisno je da dizajneri i implementatori ekonomske politike obrate pažnju na problem „budućeg budžetskog deficita“. Sada je mnogo lakše objasniti probleme koji mogu proizaći iz visokih javnih dugova. Ne gledajući u duga objašnjenja, pogledajte šta se dešava sa Grčkom ili Italijom [Više ...]