Nema fotografija
GENERAL

Naša vozova

Gospodine, rekao sam vam šta se desilo mom Öcal Ağbımu koji je izvršio let Izmir-Ankara-Izmir vlakom. Na putu, 3.5, vozovi koji odgađaju dva sata na povratku i normaliziraju kašnjenje od pola sata ... Moja braća koja ne služe u kolima restorana i žale se “Izadji Erkeksen” [Više ...]